Verksamhetsplan

VERKSAMHETSPLAN FÖR NEJ TILL NATO

Riksföreningen Nej till Natos uppgift är huvudsakligen att på olika sätt bedriva ett INFORMATIONSARBETE om vilket försämrat säkerhetspolitiskt läge Sverige befinner sig i. Att Sverige med det Värdlandsavtal som röstades fram av Riksdagen 2016 , befinner sig halvvägs in i NATO. Och att vi i det fördolda snabbt förs allt närmare NATO av våra politiker. I opinionsundersökningar är ca 50 % mot en Natoanslutning, och det gäller för oss att samla detta motstånd i riktning mot våra politiker.

Det gäller att välja ett arbetssätt där vi effektivast kan genomföra detta . Mainstreammedias för en ensidig mer eller mindre öppen natolobbyism – informationen i tv,radio och våra största tidningar är snarare krigspropaganda med en ryssofobi som ytterligare försämrar vårt säkerhetspolitiska läge. Insändare kan vi försöka få publicerade , även om erfarenheten visar att det är mycket sällan det lyckas.

Att synas på gator och torg och samla namn är ett sätt, att ordna informationsmöten ett annat. Att ge ut en Nättidning ytterligare ett sätt. Vi måste söka samarbeta kring detta informationsarbete med de grupper och organisationer , som liksom vi förstår hur allvarligt läget är: Fredsrörelsen, Kyrkan, Miljörörelsen, Solidaritetsrörelser, Invandrarföreningar, vissa politiska ungdomsförbund och kvinnoföreningar m.fl.

VAD VI SKA HA GENOMFÖRT TILL NÄSTA ÅRSMÖTE.

NAMNINSAMLINGEN MOT EN SVENSK NATOANSLUTNING

Att samla namn på gator och torg samt i andra sammanhang där människor samlats, är det viktigaste och effektivaste sättet att nå ut till allmänheten. I kontakt med människor under namninsamlingen på allmänna platser, bör vi också inrikta oss på att få med oss fler i arbetet . Vi ska speciellt inrikta oss på att få med ungdomar. Vi ska försöka oss på att förse andra: vänner, släkt och de vi möter på gatan , med listor, så att också de samlar namn. Det är viktigt att försöka sprida namninsamlingen till allt fler orter. Det namninsamlingsarbetet som fanns inför Värdlandsavtalsomröstningen har tyvärr inte kommit igång på många platser i landet. Vi bör erbjuda de orter som har svårt att få igång aktivitet vår hjälp, praktiskt och ekonomiskt .

 

UPPROP MOT NATO ANSLUTNING

Nej till Natos Upprop mot svensk Natoanslutning har förutom Nej till Nato, skrivits under av fem fredsorganisationer:

X Folkkampanjen mot kärnkraft och kärnvapen

X Kristna Fredsrörelsen

X Kvinnor för fred

X Svenska Fredskommitén

X Sveriges Fredsråd

Uppropet kan användas av enskilda som vill ta upp det i sin förening/organisation, eller annan form av sammanslutning för att protestera mot försöken att ansluta Sverige till Nato. Det kan vara en arbetsuppgift för en grupp att arbeta med att sprida Uppropet.

Uppropet kommer ju också att göra att människor får kunskap om vår Förening vilket ju är utmärkt. Så att arbeta med Uppropet har flera fördelar.

Uppropet skall skickas till ovan nämnda organisationer för undertecknande, och sedan skickas till Riksdagen. Det är viktigt att detta kommer igång så snart som möjligt, i god tid före valet 2018, som ju blir ett Nato- val. Vinner alliansen är en Natoanslutning ett mycket troligt scenario.

 

ARBETET MOT KRIGSÖVNINGEN AURORA

Nej till Nato har redan påbörjat arbetet i Nätverket mot Aurora. En Manifestation anordnas den 9/9 i Stockholm och en Demonstration den 16/9 i Göteborg. I Göteborg är flera aktiviteter igång mellan den 15-18 september med samlingsnamnet ”LÄGRET”. Programmet håller på att färdigställas och anmälningsblanketter läggs ut på nätet innan Nej till Natos årsmöte.Den 17/9 blir det en hel seminariedag, den 16/9 blir det en ickevåldsutbildning (före demonstrationen) och den 18/9 aktionsdag. Arrangör för detta är” Kampanjen Stoppa AURORA” . Demonstrationen den 16 september ingår i Fredsaktionen fast har en annan arrangör. Senare i september, anordnar Artister för fred en Fredsgala i Stockholm. Flera lokala aktioner runt om i landet är planerade.Kampanjen Stoppa Aurora har en egen hemsida www.stoppaaurora.se.

NÄTTIDNINGEN En nättidning har getts ut med två nummer. Nato ut ur Norrbotten kommer att ge ut ett TEMANUMMER OM AURORA. Arbetet är igång och beräknad utgivning är till slutet av Augusti, eventuellt tidigare. Vilken grupp som fortsättningsvis ska ge ut tidningen, är inte klart. Ett alternativ är, att de olika Nej till Natogrupperna i landet turas om att framställa Nättidningen. Det är hursomhelst önskvärt att en tidning ges ut några gånger om året. Om det finns ekonomi ,kan tidningen dras ut i pappersform och säljas i samband med Namninsamlingsaktionerna.

LOKALA INFORMATIONS MÖTEN

Vi har i dag kontakt med flera bra föreläsare, som kan bjudas in för att informera människor om det säkerhetspolitiska läget, i vårt närområde och även om andra konflikter som Nato/USA är involverade i , för att visa vad för slags organisation Nato är.

STUDIECIRKLAR

Det har anordnats studiecirklar kring böcker om säkerhetspolitik, USAs utrikespolitik och massmedias roll i krigspropagandan ,både i Stockholm, Robertsfors, Göteborg och Luleå. Detta har visat sig vara mycket viktig för att skaffa sig mer kunskap, att värva folk till arbetet och hålla kvar dem i organisationen. Titlar som ”Drottningen av Kaos” av Diana Jonstone, ”Utan media kan du inte starta ett krig” Jan-Olof Rönn samt ”Konsten att sälja krig” Pierre Gilly har använts. Andra titlar att studera är ”Natos hemliga armeer” samt ”Varför vi älskar att hata Ryssland” . Russofobi från Karl den Store till Barak Obama av Guy Mettan. Studiehandledning till dessa böcker , bör tas fram och läggas ut på Nej till Natos hemsida.

FLYGBLADSUTDELNING

Är en mycket viktig del av informationsarbetet. Det sker i stor utsträckning tillsammans med Namninsamlingen på de flesta orter. Ibland sker bara flygbladsutdelning , då man är för få eller inte känner sig ”modig” att be om folks underskrift. Flygblad ska läggas ut på hemsidan så att de kan laddas ned och dras ut. Vi kan förmedla kontakt med tryckerier, så att grupperna själva kan beställa flygblad därifrån. Vi bör då och då om orken och ekonomi mäktar med , göra massutdelning i hushållen. Alla tar inte emot flygblad på gatan. Flygbladen ska ha information om hur man blir medlem i Nej till Nato.

MEDLEMSVÄRVNING

Vi bör hela tiden försöka värva människor att bli medlemmar i vår förening. Dessa kan antingen vara passiva betalande eller aktiva (helst). För att hålla kvar de som vill vara aktiva, bör de snarast sättas i arbete med flygbladsutdelning och/eller namninsamling ,samt få medverka i en studiecirkel. För sammanhållningen är det bra att ordna små fester med underhållning och mat. Vi bör kunna inrätta speciella MEDLEMSVÄRVARVECKOR, då vi koncentrerar oss speciellt på att värva nya medlemmar.

ANTI-NATO VECKOR

Vi kan då och då lägga in Anti-natoveckor , då vi är speciellt aktiva. Tex delar flygblad i hushållen. Ordnar FILMFESTIVALER: FÖRELÄSNINGAR. GATUTEATER.

FÖRSÖK ATT AKTIVERA ANDRA ORGANISATIONER I FRÅGAN

Det finns grupper som naturligt har samma åsikt som vi i Natofrågan: Svenska kyrkan, Miljörörelsen, Solidaritetsgrupper, Folkkampanjen mot Kärnkraft och kärnvapen, många kvinnoorganisationer, Folkrörelsen Nej till EU, Invandrarorganisationer och grupper av nyanlända. Vi ska systematiskt försöka få kontakt med dem, en efter en och be att få komma på deras möten och informera, samt uppmana dem att hjälpa oss att samla namn samt att skriva under vårt Upprop. Även partier som Miljöpartiet och FI borde vara lätta att få med.

Av riksdagspartierna är Vänsterpartiet och socialdemokraterna det enda partier som säger sig vara mot ett svenskt Natomedlemskap, varför man lättare bör kunna aktivera dess medlemmar på basplanet: Be dem hjälpa oss samla in namn, försöka få komma på deras möten och informera om frågan. Detta skall göras så fort som möjligt.

HEMSIDAN

Hemsidan är väldigt viktig och ska hållas aktuell. Det ska vara möjligt att SKRIVA UNDER NAMNINSAMLINGEN via hemsidan, och STAPLAR bör finnas som visar hur många namnunderskrifter som vi samlat ihop, på nätet och på papper sammantaget. Det sporrar oss som samlar namn att anstränga oss att få in så många som möjligt. Det ska finnas länkar till FLYGBLAD som man kan ladda ned och printa ut. LITTERATURTIPS och BOKRECENSIONER ska anges . STUDIEHANDLEDNING till lämpliga böcker att ha studiecirklar kring, bör snarast framställas, och läggas ut på hemsidan. KONTAKTINFORMATION TILL VARJE LOKALGRUPP ska finnas samt även till bra FÖRELÄSARE. INSTRUKTIONER OM HUR MAN STARTAR EN NEJ TILL NATOGRUPP är bra att lägga ut på hemsidan.

SOCIALA MEDIER

FACEBOOK OCH INSTAGRAM är minst lika viktiga som hemsidan. Utnyttja Twitter och Instagram för att nå ungdomar. Vi behöver utöka våra resurser för att använda dessa väga för att nå befolkningen, speciellt ungdomar.

Stockholm den 9/5 2017

Riksstyrelsen för Nej till Nato