Finland och kärnvapenförbud

demokraatti.fi – SDP: Finland bör underteckna FN:s kärnvapenförbud

I somras enades 122 länder om ett avtal om en FN-konvention om kärnvapenförbud. Länderna har kunnat underteckna konventionen sedan den 20 september. Men frågan har kantats av bland annat USA:s antydningar om att samarbetet med USA och Nato kan försvåras för de länder som undertecknar avtalet. Speciellt i Sverige har detta uppmärksammats.
SDP anser att sådant inte ska påverka och att Finland borde skriva under konventionen. Partistyrelsen inleder sitt utlåtande med att konstatera att kärnvapen hotar hela mänsklighetens existens.

Vykort till regeringen – Ratificera FN:s förbud av kärnvapen

Den 7 juli antog FN en resolution om förbud av kärnvapen. Sverige var ett av de drivande länder bakom att FN antog resolutionen. Resolutionen skall nu ratificeras av regeringen och slutligen riksdagen. Natoanhängarna säger att om Sverige ratificerar FN-resolutionen om förbud av kärnvapen kan Sverige inte vara med i Nato. Regeringen skall tillsätta en utredning för att granska om förbud mot kärnvapen påverkar Sveriges försvarssamarbete med andra länder.
Vad kan du göra?
För att få riksdagen att ratificera FN:s förbud mot kärnvapen kan du som medborgare skriva ett vykort till utrikesminister Margot Wallström och statsminister Stefan Löfven.
Detta är bara ett exempel på vykort man kan skicka till statsminister Stefan Löfven och utrikesminister Margot Wallström. Om du formulerar dig på ett mer personligt sätt är det större chans att ditt budskap går fram.
Adressen till Löfven – Statsminister Stefan Löfven, Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm .

Gillar Hultqvist kärnvapen på svenskt territorium?

Torbjörn Wikland, fib.se

Jag har med stort intresse läst vad USA:s försvarsminister James Mattis skrev till Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist den 25 augusti. Nato, säger han, kommer inte att förnya ”Enhanced Opportunities Program” (EOP) för Sveriges del om Sverige slutgiltigt skriver under (ratificerar) FN-konventionen om kärnvapenförbud. EOP kallas i etablerade media också för guldkortet till Nato. Det är en slags klapp på axeln till stater som är väldigt lojala mot Nato och därför bl.a. tillåter Sverige att sitta med vid olika förhandlingsmöten inom Nato.

Den FN-konvention om kärnvapenförbud som antogs av 122 FN-medlemsstater under stort jubel i FN:s generalförsamling i juni skapar stor oro i USA:s militära och politiska ledning. USA:s grundläggande krigsfilosofi sedan länge är att aldrig (observera aldrig!) tala om när man har flygplan, fartyg eller markbaserade utrustning bestyckade med kärnvapen. När därför försvarsminister Hultqvist uttalar att USA ”väl känner till Sveriges hållning i frågan om kärnvapen” är det ett försök att smita förbi det faktum att Sverige helt saknar möjligheter att påverka USA i denna fråga. Det är klart att Ryssland inser detta och därför räknar med att kärnvapen kommer finnas/ transporteras över Sveriges yta den dag det blir krig på riktigt och kanske skickar kärnvapen över Sverige. Just därför är det viktigt att påminna om vad de tidigare ledande socialdemokraterna Maj-Britt Theorin och Pierre Schori ville få regeringen att markera i januari 2016:

Sverige kommer aldrig att ge tillstånd för någon utomstående makt att använda landets territorium och resurser för fientliga eller hotfulla handlingar riktade mot andra länder, ej heller tillåta införandet av kärnvapen eller andra massförstörelsevapen.

Misstänkta krigsförbrytare var befäl i Aurora 17

Sigyn Meder, IrakSolidaritet –

I krigsövningen Aurora 17, som nyligen avslutats, deltog 1000 militärer från USA, däribland minst två befäl som tjänstgjorde i det ockuperade Irak. Båda hade befälsroll i Sverige under krigsövningarna.
USA:s nuvarande försvarsminister, general James Mattis har deltagit i krigsförbrytelser. Varför ställs inga frågor, varför görs inga undersökningar, om dessa och andra USA-militärers eventuella krigsbrott i Irak?
Krigsförbrytelsen ”brott mot freden” definierades i Nürnbergrättegångarna mot de tyska nazistledarna 1950. Under rättegången klargjorde den amerikanske chefsåklagaren Robert H Jackson:
”Att inleda ett angreppskrig är därför inte bara ett internationellt brott; det är det främsta internationella brottet som skiljer sig från andra krigsförbrytelser däri att det i sig innehåller helhetens samlade ondska.”
USA:s och Storbritanniens angrepp på Irak 20 mars 2003 var en sådant internationellt brott; därom råder ingen tvekan. FN:s säkerhetsråd vägrade godkänna angreppet. Invasionen och ockupationen av Irak byggde på rena lögner, avslöjade många gånger.
Generalmajor Gronski var tjänstgörande befälhavare för 2nd Brigade Forward, 28th Infantry Division i Ramadi Irak 2005 och 2006. Han och hans marinsoldater deltog i mycket hårda markstrider.
Sergeant Justin Doeer tjänstgjorde två gånger i det ockuperade Irak, bland annat i striderna om staden Falluja, som angreps två gånger under 2004 med fruktansvärd förstörelse som följd och tusentals dödade.

Läs hela inlägget > >

Öppet brev till regeringarna i Sverige och Finland om FN’s kärnvapenförbud

Citat från brevet, som är undertecknat av 10 organisationer och föreningar –

Vi som har undertecknat det här öppna brevet – och som utan tvekan representerar majoriteten av världens befolkning – hoppas innerligt att våra regeringar inom kort skall ratificera konventionen för ett globalt förbud mot atomvapen och sålunda agera enligt den första FN-resolutionen samt röstningen i FN den 7.7.2017

Läs brevet HÄR

Efter Aurora, rop på Nato-medlemskap

Sören Sommelius om en ny artikel.
27 krigshetsare om Nato och kärnvapen

27 diplomater och höga militärer vill i en artikel i GP att Sverige inte ska skriva under FN:s förbud mot kärnvapen och att Sverige ska gå in i Nato och därmed ytterst förlita oss på amerikanska kärnvapen.

Tidningen ETC har pratat med några Nato-motståndare.
Riksdagen utarmas på fredsröster: ”Gör mig beklämd”

De senaste åren har präglats av upprustning av försvaret, ett allt tätare samarbete med Nato och, nu senast, tusentals amerikanska soldater på svensk mark i militärövningen Aurora.
Dagens ETC:s rundringning visar att fredsflygeln inom de politiska partierna har försvagats.

Stig Henriksson – Lögn och förbannad dikt i Sverige går att resonera om i Finland

Den som följer den finska säkerhetspolitiska debatten upphör aldrig att förvånas hur debattörer från olika läger ytterst sällan förfaller till det upphetsade tonläge som råder i Sverige. Där minsta nyansering av kallakrigsretoriken utmålas som landsförrädiskt.

Aktuell artikel

Stridspiloten sa upp sig – kritiserar landets försvar

Robert Karjel har varit med om mycket inom Försvarsmakten. Den 51-årige stridspiloten och författaren anser att Sveriges nedrustning lett till att vi nu är ohälsosamt beroende av USA, vilket inte kommer ändras inom överskådlig tid.

Karjel menar inte att det primära hotet är att Ryssland ska invadera Gotland, snarare att Sverige befinner sig i en situation som leder till en ohälsosam beroendeställning.
– Vi har inte ett försvar som andra upplever trovärdigt, vilket leder till att man lätt blir utsatt för påtryckningar och inte själv väljer vad man vill göra. Nu har Sverige slutit sig så nära Nato, och inte minst USA, att man har avtalat med USA om att få försvarshjälp om det hettar till.
En försvarshjälp som bygger på USA:s goda vilja, vilket kommer påverka Sveriges agerande i andra frågor.
– Det finns ett FN-förslag om kärnvapenförbud som Sverige har varit drivande i, vilket ogillas av USA. Nu kan vi inte skriva under det FN-förslaget för då kommer vi inte ha några garantier från USA om vi behöver hjälp. Det kommer heta att ”det utreds” och så vidare, men vi kommer inte att skriva under, säger Robert Karjel och fortsätter:
– Vi har tidigare varit måna om att vara alliansfria, och att kunna vara vår egen röst i världen. Så är det inte längre, för vi står med byxorna nere utan ett trovärdigt försvar.

Läs hela artikeln på helagotland.se > >