Om Nej till NATO

OM NEJ TILL NATO: Vad vi gjort, var vi står och vart vi är på väg.

Aktionsgruppen Nej till NATO, bildades som en fortsättning på en studiecirkel  om Fn:s våldsförbud, “LAGEN MOT KRIG” hösten 2014. I samband med det hade  den avgående  alliansregeringen skrivit  på Värdlandsavtalet med NATO  (september 2014).

I januari 2015 startade en landsomfattande namninsamling mot att regeringen skulle rösta fram Värdlandsavtalet med NATO, och  I Februari 2016 , lät Nej till Nato  Sifo genomföra en opinionsundersökning för att utröna om svenska folket kände till Värdlandslandsavtalet, och om de ville att det skulle röstas fram av riksdagen. Majoriteten (56%) av de tillfrågade varken kände till eller ville att avtalet skulle röstas fram .  Resultatet skickades till Media och till Riksdagens ledarmöter. En cm hög notis längst ned i DN var allt media kunde rapportera om Sifoundersökningen.

Värdlandsavtalet med NATO innebär att om Sverige bjuder in NATO så kan NATO träna fritt på svenskt territorium. Skulle det utbryta en konflikt i vårt närområde och Sverige bjuder in NATO, så upprättas Natobaser i vårt land, och vapen förs in där inga undantag finns för kärnvapen. NATO tar befälet och vi förlorar vår självbestämmande. NATOS personal har immunitet, vilket innebär att de inte kan dömas för brott begångna i Sverige.

Avtalet röstades fram utan  offentlig debatt i Maj 2016. Och nu tränar USA/NATO allt oftare i luften, på marken och i våra skärgårdar. Och svenska folket vet ingenting om detta. Att om en konflikt mellan USA och Ryssland bryter ut, så kan vi dras med i ett krig och därmed bli mål för atomvapen.

Riksföreningen Nej till NATO har under åren verkat på flera orter i Sverige: I Luleå “NATO ut ur Norrbotten”,  Karlskrona (Fib) , Växjö (“Kronoberg för fred och alliansfrihet”),  Göteborg , Stockholm. I Nybro, Borås och på Gotland. I vårt arbete satsar vi mycket på att informera människor om Värdlandsavtalet med NATO,  vad ett Natomedlemskap innebär och hur farligt nära ett kärnvapenkrig världen är. VI delar ut flygblad, håller tal och säljer tidningar. Ibland ordnar vi informationsmöten centralt eller i förorterna.(Stockholm). Lokala variationer på arbetet förekommer och i vissa delar av landet har man mer samarbete med andra fredsorganisationer än vad som förekommer på andra orter.

En kampanj för att förmå Sveriges regering och riksdag att skriva under och ratificera FN:s kärnvapenförbud har startats som en avknoppning från “Nätverket Folk och Fred”. Kampanjen “Kärnvapenförbud.Nu” har författat ett UPPROP, en plattform vilket man arbetar efter och som mer än 50 organisationer och 40 kända personer ställt sig bakom. En namninsamling på nätet i Skiftets regi har startats. Inplastade A4 blad cirkulerar där bla en QR kod och Uppropstexten finns, så att man lätt kan scanna in och komma till namninsamlingen. Kampanjen och namninsamlingen ska avslutas på Hiroshimadagen 2022.

Nej till NATO har gett ut 3 tidningar, varav den senaste just kommit ut.

Tillsammans med elva  andra fredsorganisationer, gav Nej  till NATO ut en väggkalender, EN FREDSALMANACKA för 2021 samt en NORDISK FREDSALMANACKA  för 2022, där 17 organisationer medverkar. Även norska, danska och finska fredsorganisationer har bidragit med texter. Det var ett uppskattat projekt för 2021 kalendern och det verkar vara lika populärt för 2022. Den Nordiska almanackan kan dessutom vara inledningen till ett närmare samarbete mellan fredsrörelser i de nordiska ländernas.

Arbetet för Nej till NATO skall vara inriktat på kampanjarbetet I Kärnvapenförbud.Nu samt att arbeta för att hålla Sverige utanför Nato. Efter nästa val kommer Natomedlemskap komma upp på den politiska agendan, och risken för att Sverige dras in i Nato bakvägen är mycket stor. Vilket man inte pratar om i den politiska sfären.”By the silence you know the importance”. “Genom( politikers, medias)tystnad, vet man hur viktig frågan är. Och det vet vi.

Eva Jonson