NÄR SKALL SVERIGE ERKÄNNA STATSKUPPEN I KIEV OCH UKRAINAS ANSVAR FÖR HUR ALLT ELÄNDE BÖRJADE ?

Varken Ukraina eller västvärlden är oskyldiga vad gäller den ukrainska tragedin.

Ukrainas demokratiskt valde president Viktor Janukovytj avsattes i en statskupp i Kiev den 22 februari 2014.

Västvärlden vägrar än idag att erkänna denna ytterst flagranta statskupp , detta trots överväldigande bevis finns för att så var fallet.

Maktövertagandet , så som det gick till, saknade stöd i landets konstitution.

Statskuppen blev startskottet på en lång kedja av händelser,bla upproren i östra Ukraina som längre fram utmynnade i en militär konflikt där västvärlden å ena sidan ger sitt stöd till styret i Kiev medan Ryssland å andra sidan stödjer de i huvudsak ryskspråkiga, idag benämnda, Folkrepublikerna i öst.

Konflikten är därför i huvudsak en konflikt mellan västvärlden, i synnerhet USA, och Ryssland över Ukraina, speciellt eftersom Ukraina är helt och hållet beroende av västvärldens hjälp, såväl ekonomiskt som militärt.

Regimen i Kiev som tog makten den 22 februari 2014 var således fullständigt illegitim ur ett lagligt perspektiv.

Ukraina befann sig vid tillfället i en brinnande inre politisk konflikt sedan slutet på 2013 och den 21 februari 2014 vilket i grunden handlade om en kamp i Ukraina mellan proryska och provästliga krafter , en kamp som egentligen hade pågått långt före 2013.

Till mångas glädje kommer slutligen den demokratiskt valde presidenten Janukovytj och oppositionen fram till en POLITISK LÖSNING och uppgörelse av den allvarliga politiska krisen i Ukraina.

Man kommer överens om bla följande :

 • En nationell koalitionsregering skall bildas.
 • En lag skall stiftas för att återställa 2004 års konstitution.
 • En oberoende utredning om våldet som följde på Maidan demonstrationerna.
 • Ett löfte att inte införa undantagstillstånd.
 • Presidentval ska hållas i december 2014.
 • Presidentens makt skall minska fram till valet.

EU var med under dessa förhandlingar och EU:s Höga representant för utrikes och säkerhetspolitik, dess vice president uttalade sig optimistiskt efter uppgörelsen :

”Jag välkomnar uppgörelsen som uppnåtts idag mellan presidenten och oppositionens ledare. Detta öppnar dörren för en politisk lösning av krisen i Ukraina. En demokratisk och fredlig lösning är den enda vägen framåt”.

”EU står redo, i nära koordination med Europarådet, OSSE och andra relevanta partners, att fullt ut stödja implementeringen av uppgörelsen.”

Vi vet i efterhand att EU totalt kovände och istället stödde kuppmakarna i Kiev som genomförde statskuppen dagen efter. Även USA stödde såklart statskuppen då man såg den som en möjlighet att rycka åt sig initiativet i kampen om Ukraina.

Den 22:a februari 2014 genomförs således ett olagligt maktövertagande i det ukrainska parlamentet(Radan).

DET LÄCKTA TELEFONSAMTALET MELLAN DE AMERIKANSKA REGERINGSFÖRETRÄDARNA VICTORIA NULAND OCH GEOFFREY R. PYATT.

Runt den 4:e februari ,flera dagar innan statskuppen, buggas ett telefonsamtal mellan de två amerikanska regeringsföreträdarna Victoria Nuland och Geoffrey R. Pyatt där man samtalar om hur den kommande ukrainska regeringen skall formeras, vilka ministrar som skall ingå och inte , se källhänvisning .

Nuland och Pyatt diskuterar märkligt nog vilka ministrar man vill skall ingå i den nya ukrainska regeringen, som om det vore en amerikansk inre angelägenhet.

Detta sker alltså dagar före det anti-konstitutionella maktövertagandet i Kiev och under detta telefonsamtal hörs Victoria Nuland säga :

”Fuck the EU”.

Samtalet läcktes ut den 4 februari 2014 efter att president Viktor Janukovytj erbjudit sig att kliva ned från presidentposten och bli premiärminister medan Arsenij Jatsenjuk skulle erbjudas posten som vice premiärminister.

AVSÄTTANDET AV PRESIDENTEN

Själva proceduren vad gäller avsättandet av presidenten styrs av ett antal artiklar i landets konstitution.

Det finns kriterier och krav som måste uppfyllas för att man i enlighet med konstitutionen skall kunna avsätta landets president.

En omröstning krävdes som sagt (vilket kanske är viktigast av allt )med en 75 procentig uppslutning i det ukrainska parlamentet Radan (namnet på det ukrainska parlamentet,dvs 338 ledamöter).

Det som istället hände var att parlamentsledamöterna gavs instruktioner att helt enkelt avsätta Janukovytj,samtidigt som beväpnade rebeller tagit plats inne i plenisalen.

Detta enligt den brittiske historikern Richard Sakwa som skrivit boken ”Frontlinje Ukraina ”.

Omröstningen i parlamentet uppnådde inte den majoritet som krävdes enligt den dåvarande konstitutionen.

Endast 328 av landets 447 ledamöter (73%) röstade för att avsätta landets president.

Konstitutionen framför fyra olika scenarion under vilka en sittande president kan lämna sin post :

Dessa styrs av Artikel 108 i konstitutionen där det fastslås att presidenten kan avgå under följande omständigheter :

 1. Frivilligt Artikel 109. där presidenten personligen meddelar sin avgång i parlamentet.
 2. Hälsoskäl Artikel 110. Av hälsoskäl (medicinsk bekräftan).
 3. Avsked Artikel 111.
 4. Dödsfall Artikel 112.

Av artiklarna ovan så kan endast Artikel 111 (Avsked) komma i fråga vad gäller hur det gick till när president Janukovytj avsattes.

Han sparkades ju av parlamentet, Radan.

Under Artikel 111 MÅSTE 2/3 av parlamentet rösta för en process för att åtala presidenten för förräderi eller annat brott.

Skulle Janukovytj avskedats korrekt enligt Artikel 111 och rubriken AVSKED skulle en särskild kommitté från åklagarmyndigheten inrättats och en utredning skulle startas och varefter dess resultat sedan skulle skickas tillbaka till parlamentet som med ¾ majoritet måste rösta för den för att avsättandet av presidenten skulle vara lagligt eller konstitutionsenligt .

Hade ¾ röstat för skulle ärendet sedan gått vidare till författningsdomstolen och högsta domstolen som skulle ha haft det sista ordet i frågan.

Så skedde aldrig.

Normalt skall denna process ta några månader att genomföra men med en delvis mycket våldsam folkmassa utanför parlamentet pådriven av rysshatande ultranationalister fanns inget tålamod med en sådan väntetid och kuppmakarna var heller inte intresserade av att följa landets konstitution eller den uppgörelse som ingåtts mellan dem och presidenten.

Även om folkmassan i Kiev kanske i bästa fall utgjorde 100 000 demonstrerande människor representerar den långt ifrån hela landets befolkning och många ukrainare,speciellt i öst och i Krim, som i grunden stödde ett närmande mot EU, ogillade att landets demokratiskt valde president,som många av dem hade röstat på, blev avsatt på ett sätt som stred mot landets konstitution.

President Janukovytj flydde till Kharkiv av säkerhetsskäl då hans liv,pga hotbilden från nationalisterna, hade svävat i fara om han stannat kvar i Kiev. Vissa försöker framhålla att president Janukovytj flykt för livet skulle utgöra en giltig grund för hur kuppmakarna tog makten i landet.

Detta är såklart rent nonsens, det finns inget i ukrainas konstitution, varken då eller idag,som slår fast att en flykt till en säkrare plats är likvärdigt med att man avgått.

Janukovytj meddelade även efteråt öppet att han inte avgått och att han ”kommer tillbaka” – se källhänvisning och länk nedan.

Alla människor måste ha rätten att fly när ens liv är hotat, detta oavsett om man är president eller inte, det är en mänsklig rättighet.

Se även Artikel 109 i konstitutionen vad den säger om hur presidenten skall agera om denne lämnar makten :

”Article 109 : The resignation of the President of Ukraine enters into force from the moment he or she personally announces the statement of resignation at a meeting of the Verkhovna Rada of Ukraine.”

Janukovytj förkunnade som sagt aldrig att han avgått,tvärtom.

Oligarken Petro Porosjenko , som blev president i maj 2014 twittrade följande den 22 augusti 2016 :

«First we OVERTHREW Yanukovych’s marionette regime…»

Det var precis vad man gjorde, man kuppade bort den demokratiskt valde presidenten Janukovytj.

En mejlkorrespondens mellan USA:s ambassad i Ukraina och Washington, som läckt från Wikileaks, beskriver denne Porosjenko som USA:s ”insider”.

Insider = ”Insider är en person som ingår i en grupp med tillgång till hemligheter, ofta någon som har i avsikt att använda hemligheterna på olovligt sätt. Det kan till exempel vara en infiltratör eller en desertör.” (Wikipedia)

Porosjenko kan betraktas som USA:s högra hand.

VALET AV INTERIMSMINISTER

Parlamentet, Radan, röstade fram Oleksandr Turtjynov som ”interimspresident” trots att parlamentet enligt konstitutionen inte hade sådana konstitutionella befogenheter. Enligt den Ukrainska konstitutionen Artikel 112 skall premiärministern ta över presidentens roll om denne av någon anledning tvingas avbryta sin tjänst.

Så skedde aldrig.

Förövrigt var ”interimsminister” Oleksandr Turtjynov den som senare ,i mitten av april 2014, öppnade pandoras ask och startade den militära insatsen för att slå ned upproret mot statskuppen som blossat upp i östra Ukraina och Turtjynov kan därför ses som ytterst ansvarig för att det uppstod en militär konflikt i landet.

VALET AV PREMIÄRMINISTER

Enligt Artikel 114 i dåvarande konstitution åligger det presidenten att utse premiärminister och övriga i dennes kabinett men så skedde aldrig. I brott mot landets dåvarande konstitution utsåg istället landets parlament(Radan) landets premiärminister. Efter ändringar i konstitutionen som infördes senare gavs möjlighet för Radan att utse landets premiärminister men så var inte fallet när Arsenij Jatsenjuk utsågs till premiärminister.

Då hade parlamentet som sagt inte den befogenheten.

KONSTITUTIONELLA ÄNDRINGAR

Ukrainas dåvarande konstitution likt dagens styr hur ändringar i landets konstitution skall genomföras och enligt Artikel 154 kan lagförslag till ändringar i konstitutionen komma från landets president eller från minst 1/3 av landets folkvalda (fler än 150 personer).

Så skedde aldrig och den 21 februari 2014 lämnades ett lagförslag med konstitutionsförändringar in av ENDAST tre folkvalda ledamöter :

1. Arsenij Jatsenjuk 2. Vitalij Klytjko 3. Oleh Tiahnybok (från ultranationalistiska Svoboda)

Den 21 februari 2014, skrev ”interimspresident” Oleksandr Turtjynov under lag nummer 742-VII och underteckandet publicerades den 1 mars 2014 i tidningen ”Voice of Ukraina”.

Enligt dåvarande konstitution hade ”interimspresident” Oleksandr Turtjynov vid denna tidpunkt ingen laglig rätt att signera denna lag. Lagar som röstats fram av parlamentet skulle enligt konstitutionen signeras av landets premiärminister.

Enligt Artikel 159 i Ukrainas dåvarande konstitution så måste lagförslag om ändringar i konstitutionen behandlas av parlamentet och sedan gå vidare till en konstitutionell domstol men så skedde aldrig.

”In accordance with Article 159 of the Constitution of Ukraine a draft law on introducing amendments to the Constitution must be considered by the Verkhovna Rada with the conclusion of the Constitutional Court of Ukraine concerning the compliance of a draft law with the requirements of Articles 157 and 158 of the Constitution. The above mentioned Law wasn’t sent to the Constitutional Court where it wasn’t considered and there weren’t any conclusions made.”

VALET AV MINISTRAR (27 februari 2014)

Det var parlamentet (Radan) som valde nedanstående ministrar , men vad sade dåvarande konstitution (som var aktuell till 1 mars 2014) om det ?

Enligt Artikel 114 och den konstituiton som var giltig till 1 mars 2014 skulle presidenten utse såväl premiärministern som landets ministrar.

Om den senare presidenten Petro Porosjenkos konstitutionsändringar skulle ses som författningsenliga så skulle parlamentet haft lagliga befogenheter att utse premiärministern och landets ministrar.

Men dessa ändringar kan endast räknas från den 2 mars 2014 och inte under den konstitution som var i kraft under president Viktor Janukovytj.

Men vid den tidpunkten ,27/2-14,då premiärminister Arsenij Jatsenjuk och landets ministrar utsågs styrdes landet av en konstitution som inte gav parlamentet rättigheter att utse varken premiärminister eller ministrar.

Kuppjuntan bröt således åter mot flagrant mot landets konstitution.

ULTRANATIONALISTISKA MINISTRAR

Några ord om några av de ministrar som valdes.

Inte mindre än sex av de ministrar som tog plats var ultranationalister vilket sved extra i ögonen på vissa ukrainare, inte minst de i de östra delarna av landet och på Krim. Många av ukrainas ultranationalister högaktar Stepan Bandera som under vid en viss tid kollaborerade med Nazityskland och de hyser även ett patalogiskt rysshat.

Bland de första den nya ,och olagliga, regeringen gjorde var att man ville förbjuda det ryska språket att vara ett officiellt språk i Ukraina.Detta trots att väldigt många i landet har ryska som modersmål och första språk. Även detta sved såklart i ögonen på många rysktalande i landet som såg problemen med att myndigheter mm skulle sluta att använda det ryska språket. Vi kan ju jämföra med Finland som har betydligt mindre medborgare med svenska som modersmål än vad Ukraina har rysktalande så kan vi ju se att svenska är officiellt språk i Finland. En annan jämförelse är tex att i Quebec i Kanada har man franska som officiellt språk inte engelska.

Detta tycks vara en omöjlighet i det nationalistiska och Stepan Bandera inspirerade Ukraina.

Här följer en översikt över de ultranationalistiska ministrar som tog plats i Arsenij Jatsenjuks olagliga ”regering”, många med en antirysk agenda.

 1. Oleksandr Sytj , tillförordnad vice premiärminister i Ukraina. Parti : Det högerextrema partiet Svoboda.
 2. Serhij Kvit ,utbildningsminister. Tidigare Trident inom den ultranationalistiska Högra Sektorn.
 3. Ihor Tenjutj, tillförordnad försvarsminister. Parti : Det högerextrema Svoboda.
 4. Ihor Sjvajka, lantbruksminister. Parti ; Det högerextrema Svoboda.
 5. Andrij Mochnyk , miljöminister. Parti : Det högerextrema Svoboda.
 6. Dmytro Bulatov, idrotts och ungdomsminister. Påstås ha kopplingar till UNA-UNSO, Ukrainska Nationalförsamlingen – Ukrainska Nationella Självförsvaret . En ultraradikal nationalistisk organisation i Ukraina.)

LAGÄNDRINGAR

Från Ukrainas konstitution :

Article 154 :

”A draft law on introducing amendments to the Constitution of Ukraine may be submitted to the Verkhovna Rada of Ukraine by the President of Ukraine, or by no fewer National Deputies of Ukraine than one-third of the constitutional composition of the Verkhovna Rada of Ukraine.”

Om ett lagförslag till ändringar i konstitutionen skall genomnföras måste man rösta om detta TVÅ GÅNGER i parlamentet (Radan), detta fastslås i Artikel 155 i landets dåvarande konstitution. Första omröstningen måste minst 226 ledamöter rösta för att en andra omröstning skall hållas och där måste minst 300 ledamöter rösta för ändringarna i konstitutionen.

De lagändringar som gjordes av oppositionen saknade således konstitutionell laglighet.

Den 21 februari (No 742-VII) genomförde ”interimspresidenten” lagändringar i den ukrainska konstitutionen som denne inte hade maktbefogenheter att göra.

Därmed gick parlamentet emot landets egen konstitution vad gäller den process som krävs för avsättande av landets president.

Ukrainas parlament bröt således mot Artikel 108 i landets konstitution och man bröt även mot Artikel 111 , AVSKED (impeachment), därmed avsattes president Janukovytj i en statskupp.

Enligt artikel 109 i den ukrainska brottsbalken :

”In accordance with article 109 of the Criminal Code of Ukraine, the actions aimed at violent alteration or overthrowing the constitutional system or at seizing governmental power (a coup) are felonious.”

Att bryta mot landets konstitution är mycket allvarligt :

”The Constitution of Ukraine has the highest legal force.”

”Article 8 In Ukraine, the principle of the rule of law is recognized and effective.

The Constitution of Ukraine has the highest legal force. Laws and other normative legalacts are adopted on the basis of the Constitution of Ukraine and shall conform to it.

The norms of the Constitution of Ukraine are norms of direct effect. Appeals to the court in defense of the constitutional rights and freedoms of the individual and citizen directly on the grounds of the Constitution of Ukraine are guaranteed.”

Kuppjuntans olagliga maktövertagande var ett flagrant brott mot landets konstitution och därmed även ett brott mot landet och folket.

STATSKUPPENS KONSEKVENSER :

 • Olagligt återkallande av konstitutionen.
 • Olagligt avsättande av Ukrainas demokratiskt valda president från ämbetet.
 • Olaglig utnämning av ”tillförordnad president” eller ”interimspresident”.
 • Olagligt genomförande av presidentval.
 • Olaglig bildande av den nya regeringen.
 • Olagligt avskedande av det ukrainska parlamentet.
 • Inbördeskrig med ca 14 000 döda, olaglig användning av statens väpnade styrkor mot sina egna medborgare.
 • Att Ryssland tvingats rycka ut till hjälp och försvar av rysktalande ukrainare som drabbats av Kievregimernas militära aktioner.
 • Ryska trupper tar kontrollen över Krimhalvön för att skydda befolkningen från den alltmer aggressiva ukrainska nationalismen.
 • Parlamentet på Krim röstar för att lämna Ukraina.
 • En folkomröstnining på Krim hålls där man röstar för en återförening med moderlandet Ryssland.
 • Regimen i Kiev har vidtagit åtgärder mot det ukrainska folket i de östra delarna, vilka försatt befolkningen i fattigdom (tex tullar, priser, inflation etc.)
 • Fiendeskap mellan Västvärlden och Ryssland.
 • Militär konflikt mellan Ryssland och Ukraina.
 • Västvärlden bedriver proxykrig mot Ryssland i Ukraina.
 • Försämrat säkerhetsläge i Europa och världen.
 • Konflikten har slagit ekonomiskt mot Europa.
 • Risk för direkt militär konfrontation mellan västvärlden och Ryssland och därmed kärnvapenkrig.

AKTUELLA ARTIKLAR I KONSTITUTIONEN SOM GÄLLDE FRAM TILL 1 MARS 2014

Artikel 108 :

The President of Ukraine exercises his or her powers until the assumption of office by the newly-elected President of Ukraine.

The President’s powers shall be terminated pre-term in case of:

 1. resignation;
 2. inability to exercise his or her powers for reasons of health;
 3. removal from office by the procedure of impeachment;
 4. death.

Article 109 :

The resignation of the President of Ukraine enters into force from the moment he or she personally announces the statement of resignation at a meeting of the Verkhovna Rada of Ukraine.

Article 110 :

The inability of the President of Ukraine to exercise his or her powers for reasons of health shall be determined at a meeting of the Verkhovna Rada of Ukraine and confirmed by a decision adopted by the majority of its constitutional composition on the basis of a petition of the Supreme Court of Ukraine—on the appeal of the Verkhovna Rada of Ukraine, and a medical opinion.

Article 111 :

The President of Ukraine may be removed from office by the Verkhovna Rada of Ukraine by the procedure of impeachment, in the event that he or she commits state treason or other crime.

The issue of the removal of the President of Ukraine from office by the procedure of impeachment is initiated by the majority of the constitutional composition of the Verkhovna Rada of Ukraine.

To conduct the investigation, the Verkhovna Rada of Ukraine establishes a special temporary investigatory commission whose composition includes a special prosecutor and special investigators.

The conclusions and proposals of the temporary investigatory commission are considered at a meeting of the Verkhovna Rada of Ukraine.

For cause, the Verkhovna Rada of Ukraine, by no less than two-thirds of its constitutional composition, adopts a decision on the accusation of the President of Ukraine.

The decision on the removal of the President of Ukraine from office by the procedure of impeachment is adopted by the Verkhovna Rada of Ukraine by no less than three- quarters of its constitutional composition, after the review of the case by the

Constitutional Court of Ukraine and the receipt of its opinion on the observance of the constitutional procedure of investigation and consideration of the case of impeachment,

and the receipt of the opinion of the Supreme Court of Ukraine to the effect that the acts, of which the President of Ukraine is accused, contain elements of state treason or other crime.

Article 112 :

In the event of pre-term termination of powers of the President of Ukraine in accordance with Articles 108, 109, 110 and 111 of this Constitution, the execution of the office of the President of Ukraine, for the period pending the election of the new President of Ukraine and his or her assumption of office, shall be vested in the Chairperson of the Verkhovna Rada of Ukraine. The Chairperson of the Verkhovna Rada of Ukraine, while executing the office of the President of Ukraine, shall not exercise the powers specified in subparagraphs 2, 6–8, 10–13, 22, 24, 25, 27, and 28 of Article 106 of the Constitution of Ukraine.

Article 114 :

The Cabinet of Ministers of Ukraine is composed of the Prime Minister of Ukraine, the First Vice Prime Minister, Vice Prime Ministers, and Ministers.

The Prime Minister of Ukraine is appointed by the Verkhovna Rada of Ukraine upon the submission by the President of Ukraine.

The name of a candidate for the office of the Prime Minister of Ukraine shall be put forward by the President of Ukraine following the relevant proposal by the parliamentary coalition formed in the Verkhovna Rada of Ukraine as provided for in Article 83 of the Constitution of Ukraine or by a parliamentary faction whose National Deputies of Ukraine make up a majority of the constitutional membership of the Verkhovna Rada of Ukraine.

The Minister of Defense and the Minister of Foreign Affairs of Ukraine are appointed by the Verkhovna Rada of Ukraine upon proposal by the President of Ukraine; the other members of the Cabinet of Ministers of Ukraine are appointed upon proposal by the Prime Minister of Ukraine.

The Prime Minister of Ukraine conducts the work of the Cabinet of Ministers of Ukraine and directs the implementation of its Action Program adopted by the Verkhovna Rada.

Article 154 :

A draft law on introducing amendments to the Constitution of Ukraine may be submitted to the Verkhovna Rada of Ukraine by the President of Ukraine, or by no fewer National Deputies of Ukraine than one-third of the constitutional composition of the Verkhovna Rada of Ukraine.”

Article 155 :

”A draft law on introducing amendments to the Constitution of Ukraine, with the exception of Chapter I—“General Principles,” Chapter III—“Elections, Referendum,” and Chapter XIII—“Introducing Amendments to the Constitution of Ukraine,” previously adopted by the majority of the constitutional composition of the Verkhovna Rada of Ukraine, is deemed to be adopted, if at the next regular session of the Verkhovna Rada of Ukraine, no less than two-thirds of the constitutional composition of the Verkhovna Rada of Ukraine have voted in favor thereof.”

Article 157

The Constitution of Ukraine shall not be amended if the amendments foresee the abolition or restriction of human and citizens’ rights and freedoms, or if they are oriented toward the liquidation of the independence or violation of the territorial indivisibility of Ukraine.

The Constitution of Ukraine shall not be amended in conditions of martial law or a state of emergency.

Article 158

The draft law on introducing amendments to the Constitution of Ukraine, considered by the Verkhovna Rada of Ukraine and not adopted, may be submitted to the Verkhovna Rada of Ukraine no sooner than one year from the day of the adoption of the decision on this draft law.

Within the term of its authority, the Verkhovna Rada of Ukraine shall not amend twice the same provisions of the Constitution.

Article 159

A draft law on introducing amendments to the Constitution of Ukraine is considered by the Verkhovna Rada of Ukraine upon the availability of an opinion of the Constitutional Court of Ukraine on the conformity of the draft law with the requirements of Articles 157 and 158 of this Constitution.

Summa sumarum : Maktövertagandet i Kiev den 22 februari 2014 var en statskupp , ett brott mot den ukrainska konstitutionen.

Statskuppen blev startskottet som fick snöbollen i rullning och som sedan utmynnade i väpnad konflikt. Ukraina bär stort ansvar för att krig bröt ut i Ukraina och västvärlden bär också stort ansvar för att man inte försvarade den uppgörelse som slutits mellan den demokratiskt valde presidenten Janukovytj och oppositionen som man lovade att backa upp. Hade västvärlden slagit näven i bordet och ogiltigförklarat statskuppen och krävt att oppositionen höll fast vid den politiska uppgörelsen så hade krig sannolikt inte brutit ut i landet och Ukraina hade sannolikt haft kvar Krim och Donbass under full kontroll. Västvärlden har heller aldrig lagt något ansvar på Ukraina för att man obstruerat och förhindrat implementeringen av det sk Minskavtalet. Ukraina vägrade att implementera avtalet i den exakta ordning som avtalet stipulerar.

Det handlar om punkt nr 9 i avtalet och Ukraina bär utan tvivel stort ansvar för att man förhindrat ett implementerande av Minskavtalet och västvärlden för att man blundat över Ukrainas agerande.

9. Reinstatement of full control of the state border by the government of Ukraine throughout the

conflict area, starting on day 1 AFTER the local elections and ending after the comprehensive

political settlement (local elections in certain areas of the Donetsk and Lugansk regions on the basis of the Law of Ukraine and constitutional reform) to be finalized by the end of 2015,

provided that paragraph 11 has been implemented in consultation with and upon agreement

by representatives of certain areas of the Donetsk and Lugansk regions in the framework of

the Trilateral Contact Group. ”

Ukraina vägrade gå med på att man skulle få kontrollen över gränsen mot Ryssland EFTER valen utan proppsade på att få kontrollen FÖRE valen.

Att västvärlden inte lagt minsta ansvar på Ukraina har bidragit till att skärpa konflikten, detta trots att Ukraina bär fullt ansvar för att man startade kriget i april 2014 samt att man begick monstruösa brott mot sin egen befolkning.

Se detta dokument för att bevittna vilka avskyvärda brott Ukraina begått i början av konflikten :

https://www.geopolitika.ru/en/book/white-paper-ukraine

Den väststödda statskuppen har lett till allvarliga och mycket farliga efterverkningar ,inte minst vad gäller det europeiska säkerhetsläget och det är hög tid att västvärlden och Ukraina synar sitt eget ansvar för att denna konflikt uppstod.

En bra start vore om väst erkände statskuppen och att även ukrainas roll i denna tragedi lyfts fram i dagens ljus.

Västvärlden måste även granska Ukrainas brott mot de mänskliga rättigheterna under alla dessa år, detta har sopats under mattan.

KÄLLHÄNVISNINGAR :

Ukrainas dåvarande konstitution I PDF FORMAT.

https://www.constituteproject.org/consti…/Ukraine_2004.pdf

Den ukrainske advokaten Vladimir Oleiniks ”Statskupp i Ukraina”

Uppgörelsen mellan president Janukovytj och oppositionen :

https://www.europeansources.info/…/ukraine-crisis…/

President Janukovytj flyr till Kharkiv men vägrar att avgå

https://world.time.com/…/ukraines-president-flees…/

Ukrainas brottsbalk Artikel 109

https://khpg.org/en/1608808760

Janukovytj : ”Jag är fortfarande president och kommer tillbaka” (nbcnews 11 mars 2014)

https://www.nbcnews.com/…/yanukovych-i-am-still…

Nuland och Pyatts läckta telefonsamtal . ”Fuck the EU!!”

Minskavtalet (text)

https://peacemaker.un.org/…/UA_150212_MinskAgreement_en…