Riksmöte

VerksamhetsplanVerksamhetsberättelse för Nej till Nato Stockholm 3 (pdf) – Verksamhetsberättelse augusti 2016 (pdf) – Bevara Sveriges alliansfrihet säg nej till Nato

KALLELSE TILL RIKSMÖTE I VÄXJÖ 3 JUNI 2017

OBS! Anmälan senast 22.5 till Staffan Lundberg email: staffan.Lundberg@mbox302.tele2.se

 

Plats: Fria ordets hus(DFOH)
Kungsgatan 29C(gammal trävilla intill stort stenhus)
Tid: 3/6 kl. 12-17.
Vi startar med ett föredrag av Ulf Nilsson om Vilhelm Moberg.
Dagordning för själva årsstämman
! Val av ordförande och sekreterare för stämman
2 Fastställande av röstlängd för stämman
3 Val av protokolljusterare och rösträknare
4 Fråga om mötet har utlyst på stadgeenligt sätt
5 Fastställande av dagordning
6 Styrelsens verksamhetsberättelse
7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8 Fastställande av medlemsavgifter
9 Fastställande av verksamhetsplan
10 Ekonomin
11 Uppropet mot svenskt medlemskap i Nato
12 Val av ordförande och kassör för en tid av ett år.
13 Val av övriga styrelsemedlemmar samt suppleanter för en tid av ett år.
14 Val av revisorer samt suppleanter för en tid av ett år
15 Val av valberedning
16 Behandling av eventuella motioner
17 Övriga frågor
Vi avbryter förhandlingarna kl.15 föredrag av Rädda Vättern föreningen och fortsätter sedan.
Motioner bör vara inne 2 veckor innan årsstämman.
Efter avslutade förhandlingar finns det möjlighet för samkväm med musikalisk underhållning som hänger samman med hur många som stannar kvar..
Beskrivning av gångväg: vid Växjö Resecentrum går man österut 100m till en äldre trävilla. Där börjar Kungsgatan som följs norrut till DFOH. Det tar c:a 15 min att gå till dit.
Möjlighet till logi:
Hotell Värend Kungsgatan 27 0470-776700 www.hotellvarand.se
Esplanad Norra Esplanaden 21A 070-9225896 www.hotelesplanad.comeback 0.5 km 845 kr
STF vandrarhem eredal Eredalsbrunn, LJ Brandts väg 11 0470-63070
vaxjo.vandrarhem@telia.comeback 5km 595 kr
stadshotellet Elite, 0.1 km fr centrum, 1079 kr, Quality Hotel Royal Corner 0.7 km 833 kr, Elite Park Växjö 0.6km 988km, PM och vänner hotell, 0.4km 1788 kr, Scandic Växjö 3.1 km 858 kr Öjaby Herrgård 6 km 809 kr
Clarion Colection Cardinal 0.3 km 748 kr.
Förplägnad kommer att erbjudas i form av smörgåsar under eftermiddagen. Det finns efter förhandlingarna lämpliga matställen i närheten..
Anmälan senast 22.5 till Staffan Lundberg email: staffan.Lundberg@mbox302.tele2.se
Frågan om reseersättning kommer att diskuteras och lösas. ingen ska avstå från deltagande av ekonomiska skäl.
Medlemskapsavgift kan betalas i förväg till Nej till Natos nya bankgiro 619-9905
eller på plats.
Sista tåget till Stockholm från Växjö på lördag kl. 18.10.
Varmt välkomna
Staffan Ekbom
ordförande i riksföreningen Nej till Nato.