Tage Erlander

I maj 1951 höll statsminister Tage Erlander ett tal om Sveriges alliansfrihet mot bakgrund av Koreakriget.
Han argumenterade mot att Sverige i en allvarlig krigssituation måste inta samma ståndpunkt som västvärlden.
Det är ett tal som man önskar att vår statsminister, försvarsminister och utrikesminister lyssnar och lär sig av.

Video på lindelof.nu – ERLANDER OM ALLIANSFRIHETEN 1951

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *