Hultqvist i farten

På Alliansfrihetens hemsida kommenterar man ett anförande som försvarsminister Peter Hultqvist höll på Chatham House’s Security and Defence Conference i London den 12 mars..
”Den linje Hultqvist för fram är extrem också ur ett europeiskt perspektiv. Nato-länder som Frankrike och Italien önskar dialog och avspänning, och Tyskland vill bygga ut de ekonomiska förbindelserna med Ryska federationen.”

Hultqvist om Sverige som frontstat mot Ryssland skapar otrygghet

Två artiklar

Utrikesminister Ann Linde skriver om hur hon tänker forma utrikespolitiken och hur hon tänker om Sveriges förestående ordförandeskap i OSSE.
Aktiv utrikespolitik skapar trygghet i en orolig tid

”Så ser motiven ut för den socialdemokratiska utrikespolitiken, här finns den röda tråden för våra viktigaste frågor: den militära alliansfriheten och arbetet för avspänning i närområdet. Vårt arbete för ett säkert Europa och för EU som utrikespolitisk aktör. Vårt engagemang för kärnvapennedrustning. Vårt fredsarbete. Vår starka profil inom internationellt samarbete och FN. Vår feministiska utrikespolitik.”

Stig-Björn Ljunggren skriver i Sydöstran om försvarsminister Hultqvists besök i Karlskrona och mötet med Finlands försvarsminister Antti Kaikkonen.
Stig-Björn Ljunggren: ”Under ytan med Hultqvist”

Den som bäst formulerat den svenska utrikespolitiska doktrinen är Olof Palme, som 1961 uttryckte det på följande sätt:
”Den grundläggande principen för svensk utrikespolitik är att Sverige i fred skall stå utanför stormakternas allianser och i krig upprätthålla en strikt neutralitet. Till stöd för denna utrikespolitik, ett efter förhållandena starkt försvar.”

Tal av Agneta Norberg

Tal av Agneta Norberg från 2015, om USA:s och NATO:s ökande militära aktiviteter i nordområdena.

Agneta Norberg: NATO förbereder för krig i Europa – Ryssland används som hävstång

Jag kommer från Sverige. Tidigare, när jag presenterade mig vid olika konferenser, var jag en smula stolt. Vi bedrev en politik som icke-allierad och neutral. Jag är inte särskilt stolt numera. Den svenska utrikespolitiken har ändrats helt och hållet. Sverige har, tillsammans med andra länder i Norden, i verkligheten utvecklats till att bli avskjutningsramper för krig mot Ryssland.

Artikel av Björn Backengård

Sverigedemokraterna och Nato

I november i år har Sverigedemokraterna Landsdagar, alltså partiets högsta beslutande organ, och vi kan vänta motioner för Natomedlemskap. Partiets officiella linje i nuläget är Nej till medlemskap i Nato, men partiet har ändrat sig i andra frågor och många i partiet vill gå med i Nato.
För närvarande vill fyra partier dra in Sverige i Nato. Antal platser för dem i riksdagen är så här:
Moderaterna: 70
Centerpartiet: 31
Kristdemokraterna: 22
Liberalerna: 19
Summa: 142

Av riksdagens 349 platser har de alltså mindre än hälften. Men det här kan ändras efter valet 2022, framför allt för att Sverigedemokraterna kanske svänger. De ser ut att vackla i frågan om Nato. De har nu 62 platser i riksdagen.

Värdlandsavtalet 25 maj 2016

Innan värdlandsavtalet godkändes av riksdagen hade tre kritiska motioner lämnats in, vilka avvisade avtalet eller begärde att det skulle skjutas upp i väntan på utredning. En av motionerna kom från fyra sverigedemokrater.
Motioner och resultat från omröstningen kan ses här:
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/samforstandsavtal-om-vardlandsstod_H301UF%C3%B6U4
Där finns både 1=Förslag och 4=Beslut. 1 ger tillgång till motionerna. 4 visar omröstningarna i tabeller.

Sverigedemokraterna gjorde ett underligt intryck i riksdagen då det var fyra omröstningar i olika delfrågor. De röstade för sin utmärkta motion, som bland annat sade Nej till värdlandsavtalet, men sedan röstade de Ja till avtalet. Se länken ovan. Detta hängde ihop med uppmärksammad turbulens i partiet dagarna strax före omröstningen.
I riksdagsdebatten före omröstningen talade sverigedemokrater flera gånger mot avtalet. Se till exempel följande utmärkta inlägg från en debatt mellan Björn Söder (SD) och Peter Hultqvist, två minuter:
http://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/debatt-om-forslag/samforstandsavtal-om-vardlandsstod_H301UF%C3%B6U4?did=H301UF%C3%B6U4&start=10500&end=10621
(Om det blir problem så att visningen börjar redan vid starten av dessa fem timmar debatt, så använd att vårt inslag börjar vid tiden 2:55:00.)

Kan SD byta till Ja för Nato?

Hos Sveriges Radio läste vi 1 juni 2016 att riksdagsledamoten Sven-Olof Sällström (SD) vill ändra partiets hållning till Nato. Han konstaterar att många av Sverigedemokraternas väljare har samma åsikt: I en Sifomätning säger 54 procent av dem ja till Nato.
Det gör ju att jag, som har samma åsikt som de väljarna, känner att jag har starkt mandat för att inifrån partiet försöka förändra vår hållning, så att deras åsikter blir representerade i vår praktiska politik.
Samma månad skrev också DN om att Natofrågan splittrar sverigedemokrater. I en ledare i tidningen VLT 15 februari 2019 funderar man så här:
Taktiskt finns klara fördelar för SD att byta åsikt om Natomedlemskap. Svårare för andra att anklaga SD för att gå Rysslands ärenden, lättare att samtala med M och KD. Hårdföra Nato-motståndare och ryssvänner har lämnat partiet, en hel del SD-väljare kan tänka sig medlemskap.

Umgås mer

Därför, börja umgås lite mer med bekanta som är sverigedemokrater. Det kan vara bra med lite extra diskussioner om Nato i partiet inför omröstningar i november.

Björn Backengård

Nya kärnvapen

Sören Sommelius skriver på sin blogg under rubriken ”USA:s nya utplacerade kärnvapen sänker tröskeln för kärnvapenkrig” hur USA placerar ut mindre kärnvapen av ”Hiroshimastorlek” på ubåtar. Han refererar till Läkare mot kärnvapen som uppmanar den svenska regeringen att snarast skriva på förbudet mot kärnvapen, för att sätta press på kärnvapenmakterna.

USA:s nya utplacerade kärnvapen sänker tröskeln för kärnvapenkrig

Natomotstånd i Finland

Det finska Natomotståndet ökar och 64% av befolkningen säger nej till Natomedlemskap. En majoritet tycker också att EU ger mer säkerhet. Entusiasmen för försvarssamarbete med Sverige är högt och hela 94% ser det som positivt.
Finland: Økt nei til Nato-medlemskap

EU og Norden gjør finnene tryggere. Motstanden av finsk Nato-medlemskap øker, viser fersk undersøkelse.

Lars Borghem

Lars Borghem skriver om hur det ensidiga ryska hotet dominerade ”Folk och Försvarskonferensen” i Sälen och om en folkrätt som bara tillämpas på vad Ryssland gör men inget om de olagliga krig som USA/Nato bedriver.

”Den svenska säkerhetspolitiken handlar inte längre om att i första hand analysera riskerna med krig. Den militära uppbyggnaden i både Ryssland och i väst har andra drivkrafter. De militärindustriella komplexen i alla länder, också i Sverige, arbetar oförtrutet på, skriver Lars Borghem.”

opulens.se – Militärindustrin jobbar oförtrutet på

Folk och Försvars möte pågår i Sälen

I Aftonbladet skriver Pierre Schori om Sveriges deltagande och säkerhetsläget i Mellanöstern. Han vill pausa allt samarbete med USA.
Pierre Schori om varför årets Folk och försvar-konferens måste våga diskutera den svåraste säkerhetsfrågan just nu

Avbryt allt militärt samarbete med Trump

”Försvarsmakten gick den 4 januari ut med ett meddelande om att de svenska soldaterna i Irak nu skulle ta en paus i sina uppdrag. ” Med anledning av det spända läget mellan USA och Iran, har Försvarsmakten fattat beslut om att tillfälligt på plats avbryta verksamheten”. Det svenska deltagandet har närmast beskrivits som en humanitär insats (att förbättra kvinnors rättigheter anges som en av målsättningarna). Det faktum att den akuta krisen i Irak utlöstes av USA:s lönnmord nämns inte i pressmeddelandet.”

U-båtar

Vi har läst och hört om ubåtar som kränkt svenskterritorium i decennier och varje gång har man i media pekat ut Ryssland.
Några hållbara bevis har emellertid aldrig presenterats utan man har bara hänvisat till olika ”indikationer”.
På Bevara Alliansfrihetens hemsida skriver Sven Hirdman, Mathias Mossberg, Sune Olofsson och Pierre Schori att ”Vi måste få klarhet i ubåtsfrågan. Den har alltför länge infekterat svensk försvars- och säkerhetspolitik.” Vidare skriver man ”Mathias Mossberg frågade 2005 den tidigare Europachefen i State Department, Helmut Sonnenfeldt, om amerikanska ubåtar var i svenska vatten, och svaret var: ”Det är klart att vi var där – vi var överallt.”

alliansfriheten.se – Korten på bordet i ubåtsfrågan!

Per Blomqvist

Per Blomqvist, överste av 1:a graden och ledamot i Kungliga Krigsvetenskapsakademien, skriver på sidan ”Bevara Alliansfriheten” där han förespråkar svensk alliansfrihet och verklighetsnära säkerhetspolitik.
Sverige kan inte gå i duell med stormakterna

”Militär alliansfrihet är grunden. Den ska vara verklighetsnära i politisk tillämpning. Den ska vara trovärdig i försvarspolitik mot alla Sveriges kringliggande parter.”

Se också ett annat inlägg av Per Blomqvist den 29 nov nedan.

Afghanistan

Sverige deltar med militär trupp i Afghanistan under Natobefäl. Nu får vi veta att Nato/USA lyckats med att stimulera korruption och narkotikahandel.
sverigesradio.se – USA mörkade sanningen om kriget i Afghanistan

”I en artikelserie i tidningen Washington Post framkommer nya uppgifter om USA:s krig i Afghanistan. Det handlar om förut hemligstämplade uttalanden från högt uppsatta militärer och tjänstemän som visar att USA kan ha bidragit till en ökad korruption och narkotikahandel i landet.”

Samma ämne tas upp i ett amerikanskt radioprogram, Loud&Clear.
We were lied to: Secret Afghan war documents exposed

Why the public should be outraged at Afghanistan war revelations

Earlier this week we told you about secret Pentagon documents uncovered by the Washington Post that show that the Defense Department, the CIA, and other federal agencies have lied consistently over the past 18 years about US military progress in Afghanistan. While the government was telling the American people that we were winning the war in Afghanistan, the truth was that we were losing, and in fact, we weren’t even sure who the enemy was. Brian and John speak with Peter Kuznick, a professor of history and director of the Nuclear Studies Institute at American University and the co-author with Oliver Stone of the book and hit Showtime television series “The Untold History of the United States.”

nyhetsbanken.se – 18 års lögner om Afghanistan i fokus