Våra uppgifter

22 mars 2020

Våra viktigaste uppgifter är att:
1. Hålla goda kontakter med gräsrötter inom Sverigedemokraterna.
2. Verka för att Peter Hultqvist avsätts som försvarsminister.

1. Om Sverigedemokraterna
Partiet har Landsdagar i november 2021 (inte 2020). Då kan komma motioner som vill ändra partiets hållning till Nato. Vi bör hjälpa till att hålla diskussion om Nato vid liv i partiet, så att ombud som väljs till Landsdagarna är medvetna om Natofrågan och röstar Nej om det kommer sådana motioner.
Jag sände mejl till lokala organisationer inom SD och har fått en del svar. Två av dem finns i en kommentar till en artikel 3 mars. Här lite till:
”Delar din syn om Nato. Får hoppas att partiet inte ändrar inställning i den frågan.”
”Jag håller med dig om att ett svenskt NATO-medlemskap är en dålig idé. Det är dock inte mitt intryck att det finns någon stark opinion för NATO-medlemskap inom partiet.”
”Landsdagarna hölls i november förra året och Nato frågan blev då avgjord. Det var inga större diskussioner kring den frågan egentligen, då det råder relativ konsensus om det i partiet. Sen finns det några som gärna lyfter frågan för diskussion, vilket är bra, men ännu ser jag inget som tyder på att partiet kommer ändra sig i den frågan inom en överskådlig tid.
Nästa Landsdagar kommer ske nästa år och då kommer troligtvis liknande motioner om Nato igen, det brukar vara så”
”Kan ta upp diskussionen i distriktet. Tror dock att de flesta sverigevänner är emot Nato.”
”Sverigedemokraterna är motståndare till ett NATO-medlemskap och jag tror att det kommer även att bestå inför nästa landsdagar. Likväl är det [lokal organisation] mening att vi inte ser det som lämpligt att ingå i ett sådant medlemskap.”

2. Om Peter Hultqvist
Vi uppskattar mycket att den här webbplatsen gjorde oss uppmärksamma på en artikel hos Bevara Alliansfriheten om Hultqvists tal 12 mars. Och vi uppskattar mycket att Bevara Alliansfriheten håller koll, såg hans tal och kommenterade. Där finns också en länk till talet på engelska.
https://www.alliansfriheten.se/hultqvist-om-sverige-som-frontstat-mot-ryssland-skapar-otrygghet/
En översättning finns här:
http://folkkampanjenmotnato.se/Kap01_NyhKomm/Y2020/K_200321_forsv-min-avsatt.html

Peter Hultqvists tal ser ut som om det kom från USA eller från Natos generalsekreterare. Vad tänker de i Ryssland när de får veta sådant här? Hultqvist har lämnat Sveriges traditionella neutralitetspolitik och driver en egen för landet farlig politik. I talet nämner han också stora ”nationella” militärövningar som han basar över. De är nationella bara på så sätt att de pågår inom Sveriges gränser. I allt övrigt är de Nato-övningar mot Ryssland. Detta ska Sverige inte hålla på med. Peter Hultqvist bör avsättas som försvarsminister.

a) Vi bör kontakta Statsministern om att Hultqvist bör avsättas.
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33  Stockholm
statsradsberedningen.registrator@regeringskansliet.se

b) Partier som kan tänkas kunna begära en misstroendeförklaring i Riksdagen mot försvarsministern är Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. De bör kontaktas om det. Troligen förlorar de en sådan omröstning, men den kanske uppmärksammas utanför Riksdagen och därmed riktas lite strålkastarljus på Hultqvists verksamhet.

c) Socialdemokratiska gräsrötter bör uppmärksammas om Hultqvists verksamhet. Det kan vara bra, så att de är beredda vid nästa partikongress om saken kommer upp då.

Björn Backengård