Två artiklar

Utrikesminister Ann Linde skriver om hur hon tänker forma utrikespolitiken och hur hon tänker om Sveriges förestående ordförandeskap i OSSE.
Aktiv utrikespolitik skapar trygghet i en orolig tid

”Så ser motiven ut för den socialdemokratiska utrikespolitiken, här finns den röda tråden för våra viktigaste frågor: den militära alliansfriheten och arbetet för avspänning i närområdet. Vårt arbete för ett säkert Europa och för EU som utrikespolitisk aktör. Vårt engagemang för kärnvapennedrustning. Vårt fredsarbete. Vår starka profil inom internationellt samarbete och FN. Vår feministiska utrikespolitik.”

Stig-Björn Ljunggren skriver i Sydöstran om försvarsminister Hultqvists besök i Karlskrona och mötet med Finlands försvarsminister Antti Kaikkonen.
Stig-Björn Ljunggren: ”Under ytan med Hultqvist”

Den som bäst formulerat den svenska utrikespolitiska doktrinen är Olof Palme, som 1961 uttryckte det på följande sätt:
”Den grundläggande principen för svensk utrikespolitik är att Sverige i fred skall stå utanför stormakternas allianser och i krig upprätthålla en strikt neutralitet. Till stöd för denna utrikespolitik, ett efter förhållandena starkt försvar.”

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *