Två bra inlägg

Vad finns det kvar att försvara om vår planet inte längre går att leva på?

Om några dagar – i denna ljuva sommartid- kommer kust, hav och luft kring södra Östersjön att invaderas av Natos militära styrka och som värdland lånar Sverige villigt ut vår miljö på, ovan och utanför Ravlunda skjutfält.
Det är en gigantisk övning med 12 000 personer, 44 örlogsfartyg, ett 40-tal stridsflygplan och därutöver helikoptrar, som dag och natt ska öva lågflygning över oss. Ledda av chefen för den amerikanska flottan. Information finns att hämta på Natos och svenska försvarsmaktens webbsidor. Där står däremot inget lättillgängligt om hur detta kommer att påverka miljö och klimat.

”Sverige kan göra mer för avspänning i Europa”

Den risk som finns för freden är att spänningen mellan USA och Ryssland av missförstånd eller annan orsak skulle utlösa militära incidenter. Sverige bör inrikta sin utrikes- och säkerhetspolitik på att söka minska den rådande spänningen, skriver Hans Blix, Rolf Ekéus och Sven Hirdman.

FN-avtalet mot kärnvapen

Två viktiga debattinlägg i SvD med kravet att Sverige måste ratificera FN:s förbud mot kärnvapen.

”Bristfällig analys leder fel om kärnvapenavtal”

Regeringens utredning om svensk anslutning till FN-avtalet om förbud mot kärnvapen innehåller en rad brister som riskerar att leda våra beslutsfattare fel. Sveriges regering och riksdag gör ett historiskt misstag om de inte tar ställning för avtalet, skriver Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FN-förbundet.

MP: Skriv under FN:s förbud mot kärnvapen

Så länge kärnvapen finns är vår civilisation hotad. Det kan vi gröna inte acceptera. Vi anser att regeringen ska skriva under FN:s konvention om förbud mot kärnvapen, skriver Janine Alm Ericson och Elisabeth Falkhaven (MP).

Från Växjö

Kronoberg för Fred och Alliansfrihet (KFA, Nej till Natoföreningen)

9/4 samlades 52 personer för att lyssna till Maj-Britt Theorin, det var ett mycket intressant föredrag där Maj-Britt bl.a. uppmanade oss att skicka remissvar till UD ang. utredningen om Sverige ska skriva under FN:s kärnvapenförbud. Det har vi nu gjort!
Intressant är att idag, 24/4, läsa Svenska FN-förbundets artikel i Svenska Dagbladet där man uppmanar Sverige att skriva under och skriver om riksdagen att ”Förhoppningsvis vill ingen av de 349 ledamöterna ha på sitt samvete… att kärnvapen om fem eller tio år har fått ökad acceptans och blivit en… del av svensk säkerhetspolitik”.
Mycket klokt skrivet, ställ den frågan till dina riksdagsledamöter!

1:a Maj deltar inte KFA som organisation men vi uppmanar alla att föra fram parollerna om fred och alliansfrihet och att Sverige ska skriva under FN:s kärnvapenförbud.
Vår vykortskampanj för kärnvapenförbud fortsätter: lördagarna 18/5 och 8/6 samlas vi kl 11 vid Palladium. Korta appelltal och vykortsinsamling. Du är mycket välkommen att vara med! Kom som du är, vi har vykort och pennor!
Söndag 12/5 kl 15 på Det Fria Ordets Hus har vi ett möte om Venezuelafrågan tillsammans med Tankarnas Trädgård.

* * *

SKRIV UNDER FÖR ATT STOPPA KÄRNVAPEN – nejtillkarnvapen.nu

1 maj 2019 i Karlskrona

Folket i Bild/Kulturfront i Blekinge manifesterade mot Nato och krävde att Sverige skyndsamt ska ratificera FN:s konvention om kärnvapenförbud. ”Kärnvapen är det allvarligaste och mest akuta hotet mot mänskligheten” hävdades i 1 maj-flygbladet som delades ut. Nej till Nato-tidningar såldes och många bra samtal fördes vid socialdemokraternas, vänsterpartiets och sverigedemokraternas samlingar. Sveriges mot Pentagon och Vita huset devota försvarsminister stod för huvudanförandet vid socialdemokraternas möte.
Ulf Bjerén

Manifestation i Helsingborg

Föreningen Nej till Nato, Helsingborg, hade en manifestation i Helsingborg den 2 mars.
Vi var 7-8 stycken som delade ut flygblad (”Ökad risk för kärnvapenkrig”) i centrala Helsingborg.

Debattartikel

Jens Stilhoff Sörensen – ”Säkerhetspolitiska läget farligare än på över 30 år”

Utöver nya hot från en ofta hemodlad terrorism har vi fått ett potentiellt kärnvapenhot som vi inte sett sen kalla krigets slut. Den ständiga konfrontationslinjen med Ryssland är en återvändsgränd och innebär risker för misstag med oöverskådliga konsekvenser. Det behövs en ny säkerhetskonferens för Europa i likhet med Berlin- eller Wienkongressen, skriver Jens Stilhoff Sörensen.

Allvaret i dagens säkerhetspolitiska situation kan knappt överskattas trots frånvaron av debatt eller politiskt och medialt medvetande. Friktionen mellan Nato och Ryssland har gradvis ökat sedan 2003 men särskilt efter Ukrainakrisen 2014. Den typiska bilden i medierna är att allt beror på Ryssland och Putin personligen. Det är också den bild som sprids av säkerhetsetablissemanget i Väst och den lobby av aktörer och organisationer som är knuten dit eller till vapenindustrin. I Sverige finns en motsvarande lobby för medlemskap i Nato. Detta är inget konstigt utan en del av de intressegrupperingar som påverkar internationell politik. Men i det läge som uppstått kan och bör dessa intresses förmåga till säkerhetspolitisk konsekvensanalys ifrågasättas.

Inlägg av fredsaktivisten Ola Friholt

”Klipp banden med Nato och stoppa vapenexporten”

Sverige borde klippa banden med den västliga militäralliansen Nato. Dessutom ska vapenexporten till USA, Saudiarabien och andra krigförande länder stoppas, skriver fredsaktivisten Ola Friholt.

Vi 55 deltagare vid utdelningen av ”Folkets fredspris i enlighet med Nobels testamente” till Agneta Norberg yrkar härmed att Sveriges riksdag och regering snarast avvecklar sitt förstuckna engagemang och öppna samröre med Natostaternas upptrappade militära angrepp, bland annat i krigen mot Serbien, Afghanistan, Irak och Libyen, med flera miljoner direkta och indirekta dödsoffer.
Det är en skam för Sverige att olaglig vapenexport till krigförande länder ogenerat tillåts även i dag. Vi uppmanar regering och riksdag att omedelbart avbryta vapenexporten till USA, Saudiarabien och övriga inblandade.

Tal av Jan Myrdal

Jan Myrdal talar på möte i Oslo om motståndet mot NATO

Den norska organisationen ”Norge ut av NATO” bad Jan Myrdal komma och tala på ett möte i Oslo, mitt under den pågående NATO-övningen ”Trident Juncture”, där även svenska trupper ingår.
Temat för mötet den 31 oktober 2018 var: ”Hvordan reise motstanden mot NATO i Norden?” och för Myrdal var det självklart att ta sig till Oslo och hålla den inledning till mötet, som återges här nedan.

Kärnvapenförbudet

nyhetsbanken.se – När Sverige vände på en femöring

Vi riskerar nu att få en regering som uteslutande består av partier som vill böja sig för USA:s påtryckningar i kärnvapenfrågan.
Sveriges röstade i FN ja till kärnvapenförbud vid omröstningen 2017. Men på order från Washington har Sverige i praktiken vänt på en femöring.

Vad ska man då säga om de avgående regeringspartierna inkl. stödpartiet vänstern? Mp och V har gett kärnvapenkonventionen ett visst passivt stöd medan socialdemokraternas Peter Hultqvist reagerade blixtsnabbt med att tillsätta en utredning om Sveriges ståndpunkt som tidigare varit glasklar och icke ifrågasatt. Därmed underlättade han deras fanflykt, precis som han tidigare öppnat landets gränser för Nato:s arméer genom att driva igenom Carl Bildts värdlandsavtal som kan göra Sverige till ett brohuvud för aggression mot tredje land.

Åsa Linderborg om DN

Åsa Linderborg – Magplasket som saboterar för alla, Dagens Nyheter sprider lögner och propaganda

En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio, elva, tolv, tretton, fjorton, femton – femton – reportrar var inblandade i Dagens Nyheters senaste ubåtsknäck (25 okt). Och ändå sket det sig.
Det var ingen ubåt, ingen främmande farkost, som de tre tonåringarna såg den 28 juni på ett seglarläger på Bosön utanför Lidingö.
Exakt vad det var för bubblor i vattnet de hade observerat vill Försvarsmakten inte kommentera, men pressekreteraren Jesper Tengroth dementerade närmast muntert DN:s uppgifter: ”Försvarsmakten delar inte den slutsats som presenteras i DN om att det skulle vara en främmande ubåt.”
Innan denna förnedringsakt hade det hunnit hända grejer. Eftersom DN översatt artikeln till engelska blev nyheten snabbt internationell. I Studio ett fick Mikael Holmström, huvudarkitekten bakom det journalistiska magplasket, bre ut sig.
I riksdagen stampade Beatrice Ask (M) upprört med båda fötterna. Allan Widman (L) slog som vanligt på stora trumman: En främmande ubåt i Stockholms skärgård är en djupt allvarlig sak! Varför använde inte Försvarsmakten vapenmakt för att tvinga upp den?

Debattartikel

Västerbottens-Kuriren 21 okt – Svenskt hyckleri normaliseras

Vart tog utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiken vägen i valrörelsen? Ett tecken på hur det politiska hyckleriet har normaliserats – det finns ingen hejd på Nato-integreringen samtidigt som ansvariga ministrar fortsätter tala om svenskt oberoende. Om alliansfriheten i formell mening är en sanning med modifikation så är den i reell mening en lögn.
Det skriver Pär Salander, Umeå.

Nato-övning i Norge

I Norge pågår en omfattande Nato-krigsövning under namnet Trident Juncture som är den största Natoövningen i Norge sedan kalla kriget. Övningen genomförs mellan den 25 oktober och 7 november. Omkring 45000 soldater, 150 flygplan, 60 fartyg och 10000 fordon från 29 Natoländer deltar. Även Sverige och Finland deltar i övningen. Sverige deltar med 22000 soldater.

I Danmark genomförde Tid til Fred – aktiv mod krig utdelning av flygblad i Köpenhamn mot Trident Juncture.

Tal av journalisten Erling Borgen i Norge i samband med Trident Juncture.

Som NRK-korrespondent har jeg vært i noen land som elsker å vise frem våpen, stridsvogner, tanks og generaler med mørke solbriller.
Jeg har blant annet sett det på de militæres dag i Guatemala – og da general Pinochet ønsket å vise muskler i diktaturets Chile.
Men jeg hadde knapt trodd at denne ukulturen skulle komme til Norge.
Det synes nå som om det ikke lenger finnes noen grenser for militærvesenets krigstrusler og overdrivelser.

Läs hela talet – HÄR

 

 

Inlägg om kärnvapenförbudet

gp.se – Hotet från kärnvapen allt mer påtagligt

Kärnvapenhotet i världen ökar. I det läget blir det nyligen träffade FN-avtalet som förbjuder kärnvapen ännu viktigare, skriver Gunnar Westberg, Svenska Läkare mot Kärnvapen.

För Sveriges del förväntar vi oss naturligtvis att regeringen skriver under och att riksdagen ratificerar avtalet när detta blir möjligt den 20 september i år. Sverige bör verka pådrivande och samarbeta med andra kärnvapenfria stater.

gp.se – Kärnvapen är den glömda frågan i valrörelsen – lyft den!

Den viktigaste fredsfrågan av alla är förbud mot kärnvapen. Men frågan finns inte med i den svenska valrörelsen, trots att vi lever i en orolig tid där de båda stora kärnvapenmakterna USA och Ryssland är mitt uppe i en modernisering av sina kärnvapen, för att göra dem mer användbara i krig samtidigt som de trappat upp tonläget mot varandra. Både Ryssland och USA deltar på var sin sida i kriget i Syrien, för att bara ge ett exempel, skriver Ingela Mårtensson, Kvinnor för fred, Titti Wahlberg, IKFF och Tomas Magnusson, Svenska Freds.