Debattinlägg riktat till Försvarsberedningen av Per Blomquist

”Sveriges problem är inte längre Ryssland utan USA”. Försvarsledningen har inte förstått att Sveriges territorium har stor militärstrategisk betydelse för stormakterna. Statsminister Löfvén måste slå fast att vi står utanför militärallianser i fredstid och syftar att vara neutrala i krig skriver Per Blomquist, medlem i Krigsvetenskapsakademin..
Till Försvarsberedningen

Sven Hirdman m.fl.

Sven Hirdman m.fl. gör en kritisk granskning av Försvarsmaktens ”Doktrin Gemensamma operationer” på Kungliga Krigsvetenskapsakademiens hemsida –
Tröskelförsvarets strategi och taktik – oklara skrivningar om militärt stöd

Oklara skrivningar, inte minst om på vilka grunder Sverige skall kunna ge militärt stöd, behöver redas ut av regering och riksdag för att inte ge omvärlden felaktiga föreställningar om Sveriges alliansfrihet. Även frågan om att ta emot militärt stöd behöver klargöras. Detta är angelägna frågor för en medborgerlig opinionsbildning här i landet.

Den svenska beredskapen

Bo Richard Lundgren skriver på Kungliga Krigsvetenskapsakademiens hemsida om den dåliga svenska beredskapen inför coronakrisen och den till intet förpliktigande solidaritetsförklaring från 2013.

Mindre prat – mera verkstad!

”Coronakrisen har nu visat på grava underlåtenhetssynder vad avser svensk krisberedskap och åtgärder för att stärka den nationella säkerheten.”

Folk och Fred, ett nytt nätverk för alliansfrihet och neutralitet har bildats

lindelof.nu – Folk och fred

”Ett nätverk har bildats “för freden, miljön och välfärden och för att stoppa militära upprustningen. Det vänder sig mot skapande av fiendebilder och är för både fred på Jorden och fred med Jorden.” På listan av initiativtagare står några kända namn; Birgitta Hambraeus (fd riksdagsman för C), KG Hammar (fd ärkebiskop) och Birger Schlaug (f d språkrör för MP).”

synapze.se – Ett nätverk för fred, miljö och välfärd

Lars Drake granskar rapporteringen i SVT om svenska soldater i Ukraina

Lars Drake – SVT:s bristande allsidighet angående svenska insatser i Ukraina

Nu har vi fått ytterligare ett inlägg som är kritiskt mot Ryssland och som så ofta är underlaget förvrängt eller övertolkat. Rubriken på SVT:s hemsida är ”Svenska försvarsanställda uthängda som barnamördare på ryskspråkig sajt”, vilket inte har täckning i den artikel som SVT-inslaget kritiserar. Ren lögn faktiskt.

Ingen tid för avkoppling – Björn Backengård

I början av mars mejlade jag till en lång rad lokala organisationer i Sverigedemokraterna och skrev:
”… De som vill behålla partiets inställning om Nej till Nato-medlemskap bör förbereda sig inför omröstningar om Nato i november [ska vara 2021]. De bör redan nu ta diskussioner med Nato-vänner i partiet. Vid val av ombud, som alltså får rösta vid partiets Landsdagar, bör inställningen till Nato-medlemskap spela roll….

LÄS HELA INLÄGGET HÄR > >

Hultqvist i farten

På Alliansfrihetens hemsida kommenterar man ett anförande som försvarsminister Peter Hultqvist höll på Chatham House’s Security and Defence Conference i London den 12 mars..
”Den linje Hultqvist för fram är extrem också ur ett europeiskt perspektiv. Nato-länder som Frankrike och Italien önskar dialog och avspänning, och Tyskland vill bygga ut de ekonomiska förbindelserna med Ryska federationen.”

Hultqvist om Sverige som frontstat mot Ryssland skapar otrygghet

Två artiklar

Utrikesminister Ann Linde skriver om hur hon tänker forma utrikespolitiken och hur hon tänker om Sveriges förestående ordförandeskap i OSSE.
Aktiv utrikespolitik skapar trygghet i en orolig tid

”Så ser motiven ut för den socialdemokratiska utrikespolitiken, här finns den röda tråden för våra viktigaste frågor: den militära alliansfriheten och arbetet för avspänning i närområdet. Vårt arbete för ett säkert Europa och för EU som utrikespolitisk aktör. Vårt engagemang för kärnvapennedrustning. Vårt fredsarbete. Vår starka profil inom internationellt samarbete och FN. Vår feministiska utrikespolitik.”

Stig-Björn Ljunggren skriver i Sydöstran om försvarsminister Hultqvists besök i Karlskrona och mötet med Finlands försvarsminister Antti Kaikkonen.
Stig-Björn Ljunggren: ”Under ytan med Hultqvist”

Den som bäst formulerat den svenska utrikespolitiska doktrinen är Olof Palme, som 1961 uttryckte det på följande sätt:
”Den grundläggande principen för svensk utrikespolitik är att Sverige i fred skall stå utanför stormakternas allianser och i krig upprätthålla en strikt neutralitet. Till stöd för denna utrikespolitik, ett efter förhållandena starkt försvar.”

Tal av Agneta Norberg

Tal av Agneta Norberg från 2015, om USA:s och NATO:s ökande militära aktiviteter i nordområdena.

Agneta Norberg: NATO förbereder för krig i Europa – Ryssland används som hävstång

Jag kommer från Sverige. Tidigare, när jag presenterade mig vid olika konferenser, var jag en smula stolt. Vi bedrev en politik som icke-allierad och neutral. Jag är inte särskilt stolt numera. Den svenska utrikespolitiken har ändrats helt och hållet. Sverige har, tillsammans med andra länder i Norden, i verkligheten utvecklats till att bli avskjutningsramper för krig mot Ryssland.

Artikel av Björn Backengård

Sverigedemokraterna och Nato

I november i år har Sverigedemokraterna Landsdagar, alltså partiets högsta beslutande organ, och vi kan vänta motioner för Natomedlemskap. Partiets officiella linje i nuläget är Nej till medlemskap i Nato, men partiet har ändrat sig i andra frågor och många i partiet vill gå med i Nato.
För närvarande vill fyra partier dra in Sverige i Nato. Antal platser för dem i riksdagen är så här:
Moderaterna: 70
Centerpartiet: 31
Kristdemokraterna: 22
Liberalerna: 19
Summa: 142

Av riksdagens 349 platser har de alltså mindre än hälften. Men det här kan ändras efter valet 2022, framför allt för att Sverigedemokraterna kanske svänger. De ser ut att vackla i frågan om Nato. De har nu 62 platser i riksdagen.

Värdlandsavtalet 25 maj 2016

Innan värdlandsavtalet godkändes av riksdagen hade tre kritiska motioner lämnats in, vilka avvisade avtalet eller begärde att det skulle skjutas upp i väntan på utredning. En av motionerna kom från fyra sverigedemokrater.
Motioner och resultat från omröstningen kan ses här:
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/samforstandsavtal-om-vardlandsstod_H301UF%C3%B6U4
Där finns både 1=Förslag och 4=Beslut. 1 ger tillgång till motionerna. 4 visar omröstningarna i tabeller.

Sverigedemokraterna gjorde ett underligt intryck i riksdagen då det var fyra omröstningar i olika delfrågor. De röstade för sin utmärkta motion, som bland annat sade Nej till värdlandsavtalet, men sedan röstade de Ja till avtalet. Se länken ovan. Detta hängde ihop med uppmärksammad turbulens i partiet dagarna strax före omröstningen.
I riksdagsdebatten före omröstningen talade sverigedemokrater flera gånger mot avtalet. Se till exempel följande utmärkta inlägg från en debatt mellan Björn Söder (SD) och Peter Hultqvist, två minuter:
http://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/debatt-om-forslag/samforstandsavtal-om-vardlandsstod_H301UF%C3%B6U4?did=H301UF%C3%B6U4&start=10500&end=10621
(Om det blir problem så att visningen börjar redan vid starten av dessa fem timmar debatt, så använd att vårt inslag börjar vid tiden 2:55:00.)

Kan SD byta till Ja för Nato?

Hos Sveriges Radio läste vi 1 juni 2016 att riksdagsledamoten Sven-Olof Sällström (SD) vill ändra partiets hållning till Nato. Han konstaterar att många av Sverigedemokraternas väljare har samma åsikt: I en Sifomätning säger 54 procent av dem ja till Nato.
Det gör ju att jag, som har samma åsikt som de väljarna, känner att jag har starkt mandat för att inifrån partiet försöka förändra vår hållning, så att deras åsikter blir representerade i vår praktiska politik.
Samma månad skrev också DN om att Natofrågan splittrar sverigedemokrater. I en ledare i tidningen VLT 15 februari 2019 funderar man så här:
Taktiskt finns klara fördelar för SD att byta åsikt om Natomedlemskap. Svårare för andra att anklaga SD för att gå Rysslands ärenden, lättare att samtala med M och KD. Hårdföra Nato-motståndare och ryssvänner har lämnat partiet, en hel del SD-väljare kan tänka sig medlemskap.

Umgås mer

Därför, börja umgås lite mer med bekanta som är sverigedemokrater. Det kan vara bra med lite extra diskussioner om Nato i partiet inför omröstningar i november.

Björn Backengård

Nya kärnvapen

Sören Sommelius skriver på sin blogg under rubriken ”USA:s nya utplacerade kärnvapen sänker tröskeln för kärnvapenkrig” hur USA placerar ut mindre kärnvapen av ”Hiroshimastorlek” på ubåtar. Han refererar till Läkare mot kärnvapen som uppmanar den svenska regeringen att snarast skriva på förbudet mot kärnvapen, för att sätta press på kärnvapenmakterna.

USA:s nya utplacerade kärnvapen sänker tröskeln för kärnvapenkrig