Vi säger fortfarande: Nej till NATO och kärnvapen på svensk mark!

Vi säger även Nej till DCA-avtalet och USA-baser i Sverige!

Kräv att riksdagen säger nej till avtalet som gör Sverige till uppmarschområde för krig!

Regeringen har tecknat ett militäravtal med USA, ett så kallat Defence Cooperation Agreement (DCA). Riksdagen väntas ta ställning till det i maj. Kräv att riksdagens ledamöter säger nej till avtalet!
 • DCA är inget försvarssamarbetsavtal. Det handlar inte om försvar av svenskt territorium utan om en stormakts utnyttjande av svenskt territorium för syften som inte nödvändigtvis motsvarar svenska intressen.

 • Det handlar inte om samarbete på lika villkor, utan om överlåtelse av suveränitet till främmande makt utan att Sverige får några som helst garantier i utbyte eller något inflytande över beslutsprocessen..

 • Under minst tio år framöver ska USA enligt avtalet ”obehindrat” kunna utnyttja svenskt territorium och svenska militära resurser – inklusive flygplatser, hamnar, övningsområden och andra anläggningar på sjutton orter från Kiruna i norr till Revingehed i söder – för att lagra materiel och hysa in manskap.

 • USA:s väpnade styrkor tillåts röra sig fritt på svenskt territorium med egna vapen och egen utrustning och under eget befäl. De lyder inte under svensk lag.

 • Sverige saknar enligt avtalet inspektionsrättigheter. Lagring av kärnvapen och övningar för kärnvapenkrigföring kan komma att förekomma på svenskt territorium.

 • Liknande avtal med Finland, Norge och Danmark gör hela Norden, nästan hela Östersjön samt västra Arktis till ett samordnat militärt operationsområde för en främmande stormakt. Det ökar spänningen mellan kärnvapenmakterna och minskar Sveriges och övriga nordiska länders möjligheter att spela en fredsbyggande roll i världspolitiken.

 • DCA undergräver Sveriges suveränitet och ökar risken att vårt land blir indraget i krig, även ett eventuellt kärnvapenkrig.

  Kräv av riksdagen:

  • Att beslutet om DCA uppskjuts minst ett år, så att svenska folket hinner sätta sig in i vad förslaget innebär för vårt lands säkerhet.

  • Att riksdagsledamöterna bestämt avvisar DCA och alla planer på att dra in Sverige i krig.