Brev till riksdagsledamöter

Nej till Nato skickade ett öppet brev till Sveriges riksdagsledamöter.

Vi riksföreningen Nej Till Nato skickar till dig första numret av vår tidning ”Att sälja ett land utan att fråga folket”- med mer än 20 artiklar med viktig säkerhetspolitisk information, som inte står att läsa i dagspressen!
Vi är en partipolitisk och religiös obunden förening som bildats utifrån det motstånd som växer sig starkare ju mer Sverige kopplas till Nato. Närmandet till Nato har skett utan folklig debatt, och undertecknandet av Värdlandsavtalet i Maj 2016 gick klart emot svenska folkets vilja, enligt Sifo undersökning från februari 2016. (1 sida 12-13) (2).
Nu tvekar regeringen att underteckna FN:s konvention om ett kärnvapenförbud, trots att 89 % av svenskarna vill att Sverige ratificerar FN konvention om kärnvapenförbud, Olof Palme international center. (3)
Och detta för att USA:s försvarsminister James Mattis, i ett hemligt brev till försvarsminister Peter Hultqvist, hotat med uteblivet Nato-samarbete om Sveriges regering ratificerar FN konventionen mot kärnvapen. Både Värdlandsavtalet och ett Natomedlemskap innebär att kärnvapen kan komma att placeras i Sverige: Vi blir då både ett hot och ett kärnvapenmål!
Vill Du som ledamot i Sveriges Riksdag verkligen utsätta Sveriges befolkning för detta?

Läs hela brevet här > >

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *