Satsa på avspänning mellan Öst och Väst!

Läget i Europa är spänt genom den konfliktfyllda relationen mellan Ryssland och USA/NATO. Ryssland har lagt fram ett förslag till fördrag med USA och NATO. Det har uppfattats som ultimatum, medan Ryssland säger sig vara berett att diskutera förslaget. I fokus i debatten är Rysslands krav att Nato inte ska få utvidgas österut. Detta vill USA och närstående länder inte acceptera. Politiker i Sverige och några andra länder i vår del av världen är sedan länge starkt influerade av USA:s bedömningar. Det är viktigt att försöka se till fakta och bedömningar även från Ryssland.

Rysslands krav när det gäller ömsesidiga säkerhetsgarantier är konstruktiva. Kravet att NATO inte ska ta in fler medlemmar är i sig lätt att förstå med tanke på nuvarande spända situation och löften som gavs i samband med Sovjetunionens upplösning om att inte utvidga NATO österut. Löftet bröts och Nato har därefter utvidgats 100 mil österut. Kritiken från länder som skulle kunna vara intresserade av medlemskap i NATO är också förståeliga. Medlemskap i en militärallians ska inte bestämmas av andra länder. Däremot behöver alla ta hänsyn till konsekvenserna av det man gör, hur det uppfattas av den andra parten. Ett sätt att minska spänningen vore att väst lyfter sanktionerna mot Ryssland.

Det talas mycket om att de ryska förslagen är ett slag mot den europeiska säkerhetsordningen, men den sköts väl i sank redan när Nato helt utan FN-stöd 1999 bombade Jugoslavien för att tvinga landet att lämna Kosovo. Likaså är den statskupp som ägde rum i Kiev februari 2014 med stöd av USA och EU ett slag mot den europeiska säkerhetsordningen.

Den svenska regeringen borde avstå från att delta i propagandan som utmålar Ryssland som hotfullt. Regeringen borde i stället verka för ett avtal om avspänning med alla berörda parter, där såväl NATO som Ryssland förbinder sig att dra tillbaka alla offensiva styrkor från gränsområdena och respektera alla länders suveränitet. Fredsförhandlingar borde inledas om östra Ukraina baserat på Minsk 2-avtalet som tar hänsyn till lokalbefolkningens intressen. Nato bör förbinda sig att inte ta in nya medlemmar så länge avtalet mellan Ryssland och NATO respekteras.

Det vi behöver nu är dialog och avspänning!

Riksföreningen Nej till Nato arbetar för alliansfrihet i relation till både USA/NATO och Ryssland!

Lars Drake, Ordförande i Riksföreningen Nej till NATO

3 reaktioner på ”Satsa på avspänning mellan Öst och Väst!”

  1. ” Rysslands krav när det gäller ömsesidiga säkerhetsgarantier är konstruktiva. Kravet att NATO inte ska ta in fler medlemmar är i sig lätt att förstå med tanke på nuvarande spända situation och löften som gavs i samband med Sovjetunionens upplösning om att inte utvidga NATO österut.”

    ” Den svenska regeringen borde avstå från att delta i propagandan som utmålar Ryssland som hotfullt. ”

    Det här tycker ni väl ändå inte längre, efter det som hänt? Att hänvisa till ”krigshetsare på båda sidorna” är som att tro att mer pascifism kunnat stoppa Hitler.

  2. Mycket bra reflektion, blir så himla frustrerad av att läsa de svenska tidningar som bara visar en bilden av konflikten och inte hela bilden med den historiska delen. Nato har gång på gång kränkt det som tidigare hade avtalats för att hålla fred. Det är så trist att se hur världen reagerar på konflikten med sanktioner som aldrig tidigare har setts, blir nästa sanktion att Ryssland får betala för luften de andas?

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *