VAD GJORDE ZELENSKYJ PÅ NEW YORK-BÖRSEN…. OCH ORSAKEN TILL DET.

Ben Norton:

”Just nu har Ukraina infört brutala lagar för arbetarklassen, som i grunden tar bort allt arbetarskydd, och gör det illegalt att starta fackföreningar, inga kollektiva rättigheter, för ukrainska arbetare just nu, dessutom Ukraina har genomfört en massiv privatisering av mark, och tillåtit utländska företag att kontrollera ukrainsk mark, och , och Ukraina har alltid varit ett stort jordbruksland som kallas Europas kornbod , och dessutom har vi sett, det mest närliggande exemplet den 6 september då Zelenskyj digitalt ringde i klockorna via zoom för att öppna The New York Stock Market Exchange, och annonserade ett nytt program som som har skapats i samarbete med hjälp av Cia , nyliberala ekonomer från USA:s regering från USA, som annonserade att ukrainska regeringen erbjöd 400 miljarder dollar i privata kontrakt, bokstavligen utförsäljning av statliga institutioner och resurser till amerikanska företag på Wall Street, på New York Börsen, erbjuder dem 400 miljarder dollar i ukrainska tillgångar, det är ett bokstavligt exempel på utförsäljning av Ukraina.

Zelenskyj säljer bokstavligen Ukraina till företag på Wall Street, ..Efter att ha gjort det illegalt att bilda fackföreningar och förbjudit arbetarskydd i Ukraina. Jag intervjuade Michael Hudson , han jämförde denna politik som införts i Ukraina, med den nyliberala ekonomiska politik som infördes av fascistiska Pinochet regimen i Chile, som installerades genom en kupp av CIA. 1973.”

Ur intervju med Ben Norton LIVE: Ukraine, Multipolarity, and MAGA Communism with Ben Norton – YouTube

Och en påminnelse om vad nazismen är.

Signaturen bevin skriver på Moon of Alabama svar på signaturen RT@126

RT@126 skriver : ”… Å andra sidan har konventionell visdom det att en definierande egenskap, kanske den definierande egenskapen, för nazismen, är antisemitism, och detta bör övervägas i ljuset av att det ukrainska ledarskapet är judiskt …”

bevin svarar: ”Konventionell visdom är alltid fel. I det här fallet är det spektakulärt så.

Antisemitism var ett sätt att samla tyskar till en mycket populär och gammal sak samtidigt som de vann dem bort från socialismen. Att mobilisera folkligt stöd genom rasförföljelse var ett trick som nazisterna plockade upp från den amerikanska södern, där segregation fungerade som en inspiration och en modell för sin politik. Man får inte heller glömma att hela Jim Crow-programmet var utformat för att upphäva återuppbyggnadens framsteg och den snabba tillväxten av populistiska och ofta socialistiska rörelser i sydstaterna

Socialismens popularitet var så etablerad i Tyskland att nazisterna kallade sin rörelse socialistisk. I själva verket kämpade den för monarkins tidigare anhängares intressen- de stora markägarna, industriidkarna och bankerna. Socialisternas diametrala motsatser som de rika förhandlade öppet med nazisterna för att hjälpa dem att få makten förutsatt att de lovade att krossa fackföreningarna, göra socialistiska partier olagliga och använda regeringen för att skydda de rikas ekonomiska intressen.

Man måste komma ihåg att nazisterna kom till makten efter år av ekonomiska och sociala störningar som började med kriget och bekräftades av den idiotiska versaillesfreden där Tyskland valdes att betala krigets kostnader för de segrande makterna. Efter tjugotalets störningar, toppade av kraschen 1929, skulle allt som närmade sig full sysselsättning ha varit populärt.

Tanken att arbetarklassen klarade sig bra under nazismen är fel men relativt förståelig: förutsatt att folk höll näsan borta från politiken och gjorde som de blev tillsagda skulle de inte bli oroliga. Och mellan offentliga arbeten(autobahns) och omrustning fanns det alltid jobb att få.

När det gäller de ”socialistiska” aspekterna av nationalsocialismen försvann alla chanser till att det skulle uppgå till någonting i Night of the Long Knives 1934. Samtidigt ökade antisemitismens betydelse och dess tillhörande konstiga rasteorier. Attraktionen med sådana teorier är, fråga en sionist, att de kan användas för att rättfärdiga all slags plundring och blodbad på grundval av att de förföljda raserna är underlägsna, står i vägen för framsteg och bättre utrotas helt.

Som alla vet var ras och religion bara en del av nazisternas val av offer: sexuella avvikare dödades, så var autistiska barn och psykiskt sjuka. Det var också socialister och kommunister, som hade fördelen att kunna arbeta så att de kunde arbetas ihjäl antingen direkt av staten eller hyras ut till företag. Vinsten låg i kärnan av kapitalismens utvinning av arbete samtidigt som det matades mindre än behoven av uppehälle. Och i ett ständigt expanderande rike kunde de som arbetade ihjäl sig alltid ersättas av nya slavar.

När det gäller det faktum att Zelenskyj uppenbarligen är judisk är det en hyllning till propagandans kraft att detta bör betraktas som skadligt för fascismen- det finns inget bättre exempel på fascistisk regering och fascistisk raspolitik och fascistisk ideologi, inklusive fascinationen för död och krig, än Israel.”

När Zelenskyj säger att han vill göra Ukraina till ett annat Israel bekräftar han helt enkelt det som alla med ögon att se har förstått i årtionden, med undantag för att dess antisemitism riktas mot araber, är Israel själva modellen för vad Banderafascisterna vill ha för Ukraina, till att börja med den etniska rensningen av ryssar.”

Inlagd av: bevin | 18 september 2022 23:56 utc

2 reaktioner på ”VAD GJORDE ZELENSKYJ PÅ NEW YORK-BÖRSEN…. OCH ORSAKEN TILL DET.”

  1. Rolf Hammarskiöld

    Sparrbåges utfall mot nazister, Israel och Ukrainas president Zelenskyj är skrivet på en konstig svenska, kanske därför att texten är översatt från ett annat språk.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *