Brev till partier

Folkkampanjen mot Nato har skickat ”Öppna ögonen och överge planerna på Nato-anslutning!”  till mer än tusen lokala föreningar och organisationer inom C, KD, L och M.

——————————————————————————————

Till lokala föreningar och organisationer inom Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Moderaterna. Sprid.

Öppna ögonen och överge planerna på Nato-anslutning!

Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Moderaterna har högsta beslutande församlingar som kallas partistämma, riksting, landsmöte respektive kongress. Här nedan ger vi dem det gemensamma namnet kongress.

I partierna finns opinioner mot Nato-anslutning, och vi uppmanar dessa att samla mod och verka för att partilinjen ska ändras. De kan begära att

en extra kongress ska inkallas

eller begära att

partistyrelsen beslutar att partiet, fram till nästa ordinarie kongress, inte ska medverka i att söka medlemskap i Nato.

Sveriges suveränitet

Många, som har röstat för att deras parti ska verka för medlemskap i Nato, visste säkert inte vad som står i Natos strategiska dokument 24 april 1999. Vi läser där i punkt 43:

Principen om gemensam insats i alliansförsvar ligger i praktiska arrangemang som möjliggör för de allierade att ha de avgörande politiska, militära och resursmässiga fördelarna med kollektivt försvar, och förhindra åternationaliseringen av försvarspolitik, utan att beröva de allierade deras suveränitet.

Vi ser alltså att steget in i Nato har stora följder:

förhindra åternationaliseringen av försvarspolitik

vilket står i motsats till

utan att beröva de allierade deras suveränitet

Nato-dokumentet finns här.

 

Vad är Nato?

Det är lätt att säga att Nato är en försvarsallians, och därför är Nato bra för Sverige. Men vi måste ställa en fråga: Försvar mot vad? Två punkter att fundera över:

 • Nato bildades 1949 av tolv länder, däribland Portugal. Detta land hotades inte av någon sovjetisk invasion, men till saken hör att landet var en fascistisk diktatur. Så vad kunde Portugal behöva försvaras mot? Inre oroligheter naturligtvis, och de styrande ingick en försvarsallians mot sådant.
 • I mars 2011 beslöt FN:s säkerhetsråd att man godkänner ’flygförbudszon’ över Libyen, och tillåter ’alla nödvändiga åtgärder’ för att skydda civila. Nato tog hand om allt och gick långt utöver FN-beslutet, med mycket omfattande angrepp. Krig mot Libyen var redan planerat, och FN-beslutet blev startsignal. Libyen förvandlades till ett land i kaos. Orsaken till att Nato förstörde Libyen var att landet gick i spetsen för ett afrikanskt samarbete som planerade att införa en ny valuta för oljehandeln.

 

Sverige och Nato

Nato blir inte ett skydd för Sverige, utan tvärtom riskerar Sverige att dras in i krig som Nato driver fram.

Vem som helst, som vågar tro sina ögon, ser att Nato planerar krig mot Ryssland. Utvidgningen österut, upprustning av militärbaser vid Rysslands gräns och den massiva propagandan visar att så är fallet. Vi hoppas dock att planerna inte kommer att kunna genomföras.

Se Positiva alternativ längre ned.

 

Krim − centrum i den antiryska propagandan

Följande bör sägas om Krim:

 1. Krim tillhörde Ryssland fram till 1954 då Sovjets ledare Chrusjtjov skänkte bort (!) halvön till Ukraina.
 2. När Tyskland återförenades 1990 lovade USA muntligt att Nato inte skulle utvidgas vidare österut. Ändå anslöts år 1999 Polen, Tjeckien och Ungern till Nato, och därefter har Natos utvidgning österut fortsatt. I Natos långsiktiga strategi för utvidgning har ingått att även få in Ukraina. Detta som en del av att ringa in Ryssland.
 3. Efter den USA-stödda statskuppen i Ukraina i februari 2014 såg Ryssland hotet att Ukraina skulle bli Nato-medlem och Rysslands flottbas i staden Sevastopol på Krim skulle hamna hos Nato.
 4. Efter folkomröstning i mars 2014 begärde Krim att få återgå till Ryssland. I Moskva satt man inte med armarna i kors, och Krim återgick till Ryssland.
 5. Till den traditionella synen inom folkrätt, att man inte ensidigt får ändra gränser, kan läggas några ord ur FN stadgan. Där står i kapitel I, artikel 1 Förenta Nationernas ändamål äro:, punkt 2:

  att mellan nationerna utveckla vänskapliga förbindelser, grundade på aktning för principen om folkens lika rättigheter och självbestämmanderätt … [min kursivering]

När Ryssland tog över Krim var det en defensiv handling, inte en aggression.

 

Vad kan göras?

Att ansluta Sverige till Nato blir ett ödesdigert fel. Partimedlemmar som är emot Nato-anslutning uppmanas att göra allt för någon av följande utvägar:

 1. Samla tillräckligt många namn för att kunna kräva att en extra kongress sammankallas i början av 2018 där partiet kan lämna planerna på anslutning till Nato.
 2. Verka för beslut i partistyrelsen att partiet, fram till nästa ordinarie kongress, inte ska medverka i att ansöka om medlemskap i Nato.

 

Valet 2018

Det viktigaste inför valet 2018 är att arbeta för att partier som vill dra in Sverige i Nato inte får majoritet i riksdagen.

Vi som är emot samarbetet med Nato kan ta oss rätten att under våren, sommaren och början av hösten 2018, inför valet, bedriva en kampanj för att folk inte ska rösta på C, KD, L eller M, eftersom dessa partier hotar med att ansluta Sverige till Nato. Vi kan vara ute på gator och torg och sprida information om detta.

Den som hittills hade tänkt rösta på något av dessa partier kan i stället välja bland fyra andra alternativ som alla vill stå utanför Nato. Något av dem bör kunna duga som ersättning.

 

Ett tidigare brev, Valsedel 2018 – granska kandidater till riksdagen!, har sänts till 3 900 lokala föreningar och organisationer inom C, KD, L, M, MP, S och SD. Det kan läsas och hämtas här.

 

Positiva alternativ

I stället för Nato och militärt samarbete med USA:

 • Neutralitetspolitik.
 • Självständig lösning av Sveriges försvarsproblem, utanför Nato.
 • Svenska initiativ, bland annat i FN, för fred, säkerhet och nedrustning i världen.
 • Goda kontakter med Ryssland inom handel, forskning, kultur och turism.

1 reaktion på ”Brev till partier”

 1. Så här svarade en lokal ombudsman inom moderaterna:

  Moderaterna i […] har stämmobeslut på att driva på för ett Nato-medlemskap, dels på grund av egna initiativ men också på grund av att många av våra partiföreningar och medlemmar skrivit motioner internt om detta.

  Våra ombud till partistämman har därför ett starkt mandat att fortsätta hålla denna linje, utan några synbara luckor i detta.

  Vårt parti kommer med andra ord inte att vika ner sig för någon sorts ogrundad antimilitarism, moskvabejakande eller västmotstånd.

  – – – – – – – – – –

  Centerpartiet på en ort hälsar:

  Jag tar fullständigt avstånd från dina ryssvänliga åsikter och att inte se den folkrättsvidriga ockupationen av Krim eller den militära närvaron i östra Ukraina som ett brott övergår mitt förstånd.

  – – – – – – – – – –

  Från en representant för en lokal avdelning inom Liberala Ungdomsförbundet:

  Hej Björn, du är uppenbart en dåre som sprider falsarier och går Putins ärenden.

  – – – – – – – – – –

  Liberalerna på en ort hälsar:

  Dessvärre måste jag meddela dig att vi från Liberalerna i […]s räkning inte kommer att arbeta för att Liberalerna ska överge sin åsikt om att Sverige bör ansluta sig till Nato. Det bifogade dokument som du skickade i mailet anser vi vara en otillräcklig grund för ett sådant beslut, då det hade slinkit in en mängd konspirationsteorier och klassisk desinformation ur ett ryskt narrativ, som vi har sett förut.

  – – – – – – – – – –

  Från en lokal representant för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet kom ett långt och nyanserat svar som visade på möjlighet till samtal.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *