Kärnvapen är det något vi ska förvara åt USA och NATO i vårt land?

Värdlandsavtalet som togs i Riksdagen den 25 maj 2016, innehåller följande; 

Nato får tillgång till våra vägar, hamnar, flygplatser, de får ha trupper här och krigsmaterial. Vi riskerar att bli ett av värdländerna för förvaring av kärnvapen, Nato ska också få ansöka hos regeringen om att få anfalla ett tredje land från svenskt territorium. Sker det blir vi bombmål för det land som anfalls från vårt land.  Avtalet fördes inte ut till svenska folket för debatt varken av den borgerliga alliansen, eller av S och MP i vår nuvarande regering. 

USA som är den ledande nationen i Nato förvarar redan atombomben B61 i dessa värdländer Denna bomb går tre meter ner i jorden, vad händer med tryckvågorna från den? Tyskland, Belgien, Nederländerna Italien och Turkiet som är de länder som har flest kärnvapen förvarat hos sig i ungefärliga siffror tillsammans 230 atombomber. Idag har USA, Frankrike och Storbritannien kärnvapen av de länder som är med i Nato .

Häruppe i Norrbotten där jag bor har det tränats i mer än tio år i vår sista vildmark, rennäring och turistnäring har störts .Vad betyder allt detta för miljön? F21 har låtit bygga ut vår flygplats för 88 miljoner av våra skattepengar för att kunna ta emot riktigt stora plan. Vilket krig ska den användas? Mot ett tredje land?  Vi blir bombmål då.

Vad har Ryssland som är attraktivt för USA med flera Nato länder. Oljan är viktig i Arktis har Ryssland den längsta kustremsan när isarna tinat där kan det bli huggsexa om oljan. Ryssland har också gas och mineraler i Sibirien. Krig uppstår oftast på grund av just råvaror.

En minnesbild har jag från en film från Hiroshima när atombomben ’Little boy’  släpptes över staden av USA i krigsslutet.

-Aj, aj, aj mamma det bränns ropar  en liten flicka som fastnat under rasmassor. Mamman höll hennes hand men lyckades aldrig få upp henne. Den lilla flickan brändes ihjäl därnere.  När en atombomb exploderar utvecklas ett eldmoln som är fruktansvärt hett. Tryckvågorna efter bomben sliter sönder människor, byggnader och infrastruktur. Kvar blir ett ödelagt landskap med förkolnade rester av människor och kroppsdelar, byggnader och allt som  en gång fanns där. Ett stort område blir radioaktivt mycket länge.

Vill du vara med om detta, om inte så stå upp och försvara freden! Säg nej till att kärnvapen förvaras här. Unga vuxna var med i kampen! Det är din framtid det handlar om!

I Hiroshima dog först 45000 människor, sen 300 000 och därefter miljoner människor av strålning och skador.

USA har idag 6970 atombomber av dem är 1750 aktiverade. Deras kärnvapen finns på ubåtar och bombplan. Ryssland har idag 7300 atombomber av dem är 1790 aktiverade, dessa båda länder redovisar sitt innehav. Nato har sammanlagt fler aktiverade än Ryssland. Ryssland har annars en tiondel i militärbudget mot vad USA har men kärnvapen har de gott om.

En gång fanns det ett avtal mellan stormakterna ABM Anti Ballistic Movement. Det betydde att ingen av dessa fick lägga sina kärnvapen nära den andres gränser. 2002 skrotades detta avtal av Bush i USA nu är det fritt fram. Ryssland inringades av USA. Kina likaså.

Vi vet att krig är ett djävulskt spel med människors liv, barn och andra civila får alltid lida.

Världens uppväxande barn är värda att vi ser till så att fred är möjligt. Fred är inte bara krigets motsats utan också möjligheter till att bygga upp länder så att alla människor kan leva säkert och få både mat och vatten.

USAs president Trump tänker modernisera landets kärnvapen, det kan betyda att de går att använda från mycket långt håll. Upprustningen har tagit fart, och vad kan detta leda till för fasor? I 6000 städer i 58 länder har befolkningen sagt nej till kärnvapen. FN arbetar för att få till stånd ett kärnvapenförbud vilket är bra. Sverige måste medverka i det arbetet i stället för att ha värdlandsavtal med Nato.

Politikerna är det svårare att lita på efter att beslutet om värdlandsavtalet som togs i maj förra året. Tidigare har socialdemokrater som Palme värnat om den fred vi har haft. De har förstått sig på att hålla goda relationer till våra grannländer och att verka för en avspänning. Diplomati är ännu en fullt framkomlig väg. Peter Hultqvist, vår försvarsminister, tar inte emot några framsträckta händer från Ryssland, han medverkar till att spänningar skapas. En riktig krigsminister är han på vår bekostnad.

Riv upp värdlandsavtalet! Regerings och riksdagsmedlemmar borde tänka om!  

Barbro Midbjer, medlem i Nato Ut Ur Norrbotten och i Kvinnor för fred