Inlägg från Finland

I finska Hufvudstadsbladet finns en insändare av Oleg Bodrov, fysiker, ekolog och ordförande i The Public Council of the South Coast of the Gulf of Finland.
I september 2019 publicerade ryska forskare från Baltiska federala universitetet i Kaliningrad och S:t Petersburg State University rapporten “Säkerhet i östra Östersjön”. Där säger man att risken för en konfrontation i en nära framtid i Östersjöområdet är 90%. Rapporten anger att 90 miljoner människor runt Östersjön kommer att drabbas vid en militär konfrontation. Därför behövs dialog och inte konfrontation mellan Ryssland och Europa.

hbl.fi – Dialog behövs mellan Europa och Ryssland – inte konfrontation

I en undersökning (september 2019) utförd av tankesmedjan European Council on Foreign Relations ställdes bland annat frågan: ”Vilken sida skall ditt land välja i en konflikt mellan USA och Ryssland”. Över 60 000 personer från 14 EU-länder (bland annat Frankrike, Tyskland, Spanien, Polen, Rumänien, Ungern Danmark och Sverige) tillfrågades. En överväldigande majoritet svarade, ”ingendera.”

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *