Inlägg om kärnvapenförbudet

gp.se – Hotet från kärnvapen allt mer påtagligt

Kärnvapenhotet i världen ökar. I det läget blir det nyligen träffade FN-avtalet som förbjuder kärnvapen ännu viktigare, skriver Gunnar Westberg, Svenska Läkare mot Kärnvapen.

För Sveriges del förväntar vi oss naturligtvis att regeringen skriver under och att riksdagen ratificerar avtalet när detta blir möjligt den 20 september i år. Sverige bör verka pådrivande och samarbeta med andra kärnvapenfria stater.

gp.se – Kärnvapen är den glömda frågan i valrörelsen – lyft den!

Den viktigaste fredsfrågan av alla är förbud mot kärnvapen. Men frågan finns inte med i den svenska valrörelsen, trots att vi lever i en orolig tid där de båda stora kärnvapenmakterna USA och Ryssland är mitt uppe i en modernisering av sina kärnvapen, för att göra dem mer användbara i krig samtidigt som de trappat upp tonläget mot varandra. Både Ryssland och USA deltar på var sin sida i kriget i Syrien, för att bara ge ett exempel, skriver Ingela Mårtensson, Kvinnor för fred, Titti Wahlberg, IKFF och Tomas Magnusson, Svenska Freds.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *