Tänk om fyra blir fem – Björn Backengård

Fyra partier vill dra in Sverige i Nato: C, KD, L och M. Det är bara några år sedan C och KD gick med i gruppen, men då med en tydlig minoritet emot.
Vi fruktar att ett femte parti kan ansluta sig, SD. Tre inflytelserika personer i SD, däribland Jimmie Åkesson, skrev 9 december 2020 en artikel i Aftonbladet där de öppnade för den möjligheten …  LÄS HELA >>

Mejl till Sverigedemokrater – Björn Backengård

Mejl har sänts till ungefär trehundra distrikt, kommunföreningar och andra lokala avdelningar inom Sverigedemokraterna.

Vi hoppas att Sverigedemokraterna
− säger bestämt NEJ till medlemskap i Nato;
− förbereder sig på en försvarsministerpost som innebär neddragning av samarbetet med Nato, neddragning av samarbetet med USA, inriktningen att försvaret i första hand ska lita till egna krafter;
− inte bara passivt väntar på folkomröstning om Nato utan i stället aktivt deltar i opinionsarbete emot medlemskap.

LÄS HELA INLÄGGET HÄR > >

Upprop om nya försvarspropositionen

Beslutet om försvarspropositionen som togs av riksdagen den 15 december ger anledning till stor oro. Det innebär en större satsning än på flera decennier. Försvarsanslaget ökar från faktiska utgifter 2019 om 61,6 till föreslagna utgifter för år 2025 om 87,7 miljarder, dvs en ökning med 44 procent. Ytterligare höjning aviseras för 2026-2030. Det militära försvaret får huvuddelen och civilförsvaret bara 4,2 miljarder motsvarande 4,7 procent av det totala.

Den stora risken för krig i vårt närområde beror på konflikten mellan Nato och Ryssland. Där gör Sverige bäst nytta som neutralt och alliansfritt. För det krävs att Sverige ser till kunskaper om konflikthantering för att främja freden och slutar tala om ett grannland som aggressivt. Förtroendeskapande utrikespolitik kräver att man inte utpekar någon som skurkstat. Det ger ingen förutsättning för dialog.
LÄS HELA ARTIKELN >>

Två viktiga artiklar

Sven Hirdman, tidigare ambassadör i Moskva och statssekreterare i Försvarsdepartementet och Rolf Ekéus, tidigare ambassadör i Washington, har skrivit en artikel i tidskriften Kvartal och som publicerats på Alliansfrihetens hemsida. De gör en genomgång av vad som skett med svensk säkerhetspolitik sedan 1990-talet. De anser att Sverige är i ett utsatt läge vid en stormaktskonflikt. De avslutar med orden
Sverige bör inte agera så att vi inger Ryssland anledning att befara att vi avser gå med i NATO och därmed förbereda ett krig mot detta land. Vi bör följaktligen inte heller inge USA förväntningar om detta.
Svenskt medlemskap i NATO inte vägen framåt

145 diplomater och generaler från öst och väst varnar för det spända läget och faran med uppsagda nedrustningsavtal i ”The Times”. Stefan Lindgren sammanfattar på Nyhetsbanken.
En grupp som kallas ”Nätverket för europeiskt ledarskap” (European Leadership Network) och består av tidigare ryska och västliga diplomater har publicerat en artikel i brittiska Times där de uppmärksammar risken för ”verklig militär konfrontation”.
Diplomater för fred

De avtal som skyddat oss alla i 30 år är borta eller under upplösning. Även om vi skiljer oss åt när det gäller orsakerna till krisen förenas vi av oro för den växande risken, för att våra länder oavsiktligt skulle kunna råka i en militär konflikt som ingen vill ha, genom olyckshändelse eller felberäkning.” 145 tidigare ministrar, ambassadörer och generaler från Ryssland, Förenta staterna och Europa har skrivit under dokumentet. ”Det är ovanligt att ledande ryska och västerländska säkerhetsexperter engagerar sig, än mindre att de hittar en gemensam grund”, skriver gruppen.

Artikel av Lars Drake

Det ska böjas i tid det som krokigt ska bli

Redan 2013 hade nuvarande försvarsministern Peter Hultqvist format sin säkerhetspolitiska världsbild: Ryssland hotar Sverige och USA är vår vän (min tolkning). Utvecklingen i Krim, Donbas eller Syrien, som brukar användas som bevis för Rysslands ondska, har skett senare.
Peter Hultqvist var huvudförfattare till en artikel 2013 som polemiserar mot ett uttalande av dåvarande försvarsministern Karin Enström och statsministern Fredrik Reinfeldt. De hade sagt att det inte föreligger något militärt hot från Ryssland – vilket då och nu är uppenbart korrekt. …. LÄS HELA ARTIKELN

Debattinlägg riktat till Försvarsberedningen av Per Blomquist

”Sveriges problem är inte längre Ryssland utan USA”. Försvarsledningen har inte förstått att Sveriges territorium har stor militärstrategisk betydelse för stormakterna. Statsminister Löfvén måste slå fast att vi står utanför militärallianser i fredstid och syftar att vara neutrala i krig skriver Per Blomquist, medlem i Krigsvetenskapsakademin..
Till Försvarsberedningen

Sven Hirdman m.fl.

Sven Hirdman m.fl. gör en kritisk granskning av Försvarsmaktens ”Doktrin Gemensamma operationer” på Kungliga Krigsvetenskapsakademiens hemsida –
Tröskelförsvarets strategi och taktik – oklara skrivningar om militärt stöd

Oklara skrivningar, inte minst om på vilka grunder Sverige skall kunna ge militärt stöd, behöver redas ut av regering och riksdag för att inte ge omvärlden felaktiga föreställningar om Sveriges alliansfrihet. Även frågan om att ta emot militärt stöd behöver klargöras. Detta är angelägna frågor för en medborgerlig opinionsbildning här i landet.

Den svenska beredskapen

Bo Richard Lundgren skriver på Kungliga Krigsvetenskapsakademiens hemsida om den dåliga svenska beredskapen inför coronakrisen och den till intet förpliktigande solidaritetsförklaring från 2013.

Mindre prat – mera verkstad!

”Coronakrisen har nu visat på grava underlåtenhetssynder vad avser svensk krisberedskap och åtgärder för att stärka den nationella säkerheten.”

Folk och Fred, ett nytt nätverk för alliansfrihet och neutralitet har bildats

lindelof.nu – Folk och fred

”Ett nätverk har bildats “för freden, miljön och välfärden och för att stoppa militära upprustningen. Det vänder sig mot skapande av fiendebilder och är för både fred på Jorden och fred med Jorden.” På listan av initiativtagare står några kända namn; Birgitta Hambraeus (fd riksdagsman för C), KG Hammar (fd ärkebiskop) och Birger Schlaug (f d språkrör för MP).”

synapze.se – Ett nätverk för fred, miljö och välfärd