Informativa länkar

Information för dig som vill hålla dig uppdaterad  främst i Natofrågan och i världspolitiken.

Här följer förslag på nyhets och you tub kanaler kopplade till personer och som är politiskt, militärt, ekonomiskt och i stort välorienterade i världspolitiken.

Nyhetssidor

Moon of Alabama
Amerikanska nyheter som vågar.

Nyhetsbanken
Unika nyheter ur världspressen ; ” Vi citerar Biden’ och Putin korrekt”

Lindelöf
Speglar världen ur flera olika aspekter. Personlig ton i repotagen.

8 Dagar nyheter
Artiklar och essäer. Försvar för yttrandefrihet och tryckfrihet. anti- imperialism. Till försvar för folkets kultur.

alliansfriheten.se

Youtubekanaler

Col. Douglas Macgregor
Pensionerad amerikansk överste och  regeringstjänsteman, författare  konsult och TVkommentator.

George Galloway
Politisk kommentator och tidigare brittisk parlamentsledamot. Känd bla som känd kritiker av Irakkriget.

Judge Napolitano – Judging Freedom

The Jimmy Dore Show
Amerikansk frispråkig, politisk debbatör och stå upp komiker.

Scott Ritter-Again
Amerikansk författare  tidigare vapeninspektör i Irak, anställd av FN. Och fd officer i Usa:s flotta.

Alexander Mercouris
Brittisk politisk kommentator som följer världspolitiken – med betoning på Ukrainakriget, relationen Usa vs Ryssland. Ofta med bisittaren Alex Christofouro.

Emil Cosman

Dialogue Works
Internationella nyheter presskonferenser mm.