KALLELSE TILL RIKSMÖTE I VÄXJÖ 3 JUNI 2017

OBS! Anmälan senast 22.5 till Staffan Lundberg email: staffan.Lundberg@mbox302.tele2.se
Plats: Fria ordets hus(DFOH)
Kungsgatan 29C(gammal trävilla intill stort stenhus)
Tid: 3/6 kl. 12-17.

LÄS MER »