Kontakt

Kontaktuppgifter till riksföreningen Nej till Nato

Ordförande: Eva Jonson email: eva.e.jonson@gmail.com

Vice ordförande: Staffan Ekbom tel 0707227622 email: ekbom.staffan@gmail.com

Kassör: Staffan Lundberg email: staffan.lundberg@mbox302.tele2.se

Övriga styrelseledamöter:
Britt Sandblom email: britt.sandblom@yahoo.com
Ljubica Scaljac
Lars-Evert Holm email: lars.evert.holm@spray.se
Christer Carneby email: ch.carneby@live.se
Babak Gordani

Suppleanter:
Ulf Sparrbåge
Karin Utas Carlsson
Owe Fred
Jyrki Seppälä

Valberedning:
Gösta Bågenholm email: gosta.bagenholm@hotmail.com
Claes Engelbrand email: claesengelbrand@hotmail.com

Revisorer:
Kjell Martinsson email: kje.mar@telia.com

Bankgiro: Swedbank 619-9905
Webbansvarig: Jan Fredriksson

www.nejtillnato.se
För tips och synpunkter om webbsidan skicka mail till – jan.erik.fredriksson@telia.com

 

HUR MAN BLIR MEDLEM