Rapporter

________________________________

 

RAPPORT FRÅN UPPSALA

I Uppsala har vi haft flera torgmöten med information om NATO, Aurora 17 och, Värdlandsavtalet. Vi har delat ut flygblad och samlat in namn. Personer från flera olika organisationer har talat på dessa möten.

________________________________

 

RAPPORT FRÅN HELSINGBORG

Föreningen Nej till Nato, Helsingborg har samlat in namn på Kvinnor för Freds namninsamling om att förbjuda kärnvapen på svensk mark.
I februari månad hade vi ett möte tillsammans med ett flertal organisationer och med Maj-Britt Theorin där hon talade om att lagstifta om ett förbud av kärnvapen på svensk mark.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________