Nej till NATO och kärnvapen på svensk mark

Ja till svensk alliansfrihet och neutralitet

Riksföreningen Nej till NATO

Vi är en partipolitiskt obunden organisation. Vi som medlemmar har olika bevekelsegrunder för vårt medlemskap. En del är pacifister och andra ser nödvändigheten av ett starkt försvar.

Det som förenar oss är att vi menar att det samarbete som sker med NATO inte ökar vår säkerhet utan hotar den. Närmandet till NATO bidrar till militär upprustning i vårt närområde. Riksföreningen Nej till NATO vill verka för att Sverige ska föra en oberoende säkerhetspolitik som syftar till att säkerställa vårt lands oberoende, integritet och säkerhet.

Sverige skall inte medverka till att vi blir en bricka i stormaktsspelet mellan USA och Ryssland.

Vår medlemstidning

Läs och ladda ner det senaste numret här, Du kan även läsa och ladda ner tidigare nummer här.

Vill du beställa en papperstidning så finnns de i vår webshop

Upprop och Namninsamlingar

Skriv på kärnvapenförbudet

Kvinnor för freds kärnvapenupprop

NEJ TILL SVENSKT MEDLEMSKAP I NATO

Vi vill gärna att flera organisationer skriver under uppropet.

NEJ TILL SVENSKT NATO-MEDLEMSKAP OCH VÄRDLANDSAVTALET NEJ TILL NATO-BASER OCH NATO:s KRIGSÖVNINGAR I SVERIGE

Tryck en lista och samla namn på gator o torg eller på jobbet och bland vänner.