Vår tidning

Text om vår tidning, information om hur man prenumererar osv. Du kan även köpa äldre nummer i vår webshop.

 

#1:” ATT SÄLJA ETT LAND UTAN ATT FRÅGA FOLKET.- STOPPA AURORA 17!”
Ger En introduktion till vad Nato är och Sveriges närmande till Nato. Där kan vi läsa om de olika militära  installationer som Nato använder   i Sverige: Esrange, Vidselträningsområde. VIDSEL TESTRANGE.

Vi kan läsa om hur övningarna med Nato påverkar miljön för samer, Vättern som dricksvattentäckt och på Gotland.

Läs som PDF

#2: TEMANUMMER OM KÄRNVAPEN.
Historik för kärnvapen, fakta om dess följder. Vi kan läsa om STOCKHOLMSAPELLEN, den text som formulerades mot kärnvapen på ett möte i Stockholm 1950. Det utmynnade i en världsomspännande namninsamling på 50-talet. Totalt samlades 500 miljoner namn in. 330 000 st i Sverige. I Italien samlades 14 miljoner namn för Apellen.

Artiklar om Stadskuppen i Ukraina. 

Läs som PDF

#3: ”SKRIV UNDER FNS KÄRNVAPENFÖRBUD”
Omfattande tidning om kärnvapen, Fns kärnvapenförbud, som Sverige varit drivande med att få fram i FN, men sedan själv ej undertecknat.
Om Natos planer för Skandinavien fram till 2030.
Artiklar om Libyenkriget, om hur USA hetsar Ukraina mot Ryssland. Ulf Bjeréns artikel om Belarus. 
Julian Assange och hur yttrandefriheten inskränkts.

Läs som PDF

#4: ”SVERIGE BEHÖVER INTE NATO FÖR FRED, DET ÄR NATO SOM BEHÖVER SVERIGE FÖR KRIG ”
Sverige och Nato, Yttrandefriheten och hur Sverige kan bli värd för Usas kärnvapen. 
Bakgrunden till Ukraina kriget ”Väst valde kriget.” samt Sanktionspolitikens följder med utbredd fattigdom i Europa. 

Läs som PDF

#5: ”Stå emot krigshetsen! Nej till NATO ”

Läs som PDF