Sifo-undersökningen om värdlandsavtalet

Utdrag ur artikel om Sifo-undersökningen i februari 2016 om värdlandsavtalet med Nato som visade att 56-57% var mot avtalet. Hälften av de tillfrågade kände inte till det. Omröstningen i riksdagen hölls tre månader senare, i maj 2016.

Information om Sifos undersökningsresultat publicerades i: FiB Nr 4/2016, Svenskarna säger nej till NATO och i ETC 20160401 Kommer partieliterna köra över den folkliga opinionen? Men de dominerande svenska massmedia, TT, SvT, DN, SvD, Aftonbladet, Expressen negligerade information om Sifos undersökning av värdlandsavtalet.
Allmänheten fick därmed inte veta att värdlandsavtalet med NATO godkändes i Sveriges riksdag maj 2016, utan folkligt stöd – bara 26-27 % stödde avtalet!
Massmediernas underlåtenhet att publicera Sifos opinionsundersöknings resultat, misstänks ha påverkat omröstningsbeslutet i riksdagen till förmån för avtalets godkännande! Eftersom värdlandsavtalet blev godkänt i Sveriges Riksdag maj 2016 i strid med folkviljan, borde det återkallas.

Läs hela artikeln >>

”Guldkort”

svd.se – Efter Patriotaffär – Sveriges ”guldkort” förnyat med Nato

Nato har förnyat Sveriges nära partnerskap ­– guldkortet –­ i ytterligare tre år. Beskedet kom en dryg vecka efter miljardaffären med amerikanska Patriotrobotar. Samtidigt fortsätter Nato att kritisera kraven på en kärnvapenfri värld.

Militärt står Sverige högt i kurs efter Auroraövningen. Natoländerna behöver inte tvivla på att den militära delen av försvarssamarbetet fungerar. Nato har också tillträde till svenskt territorium enligt värdlandsavtalet som tillämpades för första gången.

Hur skarpt är läget?

Anders Björnsson, alliansfriheten.se – Hur skarpt är läget?

På självaste Gustav Adolf-dagen skrev Svenska Dagbladets försvars- och säkerhetspolitiske medarbetare Jonas Gummesson en artikel där han i förbigående hänvisade till ”det skärpta säkerhetsläget i vårt närområde” (6/11). Någon sakreferens åtföljde inte detta påstående. Ett faktum är ju att regeringen både i Finland och i Sverige förnekar att det skulle föreligga någon militär hotbild mot våra länder, men om säkerhetsläget faktiskt har skärpts, borde det ändå betyda att det finns någon form av aktuellt hot.

Hur skarpt vårt säkerhetsläge är blir aldrig klargjort med stöd i fakta, men själva tankefiguren har uppenbarligen krävts för att göra Nato-samverkan till huvudlinje i vårt lands säkerhetspolitik och inte en nödlösning, en reservutgång. Men som vi flera gånger har framhävt på alliansfriheten.se, tenderar den valda ”samarbetslinjen” att i sig höja spänningsnivån i ”vårt närområde”. Med andra ord: man vill det man varnar för, man får det man säger sig motarbeta. Sådan tanklöshet – eller är det fråga om önskedrömmar? – bygger under mediepropagandan. Och detta motiverar i sin tur existensen av vår sajt som fler och fler söker sig till.

Mer om Patriot-affären

8dagar.com – Tappert motstånd mot Hultqvist

Det görs tappert motstånd mot Hultqvist, närmare bestämt av Gustaf Tapper, journalist på Dagens industri.
Hans bevakning av Patriotaffären har till och med fått den egna ledarredaktionen att komma den amerikanska vapentillverkaren Raytheon till undsättning.
Av gårdagens Dagens industri (8/11) framgick att Hultqvist har komprometterat upphandlingen genom att odla personliga förbindelser med T Kennedy som representerar den amerikanska vapentillverkaren.
Luftvärnet i Halmstad förordar den franska lösningen, billigare och modernare. Han noterade också vagheten om kostnaden. 12 miljarder, på sikt det dubbla säger DN.
Idag följer Tapper upp med nya uppgifter som visar att FMV, som i princip ska vara de som sköter upphandlingen, togs på sängen av regeringens ORDER att köpa Patriot.

8dagar.com – Varför köpa gårdagens missiler, Hultqvist?

Sverige står nu i begrepp att bränna mellan 10 och 20 miljarder kronor (SvD) på att köpa ett föråldrat amerikanskt luftvärnssystem, Patriot.

Nytt luftvärn

aftonbladet.se – USA kan lita på Hultqvist, Olle Svenning om en luftförsvarsbeställning i strid mot expertisen

Försvarsminister Peter Hultqvist håller sig med en huvudprincip: vi gör allt som Nato begär bara vi, formellt, slipper undan medlemskap.
Hultqvist-doktrinen illustreras av den dagsaktuella mångmiljardbeställningen av ett svenskt luftförsvarssystem.
Valet stod mellan amerikanska Patriot-systemet och det europeiska(fransk/italienska) SAMP/T.

dn.se – Sverige kan köpa luftvärn från USA

Sverige ska köpa nytt luftvärn för miljardbelopp och det lutar åt att vinnaren blir Patriot från USA. Det fransk-italienska systemet SAMP/T är en hård konkurrent – men starka band till USA kan bli avgörande.

Inför valet 2018

Inlägg från Björn Backengård som inte är medlem i Nej till NATO, men som hoppas på en allians.

Tappa inte fokus! Ingenting är viktigare tio månader framåt än att inför valet 2018 arbeta för att partier som vill dra in Sverige i Nato inte får majoritet i riksdagen.
Vi som är emot samarbetet med Nato kan ta oss rätten att under våren, sommaren och början av hösten 2018, inför valet, bedriva en kampanj för att folk inte ska rösta på C, KD, L eller M, eftersom dessa partier hotar med att ansluta Sverige till Nato. Vi kan vara ute på gator och torg och sprida information om detta.

Den som hittills hade tänkt rösta på något av dessa partier kan i stället välja bland fyra andra alternativ som alla vill stå utanför Nato. Något av dem bör kunna duga som ersättning.
Det kan också gå att verka för att oppositionella inom C, KD, L och M ska komma in i riksdagen. Men där är det bråttom och i en del fall kanske för sent. Det kan gå att genom kontakter med oppositionella inom dessa partier tala om nomineringar och beslut om hur valsedeln ska se ut och möjligheten att där få in namn som är emot Nato-medlemskap. Om detta lyckas, så blir nästa steg att informera, genom Facebook och annat, om namn som Nato-motståndare kan kryssa på valsedeln.

Parti- och valstrategerna inom C, KD, L och M förbannar inte kärnvapnen, men de förbannar uppmärksamheten kring dem och att denna sätter käppar i hjulet.
Det är möjligt att minska inflytandet i riksdagen från Nato-vänner och de som accepterar kärnvapen. Det är det vi måste jobba på.

86% för kärnvapenförbud

gp.se – Sifo: Stort stöd för kärnvapenförbud

…86 procent av de tillfrågade i en Sifo-undersökning, anser att den svenska regeringen ska skriva under…

En utredning har tillsatts, men den blir klar först efter valet nästa höst.

palmecenter.se – Stort stöd för kärnvapenförbud

Att en överväldigande bred majoritet, oberoende av var i Sverige man bor eller vilket politiskt parti man röstar på, stödjer ett svenskt undertecknande måste väga tungt för alla våra folkvalda, säger Anna Sundström.

U-båts-affärer

Se en tysk video om u-båts-affärerna på 80-talet –

Nya vittnesmål presenteras om hur Reaganadministrationen och några till skickade in u-båtar i svenska vatten för att ge intryck av att det var ryska. Högt uppsatta svenska officerare var med på bedrägerierna.

17 minuter lång, på synapze.se eller på – www.youtube.com/watch?v=P4Vc8CcH8ZY – med svensk text

Mer om detta –
”Djupa staten” och ubåtsintrigerna

En hemlig fördjupning av samarbetet mellan flottorna i Förenta staterna, Förenade kungariket och Sverige ledde under 1980-talet till en uppsplittring av den svenska staten i en offentlig del och en hemlig del; en ”djupstat”. Det hävdar fredsforskaren Ola Tunander.

Brev till partier

Folkkampanjen mot Nato har skickat ”Öppna ögonen och överge planerna på Nato-anslutning!”  till mer än tusen lokala föreningar och organisationer inom C, KD, L och M.

——————————————————————————————

Till lokala föreningar och organisationer inom Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Moderaterna. Sprid.

Öppna ögonen och överge planerna på Nato-anslutning!

Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Moderaterna har högsta beslutande församlingar som kallas partistämma, riksting, landsmöte respektive kongress. Här nedan ger vi dem det gemensamma namnet kongress.

I partierna finns opinioner mot Nato-anslutning, och vi uppmanar dessa att samla mod och verka för att partilinjen ska ändras. De kan begära att

en extra kongress ska inkallas

eller begära att

partistyrelsen beslutar att partiet, fram till nästa ordinarie kongress, inte ska medverka i att söka medlemskap i Nato.

Läs mer…

Finland och kärnvapenförbud

demokraatti.fi – SDP: Finland bör underteckna FN:s kärnvapenförbud

I somras enades 122 länder om ett avtal om en FN-konvention om kärnvapenförbud. Länderna har kunnat underteckna konventionen sedan den 20 september. Men frågan har kantats av bland annat USA:s antydningar om att samarbetet med USA och Nato kan försvåras för de länder som undertecknar avtalet. Speciellt i Sverige har detta uppmärksammats.
SDP anser att sådant inte ska påverka och att Finland borde skriva under konventionen. Partistyrelsen inleder sitt utlåtande med att konstatera att kärnvapen hotar hela mänsklighetens existens.

Vykort till regeringen – Ratificera FN:s förbud av kärnvapen

Den 7 juli antog FN en resolution om förbud av kärnvapen. Sverige var ett av de drivande länder bakom att FN antog resolutionen. Resolutionen skall nu ratificeras av regeringen och slutligen riksdagen. Natoanhängarna säger att om Sverige ratificerar FN-resolutionen om förbud av kärnvapen kan Sverige inte vara med i Nato. Regeringen skall tillsätta en utredning för att granska om förbud mot kärnvapen påverkar Sveriges försvarssamarbete med andra länder.
Vad kan du göra?
För att få riksdagen att ratificera FN:s förbud mot kärnvapen kan du som medborgare skriva ett vykort till utrikesminister Margot Wallström och statsminister Stefan Löfven.
Detta är bara ett exempel på vykort man kan skicka till statsminister Stefan Löfven och utrikesminister Margot Wallström. Om du formulerar dig på ett mer personligt sätt är det större chans att ditt budskap går fram.
Adressen till Löfven – Statsminister Stefan Löfven, Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm .

Gillar Hultqvist kärnvapen på svenskt territorium?

Torbjörn Wikland, fib.se

Jag har med stort intresse läst vad USA:s försvarsminister James Mattis skrev till Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist den 25 augusti. Nato, säger han, kommer inte att förnya ”Enhanced Opportunities Program” (EOP) för Sveriges del om Sverige slutgiltigt skriver under (ratificerar) FN-konventionen om kärnvapenförbud. EOP kallas i etablerade media också för guldkortet till Nato. Det är en slags klapp på axeln till stater som är väldigt lojala mot Nato och därför bl.a. tillåter Sverige att sitta med vid olika förhandlingsmöten inom Nato.

Den FN-konvention om kärnvapenförbud som antogs av 122 FN-medlemsstater under stort jubel i FN:s generalförsamling i juni skapar stor oro i USA:s militära och politiska ledning. USA:s grundläggande krigsfilosofi sedan länge är att aldrig (observera aldrig!) tala om när man har flygplan, fartyg eller markbaserade utrustning bestyckade med kärnvapen. När därför försvarsminister Hultqvist uttalar att USA ”väl känner till Sveriges hållning i frågan om kärnvapen” är det ett försök att smita förbi det faktum att Sverige helt saknar möjligheter att påverka USA i denna fråga. Det är klart att Ryssland inser detta och därför räknar med att kärnvapen kommer finnas/ transporteras över Sveriges yta den dag det blir krig på riktigt och kanske skickar kärnvapen över Sverige. Just därför är det viktigt att påminna om vad de tidigare ledande socialdemokraterna Maj-Britt Theorin och Pierre Schori ville få regeringen att markera i januari 2016:

Sverige kommer aldrig att ge tillstånd för någon utomstående makt att använda landets territorium och resurser för fientliga eller hotfulla handlingar riktade mot andra länder, ej heller tillåta införandet av kärnvapen eller andra massförstörelsevapen.

Misstänkta krigsförbrytare var befäl i Aurora 17

Sigyn Meder, IrakSolidaritet –

I krigsövningen Aurora 17, som nyligen avslutats, deltog 1000 militärer från USA, däribland minst två befäl som tjänstgjorde i det ockuperade Irak. Båda hade befälsroll i Sverige under krigsövningarna.
USA:s nuvarande försvarsminister, general James Mattis har deltagit i krigsförbrytelser. Varför ställs inga frågor, varför görs inga undersökningar, om dessa och andra USA-militärers eventuella krigsbrott i Irak?
Krigsförbrytelsen ”brott mot freden” definierades i Nürnbergrättegångarna mot de tyska nazistledarna 1950. Under rättegången klargjorde den amerikanske chefsåklagaren Robert H Jackson:
”Att inleda ett angreppskrig är därför inte bara ett internationellt brott; det är det främsta internationella brottet som skiljer sig från andra krigsförbrytelser däri att det i sig innehåller helhetens samlade ondska.”
USA:s och Storbritanniens angrepp på Irak 20 mars 2003 var en sådant internationellt brott; därom råder ingen tvekan. FN:s säkerhetsråd vägrade godkänna angreppet. Invasionen och ockupationen av Irak byggde på rena lögner, avslöjade många gånger.
Generalmajor Gronski var tjänstgörande befälhavare för 2nd Brigade Forward, 28th Infantry Division i Ramadi Irak 2005 och 2006. Han och hans marinsoldater deltog i mycket hårda markstrider.
Sergeant Justin Doeer tjänstgjorde två gånger i det ockuperade Irak, bland annat i striderna om staden Falluja, som angreps två gånger under 2004 med fruktansvärd förstörelse som följd och tusentals dödade.

Läs hela inlägget > >

Öppet brev till regeringarna i Sverige och Finland om FN’s kärnvapenförbud

Citat från brevet, som är undertecknat av 10 organisationer och föreningar –

Vi som har undertecknat det här öppna brevet – och som utan tvekan representerar majoriteten av världens befolkning – hoppas innerligt att våra regeringar inom kort skall ratificera konventionen för ett globalt förbud mot atomvapen och sålunda agera enligt den första FN-resolutionen samt röstningen i FN den 7.7.2017

Läs brevet HÄR