FN:s kärnvapenförbud

nyakultursoren.se – 4 av 5 svenskar vill att Sverige skriver under FN:s kärnvapenförbud

Olof Palmes Internationella Center har i oktober 2019 för tredje året i rad kartlagt svenska folkets åsikt i frågan om Sverige ska skriva under FN:s förbud mot kärnvapen. Resultatet är entydigt. 78 procent av svenskarna vill att Sverige ska skriva under, bara nio procent är emot. 12 procent har svarat ”vet ej”.

palmecenter.se – Svenska folket är för ett kärnvapenförbud

Inlägg från Finland

I finska Hufvudstadsbladet finns en insändare av Oleg Bodrov, fysiker, ekolog och ordförande i The Public Council of the South Coast of the Gulf of Finland.
I september 2019 publicerade ryska forskare från Baltiska federala universitetet i Kaliningrad och S:t Petersburg State University rapporten “Säkerhet i östra Östersjön”. Där säger man att risken för en konfrontation i en nära framtid i Östersjöområdet är 90%. Rapporten anger att 90 miljoner människor runt Östersjön kommer att drabbas vid en militär konfrontation. Därför behövs dialog och inte konfrontation mellan Ryssland och Europa.

hbl.fi – Dialog behövs mellan Europa och Ryssland – inte konfrontation

I en undersökning (september 2019) utförd av tankesmedjan European Council on Foreign Relations ställdes bland annat frågan: ”Vilken sida skall ditt land välja i en konflikt mellan USA och Ryssland”. Över 60 000 personer från 14 EU-länder (bland annat Frankrike, Tyskland, Spanien, Polen, Rumänien, Ungern Danmark och Sverige) tillfrågades. En överväldigande majoritet svarade, ”ingendera.”

Inlägg av Per Blomquist

I Skaraborgs Allehanda 25/11 finns ett inlägg av Per Blomquist, medlem i Kungliga Krigsvetenskapsakademien, om Sverige och alliansfrihet. Han argumenterar för ett värnpliktsförsvar och mot svenska Natoanhängare.

sla.se – Sveriges självständighet!

”USA/Nato är ingen styrka för Sverige, vare sig politiskt, diplomatiskt eller militärt. USA har endast offensiva vapen för att hota och ingripa för egen och andras säkerhet. Det betyder anfallskrig!”

SvD-ledare

Äntligen avslöjar Natoanhängarna sina våta drömmar. Först ska vi skaffa oss förmåga att ”jävlas med Putin” och driva fram en eskalerande konflikt. Därefter kallar vi på Nato och så är det efterlängtade kriget mot Ryssland igång. Så förklarar Claes Arvidsson i SvD att svensk säkerhetspolitik ska bedrivas.

svd.se – Frontmannen säger varken bu eller bä

Göran Greider, etc.se – Var stolt över dina fredsskador

Sverige är ”fredsskadat”. Jag vet inte hur länge det där uttrycket använts av olika högerdebattörer men jag tycker mig minnas det i alla fall ända sedan 90-talet. På Svenska Dagbladets ledarsida användes det i måndags för att klaga på att försvaret inte får pengarna det behöver för att försvara nationen.

Att någon överhuvudtaget har mage att i denna värld, söndersliten av militära konflikter, hävda att en nation kan ”skadas” av för mycket fred borde vara fullständigt chockerande för de allra flesta.

Evenemang i Växjö

HIROSHIMADAGEN

74 ÅR EFTER BOMBERNA I HIROSHIMA OCH NAGASAKI
SOM DÖDADE CA 250 000
 MÄNNISKOR
KRÄVER VI
ATT SVERIGES REGERING SKRIVER UNDER
KÄRNVAPENFÖRBUDET I FN
.

MINNESKVÄLL MED TAL, MUSIK OCH DIKT

MONICA BRAW Författare, talar om sin bok om Japan efter atombomben över Hiroshima
MATS STURESSON
 Sång och musik
TINA PERSSON
 Poesi

NÄR MÖRKRET FALLER SÄTTER VI UT LJUSBÅTAR I VÄXJÖSJÖN.

TISDAGEN DEN 6 AUGUSTI, KL. 19.30
CAFÈ FONTAINE, IOGT, VATTENTORGET 1, VÄXJÖ 
INTERNATIONELLA KVINNOFÖRBUNDET FÖR FRED & FRIHET, VÄXJÖKRETSEN – CAFÈ FONTAINE

Inlägg om Hultqvists agerande

svd.se – ”På vems mandat agerar Peter Hultqvist?”

Försvarsminister Peter Hultqvist driver Sverige till en totalt förändrad säkerhetspolitik. Men den leder knappast till större säkerhet och har inte stöd hos det svenska folket, skriver Ingela Mårtensson, Kvinnor för fred.

Under Peter Hultqvists tid som försvarsminister har Sverige dragits in i Nato alltmer. Som ordförande i försvarsberedningen 2014 medverkade han till att begära att Sverige skulle sluta värdlandsavtal med Nato. Beslut togs av den då borgerliga regeringen mitt i sommaren – även den gången – och två månader senare skrev ÖB under avtalet på Natos toppmöte i Wales. Principbeslutet hade tagits redan fyra år tidigare utan att riksdagen eller medborgarna var informerade. Avtalet innebär att Nato kan upprätta högkvarter på svensk mark såväl i fredstid som i krig – visserligen med godkännande av Sverige men med tanke på hur vi nu accepterar Natos krav så kan vi befara det värsta. Kärnvapen nämns inte alls.

Vad är det som driver Peter Hultqvist till denna totalt förändrade svenska säkerhetspolitik, som knappast leder till större säkerhet och som inte har stöd hos det svenska folket?

Per Blomquist – USA:s nya potentiella slagfält – Sverige

Försvarsministern ger USA ett nytt potentiellt slagfält på Sveriges markterritorium! Ja, försvarsminister Peter Hultqvist (S) har mycket att förklara i militära termer, då han föreslår vårt svenska territorium till slagfält för avskräckningsgiganten USA.

Erik Danielsson – Byt ut försvarsministern och signera kärnvapenförbudet

Regeringen måste stå fast vid sin tidigare hållning, respektera det utbredda kärnvapenmotståndet och signera omedelbart det globala kärnvapenförbudet, skriver debattören.

Baltops

proletaren.se – Främmande makt på Österlen, USA övar krig i Sverige för att demonstrera sin styrka runt Östersjön

Tillbaka på Ravlunda militära övningsfält på Österlen där jag tillbringade ett antal månader som värnpliktig pansarskyttesoldat.
Nu har militärövningen Baltops 2019 presskonferens.
Jag frågar marinchefen Jens Nykvist hur man kan släppa in utländsk militär på ett svenskt övningsfält och visa upp alla försvarshemligheter. När jag gjorde värnplikten hade det betraktats som landsförräderi.
”Nej, vi lämnar inte ut hemligheter”, säger Nykvist. ”Politikerna har bestämt att Sverige ska verka tillsammans med andra länder.”

Kärnvapeninlägg

Skriv på avtalet mot kärnvapen, regeringen
75 socialdemokrater: Nära nio av tio svenskar stöder kärnvapenförbudet

Svenska Kvinnors Vänsterförbunds lokalavdelning i Olofström – Förbjud kärnvapen!

Vi har tillräcklig kunskap om hur kärnvapen totalt kan förstöra vår värld. Vi menar att det är självklart att Sverige med sin långa tradition av internationellt freds- och nedrustningsarbete ska godkänna konventionen om en global kärnvapennedrustning.

”Alla tecken pekar på att världen är på väg åt fel håll”

”Om USA och Ryssland förnyar kärnvapnens roll i sina doktriner så minskar chansen att avhålla Kina från att också upprusta.
Det är därför nödvändigt att en majoritet av världens stater i FN har röstat igenom ett nytt avtal, TPNW, som syftar till att förbjuda kärnvapen”, skriver debattören.

nyhetsbanken.se – Putin manar till kärnvapensamtal

USA har dragit sig tillbaka från fördraget från 2002 som förbjuder antiballistiska missiler och nyligen även från fördraget som förbjuder medeldistansmissiler (INF) samt vägrar nu att diskutera med Ryssland en utvidgning av avtalet om begränsningar av strategiska missiler (NewSTART-avtalet) som löper ut år 2021.
”Om vi inte håller denna eldorm under kontroll, om vi släpper ut den ur flaskan, kan det leda till en global katastrof”, sade Putin till cheferna för flera ryska och utländska nyhetsbyråer i St Petersburg. Hans anmärkningar sändes live av ryska statsnyhetskanalen Rossiya 24.

Om kärnvapen i svenska och ryska medier

Det är av yttersta vikt att Sverige ratificerar FN:s kärnvapenförbud. Allt fler experter och FN varnar för att risken för kärnvapenkrig aldrig varit så stor sedan 2:a världskriget. Världen håller på att glida in i ett sorts acceptans för kärnvapen, det är bara att höra vad svenska borgerliga partiledare säger.
Det enda som kan stoppa vansinnet är stora folkliga opinioner.

svt.se – Expert: Ökad risk att USA eller Ryssland tar till kärnvapen

tass.com – Lavrov urges Russia, US to adopt joint declaration on avoiding nuclear war

”From a political perspective, it’s of principal importance that Russia and the US calm the rest of the world and pass a joint statement at a high level that there can be no victory in a nuclear war and therefore it is unacceptable and inadmissible,” Lavrov said.
Lavrov recalled that the leaders of the US and the Soviet Union had earlier made such statements. ”We do not understand why they cannot reconfirm this position now. Our proposal is being considered by the US side,” Russia’s top diplomat said.

Kärnvapenförbud och Nato

svt.se – Fredspristagare kritisk mot regeringens kärnvapenpolitik inför kärnvapenmötet i Stockholm

Beatrice Fihn, mottagare av Nobels fredspris, är kritisk mot att regeringen inte undertecknat FN:s kärnvapenförbud.
– Så länge Sverige står utanför förbudet kommer regeringens fina ord om nedrustning att klinga falskt, säger hon.
Fredspristagaren reagerar också kraftigt på att ingen av dem som överlevde atombomberna i Japan 1945 bjudits in till det internationella ministermötet om kärnvapen i Stockholm.

svd.se – ”Alla närmanden mot Nato måste avbrytas”

För att vår militära alliansfrihet ska bli trovärdig måste alla närmanden mot Nato avbrytas och värdlandsavtalet rivas upp. Sverige ska inte ha militära övningar med Nato, skriver Hanna Gunnarsson (V)

 

Två bra inlägg

Vad finns det kvar att försvara om vår planet inte längre går att leva på?

Om några dagar – i denna ljuva sommartid- kommer kust, hav och luft kring södra Östersjön att invaderas av Natos militära styrka och som värdland lånar Sverige villigt ut vår miljö på, ovan och utanför Ravlunda skjutfält.
Det är en gigantisk övning med 12 000 personer, 44 örlogsfartyg, ett 40-tal stridsflygplan och därutöver helikoptrar, som dag och natt ska öva lågflygning över oss. Ledda av chefen för den amerikanska flottan. Information finns att hämta på Natos och svenska försvarsmaktens webbsidor. Där står däremot inget lättillgängligt om hur detta kommer att påverka miljö och klimat.

”Sverige kan göra mer för avspänning i Europa”

Den risk som finns för freden är att spänningen mellan USA och Ryssland av missförstånd eller annan orsak skulle utlösa militära incidenter. Sverige bör inrikta sin utrikes- och säkerhetspolitik på att söka minska den rådande spänningen, skriver Hans Blix, Rolf Ekéus och Sven Hirdman.

FN-avtalet mot kärnvapen

Två viktiga debattinlägg i SvD med kravet att Sverige måste ratificera FN:s förbud mot kärnvapen.

”Bristfällig analys leder fel om kärnvapenavtal”

Regeringens utredning om svensk anslutning till FN-avtalet om förbud mot kärnvapen innehåller en rad brister som riskerar att leda våra beslutsfattare fel. Sveriges regering och riksdag gör ett historiskt misstag om de inte tar ställning för avtalet, skriver Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FN-förbundet.

MP: Skriv under FN:s förbud mot kärnvapen

Så länge kärnvapen finns är vår civilisation hotad. Det kan vi gröna inte acceptera. Vi anser att regeringen ska skriva under FN:s konvention om förbud mot kärnvapen, skriver Janine Alm Ericson och Elisabeth Falkhaven (MP).

Från Växjö

Kronoberg för Fred och Alliansfrihet (KFA, Nej till Natoföreningen)

9/4 samlades 52 personer för att lyssna till Maj-Britt Theorin, det var ett mycket intressant föredrag där Maj-Britt bl.a. uppmanade oss att skicka remissvar till UD ang. utredningen om Sverige ska skriva under FN:s kärnvapenförbud. Det har vi nu gjort!
Intressant är att idag, 24/4, läsa Svenska FN-förbundets artikel i Svenska Dagbladet där man uppmanar Sverige att skriva under och skriver om riksdagen att ”Förhoppningsvis vill ingen av de 349 ledamöterna ha på sitt samvete… att kärnvapen om fem eller tio år har fått ökad acceptans och blivit en… del av svensk säkerhetspolitik”.
Mycket klokt skrivet, ställ den frågan till dina riksdagsledamöter!

1:a Maj deltar inte KFA som organisation men vi uppmanar alla att föra fram parollerna om fred och alliansfrihet och att Sverige ska skriva under FN:s kärnvapenförbud.
Vår vykortskampanj för kärnvapenförbud fortsätter: lördagarna 18/5 och 8/6 samlas vi kl 11 vid Palladium. Korta appelltal och vykortsinsamling. Du är mycket välkommen att vara med! Kom som du är, vi har vykort och pennor!
Söndag 12/5 kl 15 på Det Fria Ordets Hus har vi ett möte om Venezuelafrågan tillsammans med Tankarnas Trädgård.

* * *

SKRIV UNDER FÖR ATT STOPPA KÄRNVAPEN – nejtillkarnvapen.nu