Nej till Nato

NEJ TILL SVENSKT NATO-MEDLEMSKAP OCH VÄRDLANDSAVTALET
NEJ TILL NATO-BASER OCH NATO:s KRIGSÖVNINGAR I SVERIGE

Föreningen har en namninsamling om NATO-medlemskap, Värdlandsavtal, NATO-baser och krigsövningar:

Efter antagandet av värdlandsavtalet med NATO i maj 2016 har den svenska regeringen fortsatt sitt närmande till militäralliansen NATO. Nya hemliga avtal har ingåtts och Sverige har deltagit i alltmer omfattande krigsövningar tillsammans med NATO. Dessa övningar omfattar stora delar av Sverige och innebär stor påverkan på miljön.
Värdlandsavtalet innebär ett accepterande av NATO:s militära doktrin där användning av kärnvapen ingår som en viktig del. Risk föreligger att NATO-baser upprättas i Sverige, där kärnvapen kan stationeras, och från vilka NATO kan anfalla tredje land. Om Sverige blir medlem i NATO kan vi bli skyldiga att ställa upp som stöd för NATO-ledd militär verksamhet i annat land.
Denna politik innebär ökade spänningar i vårt område och ökar risken för krig.

—————————————————————

Listor kan laddas ner här som PDF

Tryck en lista och samla namn på gator o torg eller på jobbet och bland vänner. Kom ihåg att skicka listorna till Staffan Ekbom även om de inte är fulltecknade (adress finns på listorna, skriv gärna på hur många namn det är på varje lista). Just nu är arbetet inriktat på att protestera mot Aurora 17. Ut på gatorna och visa att vi inte vill ha trupp från bl.a. USA i Sverige.
I Göteborg har de redan samlat in ca 2 000 underskrifter