Brev till regeringarna i Sverige och Finland om FN’s kärnvapenförbud

oktober 2017

Citat från brevet –

Vi som har undertecknat det här öppna brevet – och som utan tvekan representerar majoriteten av världens befolkning – hoppas innerligt att våra regeringar inom kort skall ratificera konventionen för ett globalt förbud mot atomvapen och sålunda agera enligt den första FN-resolutionen samt röstningen i FN den 7.7.2017.

(klicka i nederkanten av sidan för att se sidan 2)

Atomvapenförbud - öppet brev Finland-Sverige sept.17