Aurora 17

stoppaaurora.seAURORA 17 – STÖRSTA KRIGSÖVNINGEN SEN KALLA KRIGET

 

____________________________________

 

Info om Aurora

NORTHERN COASTS 2017 – NOCO 17

Övningsperiod: 8-21/9 2017 Övningsområde: Inledande hamnfas i Karlskrona. Främst södra Östersjön men även på land i Skåne, Blekinge och Kalmar län.

Deltagande länder: Sverige, Norge, Danmark, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Belgien, Nederländerna, Tyskland, Polen, Kanada, NATO-förband m.fl. Totalt 17 länder uppges delta i någon form. Totalt cirka 40 enheter och ett stort antal soldater och sjömän samt flygstridskrafter.

Övningens uttalade syfte: Övning av stridsledning på olika nivåer samt öka stridsförmågan hos deltagande förband.

Övningen är sedan 2007 årligen återkommande. Värdland varierar från år till år. Det är andra gången som Sverige agerar värd. Förra gången var 2013. Övningen brukar ledas av tysk marinchef i samarbete med värdlandet. Övningen är för inbjudna EU och NATO länder. I år sammanfaller övningen delvis med försvarsmaktsövning Aurora 17.

FÖRSVARSMAKTSÖVNING AURORA 17

Övningsperiod: Vecka 37-39 2017 (11/9-1/10 2017) Oklart om alla 21 dagar utnyttjas till övningsverksamhet. Övningsområde: Hela Sverige med fokus på Göteborg, Mälardalen, Stockholm och Gotland.

Deltagande länder: Sverige, Norge, Danmark, Finland, Estland, Frankrike och USA. Totalt över 19000 personer från försvarsmakten samt inbjudna från andra länder och knappt 40 svenska myndigheter deltar i övningen.

Övningens uttalade syfte: Försvarsmaktsövningen Aurora 17 bygger ett starkare försvar och ökar den samlade förmågan att möta ett angrepp mot Sverige. Alla delar av försvarsmakten övas.

Övningen är den största i Sverige sedan försvarsmaktsövning Orkan som hölls 1993. Till Aurora 17 för ett antal inbjudna länder med sig trupp och materiel enligt följande:

Norge: En hemvärnspluton.

Danmark: En hemvärnspluton.

Finland: Ett motoriserat kompani med Sisu-pansarvagnar, Två grupper stridsflyg av modell F-18, Två transporthelikoptrar av modell NH90.

Estland: Okänt antal minsvepare. Troligen en. En hemvärnspluton.

Frankrike: Ett luftvärnsförband med SAMP/T-system och tillhörande planeringsgrupp.

USA: Ett mekaniserat skyttekompani med A1 Abrams stridsvagnar och Bradley stridsfordon, Ett luftvärnsförband med Patriot-system, Ett luftburet kompani, Fyra attackhelikoptrar av modell AH64 Apache, Diverse örlogsfartyg och marinflyg.

Svenska myndigheter som deltar i övningen: Försvarets materielverk, Energimyndigheten, Jordbruksverket, Kustbevakningen, landstingen i Uppsala, Stockholm och Södermanland, Livsmedelsverket, Luftfartsverket, länsstyrelserna i Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Norrbotten, Skåne, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Värmland, Västerbotten, Västernorrland, Västmanland och Östergötland, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Polismyndigheten, Rekryteringsmyndigheten, Sjöfartsverket, Socialstyrelsen, Strålsäkerhetsmyndigheten, Statens veterinärmedicinska anstalt, Svenska Kraftnät, Teracom AB, Trafikverket, Transportstyrelsen och Tullverket.

Övningen kommer innehålla två så kallade Försvarsupplysningsdagar. Man visar upp sig för allmänheten med bland annat fingerad strid. Detta äger rum i Visby 23/9 samt på Gärdet i Stockholm 24/9. Värdlandsstöd i praktiken skall enligt försvarsmakten kunna bevittnas i Göteborg med omnejd. På Gotland övas anfallsstrid och i ett slags övningscrescendo skall en kustförsvarsoperation övas i närheten av Oxelösund då samtliga stridskrafter samlas för att öva på att slå tillbaks en landstigande fiende.

____________________________________