Inlägg om Hultqvists agerande

svd.se – ”På vems mandat agerar Peter Hultqvist?”

Försvarsminister Peter Hultqvist driver Sverige till en totalt förändrad säkerhetspolitik. Men den leder knappast till större säkerhet och har inte stöd hos det svenska folket, skriver Ingela Mårtensson, Kvinnor för fred.

Under Peter Hultqvists tid som försvarsminister har Sverige dragits in i Nato alltmer. Som ordförande i försvarsberedningen 2014 medverkade han till att begära att Sverige skulle sluta värdlandsavtal med Nato. Beslut togs av den då borgerliga regeringen mitt i sommaren – även den gången – och två månader senare skrev ÖB under avtalet på Natos toppmöte i Wales. Principbeslutet hade tagits redan fyra år tidigare utan att riksdagen eller medborgarna var informerade. Avtalet innebär att Nato kan upprätta högkvarter på svensk mark såväl i fredstid som i krig – visserligen med godkännande av Sverige men med tanke på hur vi nu accepterar Natos krav så kan vi befara det värsta. Kärnvapen nämns inte alls.

Vad är det som driver Peter Hultqvist till denna totalt förändrade svenska säkerhetspolitik, som knappast leder till större säkerhet och som inte har stöd hos det svenska folket?

Per Blomquist – USA:s nya potentiella slagfält – Sverige

Försvarsministern ger USA ett nytt potentiellt slagfält på Sveriges markterritorium! Ja, försvarsminister Peter Hultqvist (S) har mycket att förklara i militära termer, då han föreslår vårt svenska territorium till slagfält för avskräckningsgiganten USA.

Erik Danielsson – Byt ut försvarsministern och signera kärnvapenförbudet

Regeringen måste stå fast vid sin tidigare hållning, respektera det utbredda kärnvapenmotståndet och signera omedelbart det globala kärnvapenförbudet, skriver debattören.

1 reaktion på ”Inlägg om Hultqvists agerande”

  1. Makteliten i Sverige har allt för länge agerat på egen hand, utan att ha något stöd för sin politik hos svenska folket. De anser sig inte behöva någon legitimitet för sina beslut. (det räcker med att få makten i ett val fullt av hyckleri och lögner). Natosamarbetet är ett stort svek och nationellt föräderi anser många. Lika illa som att lura in svenska folket till EU-medlemskap med lögner och löften om hur fördelaktigt och bra det skulle bli.
    Den stora frågan nu är om USA har ”köpt” in sig i svensk politik och politiker med mutor eller hot är naturligtvis svårt att säga. Tanken ska inte underskattas. Att USA fått total kontroll över liberalmedierna är lätt att objektivisera.
    Vi kan inte ha dessa politiska stollar att företräda folket längre. De ska bytas ut. Det gäller i stort sätt hela försvarsberedningen och Peter Hultqvist särskilt, liksom Allan Widman (L).

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *