Fred och alliansfrihet tjänar fortfarande våra länder bäst

Svar till Pär Stenbäck:

Insändare Publicerad den 5.4 i Hufvustadsbladet, Helsingfors.

I den upphetsade stämning som Ukrainakriget skapat piskar Nato-anhängarna upp antiryska känslor och driver på för att förvandla Finland och Sverige till frontstater i västmakternas konfrontation med Ryska federationen.

Men just när motsättningarna mellan stormaktsblocken hårdnar, är det särskilt angeläget att verka för fred och avspänning och slå vakt om våra länders alliansfrihet.

Sverige har tack vare landets alliansfrihet i 213 år – sedan 1809 – hållit vårt land utanför krig. En sådan hållning har därför starkt folkligt stöd i vårt land, uppenbarligen till förtret för Pär Stenbäck, som med instämmande citerar uttalanden som betecknar den som ”utanförskap”, ”erfarenhetsgap” och ”förståelsegap”, ja till och med antyder att vi vore ”svikare” om vi håller fast vid den.

Ja, Sverige har stått utanför två världskrig. Vårt land har sluppit erfarenheten att vara ockuperat eller krigförande. Men nog förstår vi trots det vad det innebär att bli indraget i krig. Senast Sverige krigade mot Ryssland, förlorade vi som bekant halva riket. Denna gång är risken stor att vi går miste om återstoden, eller att vårt land styckas upp.

Eller rättare sagt: Vad som efter ett sådant krig återstår av landet. För denna gång finns även risken att kärnvapen kommer till användning. Om svenskt territorium används som avskjutningsramp, eller som genomgångsområde för Förenta staternas trupper och strategiska bombflyg, är det högst sannolikt att vårt land utsätts för bombningar även med kärnvapen.

I vems intresse utsätter vi oss för en sådan risk? Det är inte omsorg om Sveriges och Finlands säkerhet som dikterar kraven på Nato-medlemskap. Sverige behöver inte Nato för fred, det är Nato som behöver Sverige (och Finland) för krig.

Våra länders försvar bör inriktas på att i huvudsak med egna krafter försvara det egna territoriet, inte på krig utomlands under främmande makts befäl och i främmande makts intresse.

Finland deklarerade i sin utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse från november 2020 att ”om Finland utsätts för ett väpnat angrepp, försvarar sig Finland i enlighet med FN:s stadga. Finland tillåter inte att dess territorium utnyttjas i fientligt syfte mot andra stater.” En sådan klar deklaration borde också Sverige utfärda!

I den finska Kärnenergilagen sägs att ”det är förbjudet att till Finland införa kärnladdningar samt att här framställa, inneha och spränga sådana”. Även en sådan bestämmelse borde Sverige ha.

Fredsrörelsen i Sverige slår vakt om alliansfriheten och kräver ett stopp för främmande makts övningar för angreppskrig från svenskt territorium! Vi säger bort med främmande makters bombplan, krigsfartyg och atomvapen från Sverige! Säg upp värdlandsavtalet med Nato!

Att hålla våra länder utanför krig är oerhört viktigt. Det handlar om våra liv, om våra barns liv. Och nu är det verkligen på allvar.

Eva Jonson

Ordförande i den svenska föreningen Nej till Nato

2 reaktioner på ”Fred och alliansfrihet tjänar fortfarande våra länder bäst”

  1. Gör en protestlista mot NATO på webben där vi som motsätter oss NATO medlemsskap och NATO värdlandsavtalet.

  2. Rolf Hammarskiöld

    ”Nato-anhängarna piskar upp antiryska känslor, vill förvandla Finland och Sverige till frontstater i västmakternas konfrontation med Ryska federationen” skrev Eva Jonsson. Så uttrycker sig tydligen proryska krafter i Sverige. De är få, men finns.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *