Rapport från Uppsala

I Uppsala har vi haft flera torgmöten med information om NATO, Aurora 17 och, Värdlandsavtalet. Vi har delat ut flygblad och samlat in namn. Personer från flera olika organisationer har talat på dessa möten.