Inlägg om kärnvapenförbudet

gp.se – Hotet från kärnvapen allt mer påtagligt

Kärnvapenhotet i världen ökar. I det läget blir det nyligen träffade FN-avtalet som förbjuder kärnvapen ännu viktigare, skriver Gunnar Westberg, Svenska Läkare mot Kärnvapen.

För Sveriges del förväntar vi oss naturligtvis att regeringen skriver under och att riksdagen ratificerar avtalet när detta blir möjligt den 20 september i år. Sverige bör verka pådrivande och samarbeta med andra kärnvapenfria stater.

gp.se – Kärnvapen är den glömda frågan i valrörelsen – lyft den!

Den viktigaste fredsfrågan av alla är förbud mot kärnvapen. Men frågan finns inte med i den svenska valrörelsen, trots att vi lever i en orolig tid där de båda stora kärnvapenmakterna USA och Ryssland är mitt uppe i en modernisering av sina kärnvapen, för att göra dem mer användbara i krig samtidigt som de trappat upp tonläget mot varandra. Både Ryssland och USA deltar på var sin sida i kriget i Syrien, för att bara ge ett exempel, skriver Ingela Mårtensson, Kvinnor för fred, Titti Wahlberg, IKFF och Tomas Magnusson, Svenska Freds.

Schori och Schlaug

Pierre Schori: Ödesfrågan i höstens val är kärnvapen

Valet för mig är som potentiell sistagångsväljare. Det blir främst ett ställningstagande för en kärnvapenfri värld. Om de borgerliga vinner valet innebär det ett säkerhetspolitiskt systemskifte. Synen på nedrustning och Nato skapar en helt ny ordning. Det skriver Pierre Schori, tidigare FN-ambassadör och socialdemokratisk politiker.

Birger Schlaug – Wallström hänger löst när Nato-falangen tar över

Peter Hultqvist vidhåller en närmast villkorslös lojalitet mot USA. En så ryggradslös hållning anstår inte en försvarsminister i en rödgrön regering i ett alltjämt alliansfritt land.

Debatt-artikel

Jens Stilhoff Sörensen – ”Det centrala glöms bort i hatet mot Trump och Putin”

Med helt nya kärnvapensystem, brutna nedrustningsavtal och diplomatiska förbindelser och två pågående proxykrig är säkerhetsläget mellan USA och Ryssland sämre än på mycket länge. Vi är nere på kallaste krigsnivå. Men det är som om politiker och massmedia i såväl USA som Europa inte förstår allvaret i detta eller de risker det medför. Hatet mot Trump och Putin i kombination med fokus på den egna prestigen tycks överträffa omsorgen om vår globala säkerhet.

Oavsett vad man tycker om Trump som person, om Putin eller Ryssland, så bör man höja blicken från ideologiska eller personliga prestigepositioner. Ett amerikanskt diplomatiskt närmande och en säkerhetspolitisk dialog med Ryssland utgör inget hot mot Europa eller Nato. Det ligger i vårt gemensamma säkerhetsintresse att ha en god relation till Ryssland.
Här kunde även Sverige ha spelat en utrikespolitisk roll ungefär som i gamla tider. Detta innebär inte att Sverige inte samtidigt ska hålla sig med ett fungerande försvar. Tyvärr har man valt brända broar i båda avseenden.

Inlägg från 2016

Från 2016, inför riksdagsomröstningen om värdlandsavtalet med Nato.
newsvoice.se – Svenska folket luras in i NATO 25 maj 2016

”Den 25:e maj kommer Riksdagen att rösta om ett av Sveriges viktigaste avtal i fråga om våra relationer med omvärlden: Värdlandsavtalet* med NATO. Detta avtal håller på att smygas på det svenska folket utan att någon verklig debatt förs.

Ingen kan förneka att spänningen mellan NATO och Ryssland kontinuerligt ökar, det man skulle kunna diskutera är vems fel det är. Vår svenska press och politiska elit är dock helt överens om att felet är Rysslands. Detta trots att Ryssland sedan kalla krigets slut dragit sig tillbaka och NATO i motsvarande grad flyttat fram sina positioner i Öst-Europa.”

Tidningen Stoppa Aurora

Läs den unika tidningen från föreningen Nej till NATO – Stoppa Krigsövningen med Nato Stoppa Aurora –  som pdf (högerklicka på rubriken, Spara som… , eller bara klicka på den så att den öppnas i webbläsaren)
Den gavs ut inför den stora Aurora-övningen 2017.
Om du tycker om tidningen donera gärna 20 kr eller annat belopp till föreningen Nej till Nato och bidra till vår verksamhet. SWISH: 0707227622
Om du vill köpa den som papperstidning kan du beställa den för 20 kr + porto (26 kr)
från eva.e.jonson@gmail.com eller ekbom.staffan@gmail.com

Nato kräver miljarder till vapen och vägar

Sören Sommelius – Nato kräver miljarder till vapen och vägar

Nato kräver mångmiljardsatsningar av sina medlemsländer i EU som ska gå till vägar, järnvägar, flygplatser och hamnar. Inte för att underlätta människors kommunikation, inte för att tågen ska komma och gå i tid, inte för att miljövänliga snabbjärnvägar ska kunna konkurrera med flyget. Ack nej.
Nato vill att satsningarna på infrastruktur ska göras för att det ska bli lättare att förflytta transporter med trupper mellan länderna.
Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist säger till SR att ”EU och Nato ska inte vara konkurrerande organisationer”, alltså att EU ska bygga motorvägar för Natos trupptransporter.

Sven Hirdman-inlägg från januari

Från januari i år, Sven Hirdman: Krigshysterin om Ryssland är farlig och obegriplig

Krigsfaran för Sverige ligger inte i ett isolerat ryskt angrepp på Sverige utan fastmer i att den spända säkerhetspolitiska situationen i Nordeuropa mellan öst och väst urartar med katastrofala följder för oss och alla andra. Alltså bör vi på alla tänkbara sätt verka för att minska dessa stormaktsspänningar och inte bidra till att öka dem genom att gå i USA:s ledband.

Brev till riksdagsledamöter

Nej till Nato skickade ett öppet brev till Sveriges riksdagsledamöter.

Vi riksföreningen Nej Till Nato skickar till dig första numret av vår tidning ”Att sälja ett land utan att fråga folket”- med mer än 20 artiklar med viktig säkerhetspolitisk information, som inte står att läsa i dagspressen!
Vi är en partipolitisk och religiös obunden förening som bildats utifrån det motstånd som växer sig starkare ju mer Sverige kopplas till Nato. Närmandet till Nato har skett utan folklig debatt, och undertecknandet av Värdlandsavtalet i Maj 2016 gick klart emot svenska folkets vilja, enligt Sifo undersökning från februari 2016. (1 sida 12-13) (2).
Nu tvekar regeringen att underteckna FN:s konvention om ett kärnvapenförbud, trots att 89 % av svenskarna vill att Sverige ratificerar FN konvention om kärnvapenförbud, Olof Palme international center. (3)
Och detta för att USA:s försvarsminister James Mattis, i ett hemligt brev till försvarsminister Peter Hultqvist, hotat med uteblivet Nato-samarbete om Sveriges regering ratificerar FN konventionen mot kärnvapen. Både Värdlandsavtalet och ett Natomedlemskap innebär att kärnvapen kan komma att placeras i Sverige: Vi blir då både ett hot och ett kärnvapenmål!
Vill Du som ledamot i Sveriges Riksdag verkligen utsätta Sveriges befolkning för detta?

Läs hela brevet här > >

Inlägg av utrikesministrar

alliansfriheten.se, Anders Björnsson – Dåligt sällskap

Sveriges utrikesminister Margot Wallström har undertecknat en debattartikel om rysk utrikespolitik tillsammans med utrikesministrar från ett antal andra europeiska stater, av vilka flertalet har landgränser till Ryssland; Danmark har det ej. Företrädare för Finland och Norge, som också har landgränser till Ryssland, har inte undertecknat artikeln, inte heller Vitryssland. Sverige är det enda icke-Nato-landet på listan, förutom Ukraina som aspirerar på medlemskap. Samtliga representerade länder utom Ukraina är medlemmar i EU. De stora europeiska staterna finns dock inte med på listan.
Artikeln infördes i svensk press (Aftonbladet) samma dag som det ryska presidentvalet ägde rum.
Aktionen är något besynnerlig. Vilken intressegemenskap representerar de deltagande utrikesministrarna? Deras regeringar utgör de mest russofoba i dagens Europa. Artikelförfattarna anklagar Ryssland för ”repressiva åtgärder” och för ”omfattande kränkningar av de mänskliga rättigheterna”…

Vi vet att det finns stater, också inom EU, som vill ”normalisera” relationerna till Ryssland och dämpa konflikterna med detta land. Sveriges regering sällar sig istället till de mest oförsonliga Rysslandsbegabbarna. Detta är inte någon klok hållning vare sig på kort eller lång sikt i förhållandet till en stormakt.

Möte

Lördagen den 17 mars arrangerade Föreningen Nej till Nato, Helsingborg ett möte med Ulf Nilsson från Vilhelm Moberg-sällskapet på Café Birger på Stadsbiblioteket.
Han gav en personlig reflektion av Vilhelm Moberg och freden utifrån Mobergs författarskap. 30–40 personer deltog på mötet och i samtalet efteråt om Vilhelm Mobergs författarskap, Nato och svensk utrikes- och säkerhetspolitik.

Debattartikel

Pär Salander – Ryska hotet förblir ett påhitt

Vad är det ryska hotet mot Sverige? Det är hög tid för etablissemanget att konkret beskriva vad Ryssland ägnar sig åt som legitimerar anklagelsen om ”ökad rysk aggressivitet i närområdet”. Lyckas man inte återstår bara misstanken att retoriken är till för att kamouflera att Sverige själv är en centrala kreatör av ”det förändrade militärpolitiska läget i närområdet”.
Det skriver Pär Salander, Umeå. Han har tidigare medverkat med kritiska granskningar av den officiella säkerhetspolitiken, Rysslands agerande och Sveriges kontakter med Nato