Artiklar av Anders Björnsson

Några reflektioner av Anders Björnsson. Artikeln ursprungligen publicerad på alliansfriheten.se (23 dec 2017)
lindelof.nu – Att inte gå i krig för en god sak

När Sverige förköper sig på ett amerikanskt luftvärnssystem, kommer oundvikligen möjligheterna att bygga egna markstridskrafter till korta. Det handlar om pengar, men också om politik. Den svenska försvarsmaktens lojalitet måste gälla det egna folket i främsta rummet och dess ”samarbeten” med andra makter komma i andra hand. Vilka vi ska samarbeta med i en allvarlig situation går inte att avgöra på förhand. Konstellationerna i ett krig kan skifta från en dag till en annan.

I försvarsberedningens rapport som avlämnades före jul har man strukit ”militär alliansfrihet” som svensk huvudlinje i vår säkerhetspolitik och ersatt med ”solidariska säkerhetspolitiken”. Ingen av beredningens ledamöter, som representerar samtliga åtta riksdagspartier, har synbarligen haft några invändningar mot detta. Anders Björnsson kommenterar detta förhållande.
alliansfriheten.se – Solidaritetspolitiken och den goda viljan

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *