”Djupa staten” och ubåtsintrigerna

 

En hemlig fördjupning av samarbetet mellan flottorna i Förenta staterna, Förenade kungariket och Sverige ledde under 1980-talet till en uppsplittring av den svenska staten i en offentlig del och en hemlig del; en ”djupstat”. Det hävdar fredsforskaren Ola Tunander.

Sveriges politiska ledning hölls huvudsakligen i okunnighet om att amerikanerna på 1960-talet placerade ut egna hydrofoner, undervattensmikrofoner, i svenska territorialvatten. Det uppgav den i Norge verksamme svenske fredsforskaren Ola Tunander under ett anförande under FiB/Ks Fredssamtal i Stockholm den 2-3 september.
Anförandet bar titeln ”Ubåtsaffärerna – Djupa staten på grunt vatten”. De amerikanska hydrofonerna var avsedda för spaning riktad mot Sovjetunionen och sovjetisk flottverksamhet i Östersjön.
Amerikanerna, britterna och deras samarbetsmän på den svenska sidan visste att saken var känslig, från politisk synpunkt. Sveriges politiska ledning hävdade inför allmänheten och världen att Sverige var alliansfritt och skulle komma att inta en neutral hållning i händelse av krig. De hemlighetsfulla marinofficerarna underlät därför att placera ut basstationer till hydrofonerna uppe på land. Hydrofonerna betjänades i stället på plats, i vattnet. Verksamheten uppehölls med hjälp av små ubåtar vilka fördes in i och ut ur Östersjön ombord på lastfartyg med ombyggda skrov…”

Läs hela artikeln på nyhetsbanken.se

Video med Ola Tunanders tal –

 

Mer i ämnet – svd.se – ”Varför mörklägger SVT om ubåtarna?”

”SVT har beslutat att inte sända programmet om Reagans psykologiska krigföring. Var är det skon klämmer, SVT? Vad är det som tyskar, fransmän och danskar tål att se, men inte svenskar? Det skriver Anders Björnsson, Anders Hasselbohm, Mathias Mossberg och Sune Olofson.”