Sven Hirdman m.fl.

Sven Hirdman m.fl. gör en kritisk granskning av Försvarsmaktens ”Doktrin Gemensamma operationer” på Kungliga Krigsvetenskapsakademiens hemsida –
Tröskelförsvarets strategi och taktik – oklara skrivningar om militärt stöd

Oklara skrivningar, inte minst om på vilka grunder Sverige skall kunna ge militärt stöd, behöver redas ut av regering och riksdag för att inte ge omvärlden felaktiga föreställningar om Sveriges alliansfrihet. Även frågan om att ta emot militärt stöd behöver klargöras. Detta är angelägna frågor för en medborgerlig opinionsbildning här i landet.

2 reaktioner på ”Sven Hirdman m.fl.”

  1. Bra artikel av de fyra herrarna. Även bra att Nej till Nato sätter ljuset på den brinnande punkten i texten, d.v.s. det som allra mest hotar freden, d.v.s. att hota främmande makt genom vaga skrivningar. Även bra att Nej till Nato följer rekommendationerna om psykologiskt försvar i SoldF, d.v.s. har ett öppet fritt kommentarsfält så att folket kan diskutera eller dementera öppet. Därför ökar relevansen och jag flyttar upp er i länklistan.

  2. Rolf Hammarskiöld

    Försvarsmaktens skrivningar är mindre vaga nu, tio månader efter Rysslands invasion av Ukraina. Då Putin rev av masken inföll klarspråkets tid.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *