FRED MED FREDLIGA MEDEL

Föredrag av Sören Sommelius vid Stoppa Auroras seminariedag i Göteborg den 17 september 2017

Bevara alliansfriheten. Nej till Nato. Sverige kärnvapenfri zon. Sören Sommelius – Göteborg 17.9.17

Om mig själv: Kulturjournalist, Kulturchef HD, författare till 15-tal böcker, bl a om Indien, Auschwitz, medborgarrättsrörelsen i USA, den chilenske poeten och Nobelpristagaren Pablo Neruda. Under 90-talets krig på Balkan fyra böcker om konflikter och krig. Reste i krigsområden såg vad krig gör med människor. Är engagerad i TFF, reste tillsammans med Jan Öberg. Vi intervjuade många och ville försöka förstå hur människor i olika sammanhang upplevde krigshändelserna och vad som ledde till att konflikter övergick i krig.
Återvände många gånger. Jugoslavien blev mitt universitet.
De erfarenheterna fick mig att bli fredsaktivist. Medverkade i den första blå antologin, Nej till Nato, Ja till alliansfrihet.

I måndags inleddes Aurora 17, den största övningen på 20 år. Från Sverige deltar 11 000 soldater och 6700 från hemvärnet, från ledningen 1600 och 400 personer från 40 civila myndigheter, alltså bortåt 20 000 personer. Kostnaden 580 miljoner. Pågår till 29 september.
Utländska förband: USA 1435, Finland 270, Frankrike 120, Litauen 60, Norge 46, Danmark 40, Estland 40.

KONFLIKTPERSPEKTIV

 • Propaganda och vapenhandel

Krigen i Jugoslavien föregicks av propagandakrig. Korrupta politiker i de olika republikerna tog kontroll över medierna. Man spred rädsla – och delade in världen i ”vi” och ”dom”. Vi de goda hotades av dom, de onda, kroaterna, serberna …
Allt enligt propagandas huvudregel, att framställa de andra som så onda (Phillip Knightley, Krigets första offer är sanningen) att allt vårt ”goda våld” är tillåtet för att förgöra deras ”onda våld”
Samtidigt agerade vapenhandlare, som gjorde goda affärer med gamla vapen från Östeuropa och Sovjet …

 • Är det någon som kan se några likheter mellan det som jag beskriver och situationen i den svenska debatten om Värdlandsavtalet, svenskt Nato-medlemskap och Aurora 17?

Vi och dom, var det!
Vi de goda = Sverige, men också Nato.
De onda = Ryssland. I synnerhet Putin.
I krigspropagandan personifieras ”onda stater” med en ond man, Hitler, Saddam Hussein, Muammar Khadaffi, Slobodan Milosevic … Och nu alltså Vladimir Putin-
Men … de onda är också många av oss som är här, fredsaktivisterna, vi är ”USA-hatare”, skrev DN i en huvudledare, det är det som driver oss. Vi ”tar våra marschorder från USA” skrev Sydsvenskan i en annan huvudledare 9/9.
I GP häromdagen skrev en miljöpartistisk riksdagsman att ”fredsrörelsen” (inom citationstecken) är Putinregimens svenska gren. Samma skribent insinuerade att Gudrun Schyman och Stig Henricsson skulle kunna vara betalda av Putinregimen.

 • Finns det några vapenhandlare inblandade i Aurora?

Verkligen! Man kan se hela övningen som ett marknadsföringsevent för vapenindustrin.
USA och Frankrike skickar hit luftvärnsförband till övningen Aurora. Samtidigt konkurrerar de båda ländernas vapenindustrier om svensk beställning där en första order är värd 10–12 miljarder kronor. Eller det dubbla, 20 – 25 miljarder om Sverige satsar på mer avancerade vapen.
USA deltar i militärövningen Aurora med 20 skarpladdade robotar som kan försvara Sverige mot luftangrepp. Robotarna ska inte avlossas, men …
– Vi ska integreras i svenskarnas ”kill-chain”, som den amerikanske chefen på plats, kapten Thomas Harris väljer att uttrycka det.
Vad säger ni om det nya ordet kill-chain, mördarkedja?

 • Varför är robotarna skarpladdade?

Det kan man verkligen fråga sig.
Nu blir det ”konspirationsteoretiska funderingar”, håll för öronen eller lyssna kritiskt!
Mike Pence, USA:s ultrakonservative vicepresident besökte i juli Estland och diskuterade då Zapad 17. Han föreslog att USA under Zapad skulle placera ut Patriotmissiler i Estland – samtidigt som USA under Zapad-övningen förstärker sina truppstyrkor utmed gränsen till Ryssland (källa the Guardian 1/9).
SvD skrev 9/9 om ”Suwalkikorridoren”, den gemensamma 10 mil långa gränsen mellan Litauen och Polen, den enda landvägen från Nato till Baltikum. I en krigssituation skulle ryska trupper snabbt kunna skära av Suwalkikorridoren. Då skulle Natostödet till Baltikum tvingas ta andra vägar, över havet, kanske i skydd av Patriotmissiler på de svenska öarna?
Hur många ryska soldater deltar i Zapad? Ryssarna säger själva 12.700. I Svenskan citeras Nato-källor som hävdar att det rör sig mellan 100 och 200’. Och att det kan finns ryska planer på att permanent placera ut trupper i Vitryssland. Det hela likna en annektering.

 • ”Aurora 17 ”Ingen provokation mot Ryssland”?

Zapad genomförs vart fjärde år. Tidpunkten för den ryska övningen var fastställd när beslutet om Aurora 17 fattades för två år sedan. Varför lade man Aurora 17 på samma tidpunkt som Zapad, med stor risk för incidenter, missförstånd och provokationer?
Är det övningens syfte, att göra Östersjön till en konfrontationszon, liksom under det kalla kriget?
Ny amerikansk strategi: ”En möjlig scen för ett nytt storkrig är mest trolig utmed Natos östliga gräns, i Polen och de baltiska staterna. Men den kan också komma att omfatta både de skandinaviska länderna och Svartahavsregionen”, skrev Michael T Klare, amerikansk professor i World Security Studies i sept 2016.

 • Namnet: Aurora 17

Pansarkryssaren Aurora är en av symbolerna för den ryska revolutionen 1917. Oktoberrevolutionen inleddes med signalskott från Aurora. I dag är fartyget ett museum i Sankt Petersburg och en symbol för oktoberrevolutionen. Varje ryss vet vad Aurora står för.
1917 störtades tsaren. Vem ska störtas 2017? Frågan är retorisk.
Vem har hittat på namnet? Är det någon på utrikesdepartementet eller försvarsdepartementet? Har Peter Hultqvist sådan fantasi? Jag bara undrar.

 • I konfliktsammanhang: Vad som kan göras för att lindra en konflikt och vad bör undvikas för att inte förvärra den.

Namnet Aurora 17 förvärrar konflikten, liksom valet av tidpunkt för övningen. De skarpladdade amerikanska Patriotmissilerna får mig att associera till Kubakrisen och måste upplevas som ett akut hot från ryska sida, konfliktförvärrande.
Det ligger i alla Östersjöländers intresse att Östersjön inte militariseras, inte bli ett Natokontrollerat innanhav.
När stora konfronterande militära förband under övningar samtidigt är aktiva inom ett litet område finns risk för oavsiktliga incidenter, samtidigt som medvetna provokationer inte kan uteslutas.
Kan vi då lita på att Nato och de amerikanska soldaterna kan hantera eventuella komplikationer?
När man jämför med Nordkoreakonflikten är det uppenbart att President Trump är en total konfliktanalfabet. Hans hot om kärnvapenkrig, ”eld och vrede”, har bara fått Nordkoreas ledare Kim Jong-Un att svara med samma medel med tal om ”aska och mörker” över USA.
Den amerikanske presidentens retorik påverkar också landets befolkning, i krig sluter folk upp bakom starka ledare. 8 % av amerikanerna är nu för militära insatser mot Nordkorea, 82 % av republikanerna och 37 % av demokraterna.

 • BERÄTTELSEN:

Ryssland hotar Sverige + svenska försvaret nedrustat = Sverige till Nato. Det är så förutsättningarna för Aurora och för svenskt Natomedlemskap beskrivs.
Rysskräcken får många att tro att Nato är räddningen för Sverige.
Redan 2013 sa dåvarande ÖB Sverker Göransson att svensk militär kunde försvara Sverige högst en vecka. Det var hans sätt att protestera mot för låga försvarsanslag. Men vad menade han?
Arméchef Anders Brännström ”i krig inom några år” 26 januari 2016 i Expressen.
30 juni 2016 skrev ledarskribenten Jan-Erik Larsson i Svenska Dagbladet: Dags för ett rejält storkrig. ”Men kanske ska vi se fram emot ett nytt storkrig som något positivt, som en möjlighet?
Det är inte bara världens vapenindustrier som har anledning att ha ett sådant perspektiv.
Efter blodiga och grymma krig blir människorna mer tillitsfulla och samarbetsinriktade.
Mänsklighetens blodiga, krigiska historia gör sannolikheten av ”evig fred” helt obefintlig, Människosläktet är inte fredligt.
Frågan är alltså snarast när och hur.”

 • ”HOTET FRÅN RYSSLAND”

I konfliktsammanhang är det viktigt att se det som händer ur olika perspektiv.
I Sverige framställs hela tiden Ryssland som ett hot. Ryssland skulle kunna ockupera Gotland har påståtts, varför de nu skulle göra det.
Rysslands militärbudget är 8% av Natos, varför skulle Ryssland angripa ngt land i Väst, det skulle vara förödande.
Rysslands president Vladimir Putin är ytterst medveten om obalansen, vilket framgick tydligt i hans samtal med den amerikanske filmare Oliver Stone.
Jag kan ha förståelse för att det finns en ”rysskräck” i de baltiska länderna – med tanke på historien och de ryska minoriteterna. Men rysskräcken i Sverige står för andra saker. Vi har inte varit i krig med Ryssland på 200 år.
[Inom parentes, vad skulle var bäst för de baltiska länderna i händelse av krig, svenskt Nato-medlemskap eller inte? Sverige som inte är med i Nato kan förhandla, nödhjälp, ta emot flyktingar och på andra sätt spela en konfliktlindrande roll]
Dagens Ryssland är omringat av Natobaser med Nato-soldater helt nära den ryska gränsen på flera ställen. Östersjön håller på att bli ett Nato-inlandshav. Hur ska ryska fartyg kunna nå omvärlden från Sankt Petersburg?

 • Sverige har en lång gemensam historia med Ryssland, men i dag nästan inga officiella kontakter alls. I måndags skrev DN om att man till slut nyligen upprättat en ”het linje” mellan Stockholm och Moskva.

– Vi har en direktkanal till varandra mellan högkvarteren i Stockholm och Moskva, säger pressekreterare Jesper Tengroth vid Försvarsmakten.
Det här har skett inför de båda stora övningarna som nu pågår. Obegripligt att det inte finns sådana kontakter annars också.
Underlätta utbyte på olika nivåer, underlätta turism, visumfrihet, kulturutbyte. Fanns planer på ett svenskt kulturcentrum i St Petersburg efter Sovjetunionens upplösning.

 • Sverige har levt i fred i 200 år (bortsett från Afghanistan). Detta trots att vi varit omgivna av odemokratiska och farliga grannar, Nazityskland och Sovjetunionen är bara två av dem.

Vi har stått utanför krig inte tack vare vårt starka försvar utan som en följd av vår alliansfrihet i förening med historiskt lyckosamma omständigheter, tur alltså.
Nu för politiker fram krav på militarisering av Sverige med fördubblade försvarsanslag, till 2 proc av BNP, Natonivå, vilket är vad Trump kräver, minst. Och man kräver svenskt Natomedlemskap, som innebär:
Del av Natos kärnvapendoktrin, förlorad självständighet och alliansfrihet, ökad spänning i närområdet, Risk för inblandning i krig, också i kärnvapenkrig. Ökade försvarsanslag. Förändrad svensk identitet, beroende av am inrikespolitik, Trump. En Natoanslutning är också en demokratifråga, varje förslag borde föregås av en folkomröstning.
Opinionen i Sverige är starkt mot Nato. I juni 33% för, 49 mot, 18 osäkra, Finl 22% för – 55% mot.
Ändå kan moderaternas försvarspolitiske talesman Hans Wallmark tänka sig att riksdagen med enkel majoritet ska fatta beslut om svenskt Natomedlemskap – på liknande vis som när värnplikten avskaffades.

 • KÄRNVAPENFRÅGAN

Det stora hotet mot Sverige är inte ett anfall från Ryssland utan ett kärnvapenkrig. I flera stora svenska medier har kärnvapenmotståndare framställt som både naiva och styrda av Ryssland.
Detta särskilt sedan USA:s försvarsminister James Mad Dog Matthis skrivit brev till försvarsminister Hultström och hotat att om Sverige ratificerar FN-konventionen om förbud mot kärnvapen kan man inte räkna med militärt stöd av Nato/USA.
Häromdagen (onsdag 13/)) tog DN-debatt in en artikel där nio Nobelpristagare och den svenske fysikprofessorn Max Tegmark avfärdade sådana hållningar med skärpa: ”Därför bör Sverige säga nej till kärnvapen”. De skrev bl a:
”De senaste argumenten mot undertecknandet i svensk press har varit slående ovetenskapliga, och som forskare har vi ett särskilt ansvar att försvara sanningen.
Det är anmärkningsvärt att ingen av den senaste tidens svenska debattartiklar mot förbudet ens nämner det största militära hotet mot Sverige, som statistiskt förväntas döda flest svenskar. Trots vad som skrivs, så det största hotet inte en rysk invasion eller att Nordkorea vätebombar Stockholm, utan är ett kärnvapenkrig mellan USA och Ryssland som börjar av misstag, genom felbedömning eller terroristprovokation. Och som kan följas av en atomvinter, när medeltemperaturen sjunker med femton grader.”

 • Sverige måste ratificera FN:s konvention om förbud mot kärnvapen i linje med ett halvsekellångt svenskt engagemang mot kärnvapen, en procedur som inleds onsdag den 20/9,

Sverige bör också fatta beslut om att göra Sverige till en kärnvapenfri zon. Det är möjligt genom lagstiftning, säger Maj-Britt Theorin, Olof Palmes nedrustningsminister. Sverige antog 1984 en lag om kärnteknisk verksamhet men inte det tillägg till samma lag som antogs i Finland och innebär att det i dagens Finland råder förbud mot införande av kärnvapen.

 • FRED MED FREDLIGA MEDEL

Norge/Unionsupplösningen 1905
Indiens självständighet – Mahatma Gandhi 1947
Det kalla krigets slut, Berlinmuren 1989
Sovjetunionens upplösning 1991
Apartheids fall 1994 (jfr Jugoslavien)
Sveriges 200 år av fred från 1814, trots ”farliga grannar”
Åland (1921), Schlesvig Holstein (folkomröstning 1920)

SAMMANFATTNINGSVIS:

 1. Nej till Nato, Låt Sverige förbli alliansfritt.
 2. Sverige bör skriva under FN-konventionen om förbud mot kärnvapen och göra Sverige till en kärnvapenfri zon.
 3. Sverige ska aldrig tillåta utomstående makt att använda svenskt territorium eller svenska resurser för fientligt agerande mot andra länders folk, som S-kvinnor i Skåne skrev 2016 i debatten inför värdlandsavtalet.
 4. Utökad satsning på icke-militära säkerhetsskapande åtgärder, genom diplomati och mellanfolkliga kontakter.
 • Jag ska sluta med ett latinskt citat, som en påminnelse om att fredsbyggande med fredliga medel har en lång tradition:

Si pacem para pacem: Vill du ha fred sök fredlig samverkan.
Folk och länder har i alla tider sökt fred, inte bara genom krigsavskräckande försvar utan genom samarbete, förhandlingar och diplomati – för att hantera motsättningar och undvika krig.