Tal av Agneta Norberg

Tal av Agneta Norberg från 2015, om USA:s och NATO:s ökande militära aktiviteter i nordområdena.

Agneta Norberg: NATO förbereder för krig i Europa – Ryssland används som hävstång

Jag kommer från Sverige. Tidigare, när jag presenterade mig vid olika konferenser, var jag en smula stolt. Vi bedrev en politik som icke-allierad och neutral. Jag är inte särskilt stolt numera. Den svenska utrikespolitiken har ändrats helt och hållet. Sverige har, tillsammans med andra länder i Norden, i verkligheten utvecklats till att bli avskjutningsramper för krig mot Ryssland.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *