Plattform

Plattform antagen vid riksmöte 15 – 16 oktober 2016

Föreningen Nej till NATO är en fredsorganisation

  • Föreningen Nej till NATO som är en fredsorganisation arbetar för att återställa och försvara Sveriges alliansfria och neutrala utrikespolitik som tjänat oss väl i över 200 år. Vi vill förhindra att Sverige blir medlem i militäralliansen NATO. Föreningens arbete mot svenskt medlemskap i NATO ska karakteriseras av öppenhet och önskan om att samarbeta med alla anti-NATO-krafter.
  • Föreningen verkar för att Sverige ska föra en oberoende säkerhetspolitik som syftar till att säkerställa vårt lands oberoende, integritet och säkerhet.
    Nej till svenskt NATO-medlemskap och värdlandsavtalet
  • För ett kärnvapenfritt Sverige
  • För ett alliansfritt Sverige
  • Nej till NATO-baser och Natos krigsövningar i Sverige