Tänk om fyra blir fem – Björn Backengård

Fyra partier vill dra in Sverige i Nato: C, KD, L och M. Det är bara några år sedan C och KD gick med i gruppen, men då med en tydlig minoritet emot.
Vi fruktar att ett femte parti kan ansluta sig, SD. Tre inflytelserika personer i SD, däribland Jimmie Åkesson, skrev 9 december 2020 en artikel i Aftonbladet där de öppnade för den möjligheten, ”Sverige bör hålla en dörr öppen till Nato” –

Vi var säkert många som blev förvånade eftersom vi hade trott att för SD kommer Natomedlemskap inte på fråga. Om det blir fem partier för Natomedlemskap, och om inte modiga oppositionella riksdagsledamöter i SD, C och KD bryter med partilinjen så kan Sverige snart vara medlem i Nato.

Hösten 2021 har Sverigedemokraterna Landsdagar, deras högsta beslutande organ, och motioner är att vänta om att Sverige bör gå med i Nato. Om gräsrötter med rösträtt vid Landsdagarna röstar Ja till Natomedlemskap kan följderna bli katastrofala.

Nu har jag i ett nytt mejl till ungefär trehundra lokala föreningar i SD påmint om detta och har uppmanat till läsning av en artikel 8 april i Nya Dagbladet, ”Nato, Sveriges självständighet och Sverigedemokraterna” –
Efter artikeln finns kommentarer.

Förhoppningsfullt är att i ett svar på mejlet står det så här: ”… Jag kommer att vidarebefordra ditt mejl till valda ombud till Landsdagarna när dessa är utsedda. Jag har dock svårt att se att ombuden härifrån skulle vara av annan uppfattning än att Nato inte är ett alternativ.

Björn Backengård
Hisings Backa

Mejl till Sverigedemokrater – Björn Backengård

Mejl har sänts till ungefär trehundra distrikt, kommunföreningar och andra lokala avdelningar inom Sverigedemokraterna.
Läs.

Självständigt Sverige önskas

Landsdagar − ombud med stort ansvar ska väljas

Hösten 2021 kommer Sverigedemokraternas landsdagar. Den som vill bli ombud dit, och alltså få rösträtt, bör granskas noga eftersom ansvaret kan bli mycket stort.
Säkert kommer till landsdagarna motioner om att Sverige bör söka medlemskap i Nato, en mycket stor fråga. Faktiskt, omröstning på SD:s landsdagar i höst kan ett eller två år senare avgöra om Sverige söker medlemskap i Nato. DET måste alla ha klart för sig.
Vi hoppas att landsdagarna med kraft avvisar medlemskap i Nato.

Nästa försvarsminister

Vi hoppas verkligen att medlemskap i Nato bestämt avvisas och att SD samtidigt står för nationell självständighet. Då gäller följande. Efter valet 2022 kan det bli så att SD ingår i en regering. Då bör SD kräva att få försvarsministerposten och inte släppa den till något parti som vill gå med i Nato. En ny försvarsminister får historiska uppgifter:

a. Börja dra ned det militära samarbetet med USA. Läs ett tal av Peter Hultqvist 2017 då han i praktiken beskrev ett försvarsförbund med USA.
b. Börja dra ned de regelbundna militärövningarna tillsammans med Nato. Dessa övningar är riktade mot Ryssland, och Sverige ska inte delta i sådant. Sverige bör stenhårt markera neutralitet och självständighet.
c. Börja styra om försvaret till att vi ska försöka självständigt klara oss.

SD bör redan nu börja leta efter en person som kan bli försvarsminister efter valet 2022. Ingen av de tre som skrev en artikel i Aftonbladet 9 december 2020 är lämplig. Mer om det nedan.
I mars 2020 höll Peter Hultqvist tal inför internationell publik inom försvars- och säkerhetsområdet. Det kommenterades hos Bevara Alliansfriheten. Läs talet här.
Vi behöver en annan sorts försvarsminister, en som värnar Sveriges självständighet. Det måste bli ett slut på det som händer nu. Peter Hultqvist har lämnat ut Sverige till USA. I tidningen Dagens Arena 12 december 2020 fanns en artikel som bör läsas: När USA intog svenska skärgården.

En dörr öppen till Nato?

I en artikel i Aftonbladet 9 december 2020, Sverige bör hålla en dörr öppen till Nato, skriver Jimmie Åkesson, Björn Söder och Roger Richthoff:
Sverigedemokraterna kommer inte att tillåta ett medlemskap utan att först förankra detta hos det svenska folket genom en folkomröstning och att en sådan eventuell anslutning sker tillsammans med Finland.
Artikeln i Aftonbladet bör läsas noga. Författarna försöker få det att se ut som om samarbete med Finland innebär att vi bör tänka oss medlemskap i Nato. De blandar också ihop finansieringen av försvaret med annat. De trollar med orden helt enkelt.
Artikeln är passiv. Vi önskar att SD i stället kliver fram som en stark kraft i arbetet att stoppa anslutning till Nato. Om det blir folkomröstning ska vi inte lägga oss platt inför Nato-kramarnas orkan av propaganda. Då, och redan nu, behövs ett SD som tar ställning och arbetar aktivt emot medlemskap.

 •  Ett Nato-medlemskap gör att Sverige riskerar att dras in i krig som Nato provocerar fram.
 • Ett självständigt och neutralt Sverige är en fredsbevarande buffert mellan Nato och Ryssland.

Det är inte Ryssland som provocerar

 1. GEORGIEN 2008. EU beställde en rapport om vad som hände 2008 i kriget i Georgien.
  På grund av politisk oro i området skapades 1992 och 1994 fredsbevarande samarbeten som innebar rysk militär närvaro i Sydossetien som är en del av Georgien. Ur rapporten till EU, sidorna 13–14, punkt 6.
  Ur rapporten, sidan 10:
  Natten mellan den 7 och 8 augusti 2008 drabbade en ihållande georgisk artilleriattack staden Tskhinvali [i Sydossetien]. Andra rörelser av den georgiska krigsmakten följde mot Tskhinvali och de omgivande områdena …
  Ryssland svarade kraftfullt.
  Det är omöjligt att kalla detta för rysk aggression.
 2. UKRAINA OCH KRIM 2014. Krim tillhörde Ryssland fram till 1954 då Sovjets ledare Chrusjtjov skänkte bort halvön till Ukraina, men åsikten finns att han inte hade rätt att göra det.
  När Tyskland återförenades 1990 lovade USA muntligt att Nato inte skulle utvidgas vidare österut. Ändå har Nato gjort just det. I Natos strategi för utvidgning har ingått att även få in Ukraina, detta som en del av att ringa in Ryssland.
  Efter den USA-stödda statskuppen i Ukraina i februari 2014 såg Ryssland hotet att Ukraina skulle bli Nato-medlem, och Rysslands flottbas i staden Sevastopol på Krim skulle hamna hos Nato.
  Efter folkomröstning i mars 2014 begärde Krim att få återgå till Ryssland.
  När Ryssland återtog Krim var det förebyggande självförsvar, inte en aggression.

Nato kortfattat

1991 upplöstes Sovjetunionen och Warszawapakten. Då borde även Nato ha upplösts, men så blev det inte. Nato

 • bombade 1999 Serbien, i före detta Jugoslavien, oavbrutet i 78 dygn;
 • tog över USA:s krig i Afghanistan;
 • förstörde 2011 Libyen;
 • har utvidgats österut och övar regelbundet vid Rysslands gräns. Sverige hjälper till, och det är en skam för Sverige.
  Nato har målet världsdominans.

Vad vi alltså hoppas på

Vi hoppas att Sverigedemokraterna

 • säger bestämt NEJ till medlemskap i Nato;
 • förbereder sig på en försvarsministerpost som innebär neddragning av samarbetet med Nato, neddragning av samarbetet med USA, inriktningen att försvaret i första hand ska lita till egna krafter;
 • inte bara passivt väntar på folkomröstning om Nato utan i stället aktivt deltar i opinionsarbete emot medlemskap.

Björn Backengård –  folkkampanjenmotnato.se

Upprop om nya försvarspropositionen

Beslutet om försvarspropositionen som togs av riksdagen den 15 december ger anledning till stor oro. Det innebär en större satsning än på flera decennier. Försvarsanslaget ökar från faktiska utgifter 2019 om 61,6 till föreslagna utgifter för år 2025 om 87,7 miljarder, dvs en ökning med 44 procent. Ytterligare höjning aviseras för 2026-2030. Det militära försvaret får huvuddelen och civilförsvaret bara 4,2 miljarder motsvarande 4,7 procent av det totala.

Den stora risken för krig i vårt närområde beror på konflikten mellan Nato och Ryssland. Där gör Sverige bäst nytta som neutralt och alliansfritt. För det krävs att Sverige ser till kunskaper om konflikthantering för att främja freden och slutar tala om ett grannland som aggressivt. Förtroendeskapande utrikespolitik kräver att man inte utpekar någon som skurkstat. Det ger ingen förutsättning för dialog.
LÄS HELA ARTIKELN >>

Två viktiga artiklar

Sven Hirdman, tidigare ambassadör i Moskva och statssekreterare i Försvarsdepartementet och Rolf Ekéus, tidigare ambassadör i Washington, har skrivit en artikel i tidskriften Kvartal och som publicerats på Alliansfrihetens hemsida. De gör en genomgång av vad som skett med svensk säkerhetspolitik sedan 1990-talet. De anser att Sverige är i ett utsatt läge vid en stormaktskonflikt. De avslutar med orden
Sverige bör inte agera så att vi inger Ryssland anledning att befara att vi avser gå med i NATO och därmed förbereda ett krig mot detta land. Vi bör följaktligen inte heller inge USA förväntningar om detta.
Svenskt medlemskap i NATO inte vägen framåt

145 diplomater och generaler från öst och väst varnar för det spända läget och faran med uppsagda nedrustningsavtal i ”The Times”. Stefan Lindgren sammanfattar på Nyhetsbanken.
En grupp som kallas ”Nätverket för europeiskt ledarskap” (European Leadership Network) och består av tidigare ryska och västliga diplomater har publicerat en artikel i brittiska Times där de uppmärksammar risken för ”verklig militär konfrontation”.
Diplomater för fred

De avtal som skyddat oss alla i 30 år är borta eller under upplösning. Även om vi skiljer oss åt när det gäller orsakerna till krisen förenas vi av oro för den växande risken, för att våra länder oavsiktligt skulle kunna råka i en militär konflikt som ingen vill ha, genom olyckshändelse eller felberäkning.” 145 tidigare ministrar, ambassadörer och generaler från Ryssland, Förenta staterna och Europa har skrivit under dokumentet. ”Det är ovanligt att ledande ryska och västerländska säkerhetsexperter engagerar sig, än mindre att de hittar en gemensam grund”, skriver gruppen.

Artikel av Lars Drake

Det ska böjas i tid det som krokigt ska bli

Redan 2013 hade nuvarande försvarsministern Peter Hultqvist format sin säkerhetspolitiska världsbild: Ryssland hotar Sverige och USA är vår vän (min tolkning). Utvecklingen i Krim, Donbas eller Syrien, som brukar användas som bevis för Rysslands ondska, har skett senare.
Peter Hultqvist var huvudförfattare till en artikel 2013 som polemiserar mot ett uttalande av dåvarande försvarsministern Karin Enström och statsministern Fredrik Reinfeldt. De hade sagt att det inte föreligger något militärt hot från Ryssland – vilket då och nu är uppenbart korrekt. …. LÄS HELA ARTIKELN

Debattinlägg riktat till Försvarsberedningen av Per Blomquist

”Sveriges problem är inte längre Ryssland utan USA”. Försvarsledningen har inte förstått att Sveriges territorium har stor militärstrategisk betydelse för stormakterna. Statsminister Löfvén måste slå fast att vi står utanför militärallianser i fredstid och syftar att vara neutrala i krig skriver Per Blomquist, medlem i Krigsvetenskapsakademin..
Till Försvarsberedningen

Sven Hirdman m.fl.

Sven Hirdman m.fl. gör en kritisk granskning av Försvarsmaktens ”Doktrin Gemensamma operationer” på Kungliga Krigsvetenskapsakademiens hemsida –
Tröskelförsvarets strategi och taktik – oklara skrivningar om militärt stöd

Oklara skrivningar, inte minst om på vilka grunder Sverige skall kunna ge militärt stöd, behöver redas ut av regering och riksdag för att inte ge omvärlden felaktiga föreställningar om Sveriges alliansfrihet. Även frågan om att ta emot militärt stöd behöver klargöras. Detta är angelägna frågor för en medborgerlig opinionsbildning här i landet.

Den svenska beredskapen

Bo Richard Lundgren skriver på Kungliga Krigsvetenskapsakademiens hemsida om den dåliga svenska beredskapen inför coronakrisen och den till intet förpliktigande solidaritetsförklaring från 2013.

Mindre prat – mera verkstad!

”Coronakrisen har nu visat på grava underlåtenhetssynder vad avser svensk krisberedskap och åtgärder för att stärka den nationella säkerheten.”

Folk och Fred, ett nytt nätverk för alliansfrihet och neutralitet har bildats

lindelof.nu – Folk och fred

”Ett nätverk har bildats “för freden, miljön och välfärden och för att stoppa militära upprustningen. Det vänder sig mot skapande av fiendebilder och är för både fred på Jorden och fred med Jorden.” På listan av initiativtagare står några kända namn; Birgitta Hambraeus (fd riksdagsman för C), KG Hammar (fd ärkebiskop) och Birger Schlaug (f d språkrör för MP).”

synapze.se – Ett nätverk för fred, miljö och välfärd