Säkerhetspolitik lämpar sig inte för sannolikhetsbedömningar

Lars Ingelstam tekn dr i matematik, f d planeringsforskare vid FOA, chef för Sekretariatet för framtidsstudier och professor i Teknik och social förändring menar att säkerhetspolitiska beslut passar dåligt för sannolikhetsbedömningar. Försvarsplanering kräver långsiktighet.

svd.se – ”Sparkade generalen har rätt om försvaret”

”Försvarssektorn, från försvarsministern och nedåt, förpliktar sig att inte lägga sig i utrikespolitiken, särskilt gentemot Ryssland. Våra relationer dit är svåra nog ändå, och måste innefatta diplomati, handel, kultur, utbildning, turism, vänorter och mycket annat, plus i dagsläget EU:s sanktioner och hur vi ska förhålla oss till en bekymmersam utveckling av mänskliga rättigheter. Allt detta blir svårare om Försvarssektorn anser sig tvungen att i ett allt högre tonläge framställa Ryssland som allmänt opålitligt och en hotfull fiende. Bättre då göra som Finland: inte mucka gräl i onödan, tänka och handla beslutsamt, föra samtal och söka samarbete.”

Riksdagsmotion

riksdagen.se – Säg upp värdlandsavtal med Nato och lagstiftning mot kärnvapen, kräver fyra miljöpartister i en motion till Sveriges riksdag.

Uppsägning av värdlandsavtal med Nato och lagstiftning mot kärnvapen

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt skriva under FN:s konvention om globalt förbud mot kärnvapen och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stifta en lag som otvetydigt förbjuder kärnvapen i Sverige och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om inspektionsrätt av utländska marina enheter och flygstridskrafter och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säga upp värdlandsavtalet med Nato och tillkännager detta för regeringen.

Ökat Nato-motstånd

Motståndet mot Nato-medlemskap har ökat från 40 till 44% sedan motsvarande mätning för ett år sedan. Ja-sidan har minskat från 35 till 31%.
Mätningen har gjorts av Ipsos på uppdrag av Dagens Nyheter. Av någon anledning har Nato-trogna DN lagt till en fråga i årets undersökning.

Frågan lyder ”Om Sverige utsattes för ett akut militärt hot av främmande makt, tror du då att Nato skulle komma till Sveriges hjälp, eller tror du inte det?”.

Och undersökningen presenteras under rubriker som –
dn.se – Nato-motståndarna tror på hjälp från Nato om Sverige hotas
expressen.se – Nära hälften av svenskarna tror på försvar från Nato

Tage Erlander

I maj 1951 höll statsminister Tage Erlander ett tal om Sveriges alliansfrihet mot bakgrund av Koreakriget.
Han argumenterade mot att Sverige i en allvarlig krigssituation måste inta samma ståndpunkt som västvärlden.
Det är ett tal som man önskar att vår statsminister, försvarsminister och utrikesminister lyssnar och lär sig av.

Video på lindelof.nu – ERLANDER OM ALLIANSFRIHETEN 1951

Artiklar av Anders Björnsson

Några reflektioner av Anders Björnsson. Artikeln ursprungligen publicerad på alliansfriheten.se (23 dec 2017)
lindelof.nu – Att inte gå i krig för en god sak

När Sverige förköper sig på ett amerikanskt luftvärnssystem, kommer oundvikligen möjligheterna att bygga egna markstridskrafter till korta. Det handlar om pengar, men också om politik. Den svenska försvarsmaktens lojalitet måste gälla det egna folket i främsta rummet och dess ”samarbeten” med andra makter komma i andra hand. Vilka vi ska samarbeta med i en allvarlig situation går inte att avgöra på förhand. Konstellationerna i ett krig kan skifta från en dag till en annan.

I försvarsberedningens rapport som avlämnades före jul har man strukit ”militär alliansfrihet” som svensk huvudlinje i vår säkerhetspolitik och ersatt med ”solidariska säkerhetspolitiken”. Ingen av beredningens ledamöter, som representerar samtliga åtta riksdagspartier, har synbarligen haft några invändningar mot detta. Anders Björnsson kommenterar detta förhållande.
alliansfriheten.se – Solidaritetspolitiken och den goda viljan

Nej till kärnvapen

I år tilldelas Den internationella kampanjen mot kärnvapen, Ican, Nobels fredspris. Det är ett viktigt och glädjande beslut. Inte minst när USA och Nordkorea hotar varandra med kärnvapen. Detta sker samtidigt som FN antar en resolution om förbud mot kärnvapen. Sverige var en av de drivande länderna bakom resolutionen.

Priset ligger med andra ord rätt i tiden. Över 80 procent av svenska folket vill att regeringen och Sveriges riksdag ratificerar avtalet. Men vi har hamnat i en märklig situation där riksdagsmajoriteten (och inte minst vår försvarsminister Peter Hultkvist) tillsammans med de dominerande massmedia motsätter sig att Sverige ratificerar avtalet.
För bara några år sedan hade det varit en självklarhet att Sverige skulle ratificerat FN:s förbud mot kärnvapen. Nedrustning och avskaffandet av kärnvapen har varit en svensk paradgren i internationell politik. Orsaken heter Nato. USA har satt tummen i ögat på Sverige och hotar med att Sverige kan förlora sin särskild gynnade status om vi ratificerar avtalet.

Jag hoppas att den borgerliga oppositionen, regeringen och försvarsministern, ledarskribenter, journalister och opinionsbildare tänker om och tar sitt förnuft till fånga och inser det allvarliga i ett kärnvapenkrig. Eller är det så att minnet av de fruktansvärda konsekvenserna av USA sprängningar av atombomberna över Hiroshima och Nagasaki har förbleknat så pass mycket att de inte inser vad ett av ett kärnvapenkrig innebär?

Jan Fredriksson

Vykort för kärnvapenförbud

Kräv av statsminister Stefan Löfven och utrikesminister Margot Wallström att Sveriges regering skriver under FN:s konvention om förbud av kärnvapen NU!
Det kan du göra genom att beställa Harriet Otterloos förtryckta vykort av Marilyn Barden.
De kostar 1 krona styck.
30 vykort för 30 kronor plus 14 kr för porto.
100 vykort för 100 kronor och portofritt.
Beställ genom att skriva till Marilyn Barden marilyn.barden@gmail.com
Sätt samtidigt in pengarna på personkonto på Nordea clearingnummer 3300 370814-9509.
Om ni vill spara porto så samla de underskrivna vykorten och skicka dem till Cilla Svane, Statsrådsvägen 11, 128 38 Skarpnäck. Cilla levererar de underskriva korten till regeringen varje onsdag.

Man kan också ladda ner korten som pdf-fil och skriva ut själv (högerklicka – Spara länk som) –
http://www.nejtillnato.se/wp-content/uploads/2017/12/stefan-kort.pdf
http://www.nejtillnato.se/wp-content/uploads/2017/12/margot-kort.pdf

Sifo-undersökningen om värdlandsavtalet

Utdrag ur artikel om Sifo-undersökningen i februari 2016 om värdlandsavtalet med Nato som visade att 56-57% var mot avtalet. Hälften av de tillfrågade kände inte till det. Omröstningen i riksdagen hölls tre månader senare, i maj 2016.

Information om Sifos undersökningsresultat publicerades i: FiB Nr 4/2016, Svenskarna säger nej till NATO och i ETC 20160401 Kommer partieliterna köra över den folkliga opinionen? Men de dominerande svenska massmedia, TT, SvT, DN, SvD, Aftonbladet, Expressen negligerade information om Sifos undersökning av värdlandsavtalet.
Allmänheten fick därmed inte veta att värdlandsavtalet med NATO godkändes i Sveriges riksdag maj 2016, utan folkligt stöd – bara 26-27 % stödde avtalet!
Massmediernas underlåtenhet att publicera Sifos opinionsundersöknings resultat, misstänks ha påverkat omröstningsbeslutet i riksdagen till förmån för avtalets godkännande! Eftersom värdlandsavtalet blev godkänt i Sveriges Riksdag maj 2016 i strid med folkviljan, borde det återkallas.

Läs hela artikeln >>

”Guldkort”

svd.se – Efter Patriotaffär – Sveriges ”guldkort” förnyat med Nato

Nato har förnyat Sveriges nära partnerskap ­– guldkortet –­ i ytterligare tre år. Beskedet kom en dryg vecka efter miljardaffären med amerikanska Patriotrobotar. Samtidigt fortsätter Nato att kritisera kraven på en kärnvapenfri värld.

Militärt står Sverige högt i kurs efter Auroraövningen. Natoländerna behöver inte tvivla på att den militära delen av försvarssamarbetet fungerar. Nato har också tillträde till svenskt territorium enligt värdlandsavtalet som tillämpades för första gången.

Hur skarpt är läget?

Anders Björnsson, alliansfriheten.se – Hur skarpt är läget?

På självaste Gustav Adolf-dagen skrev Svenska Dagbladets försvars- och säkerhetspolitiske medarbetare Jonas Gummesson en artikel där han i förbigående hänvisade till ”det skärpta säkerhetsläget i vårt närområde” (6/11). Någon sakreferens åtföljde inte detta påstående. Ett faktum är ju att regeringen både i Finland och i Sverige förnekar att det skulle föreligga någon militär hotbild mot våra länder, men om säkerhetsläget faktiskt har skärpts, borde det ändå betyda att det finns någon form av aktuellt hot.

Hur skarpt vårt säkerhetsläge är blir aldrig klargjort med stöd i fakta, men själva tankefiguren har uppenbarligen krävts för att göra Nato-samverkan till huvudlinje i vårt lands säkerhetspolitik och inte en nödlösning, en reservutgång. Men som vi flera gånger har framhävt på alliansfriheten.se, tenderar den valda ”samarbetslinjen” att i sig höja spänningsnivån i ”vårt närområde”. Med andra ord: man vill det man varnar för, man får det man säger sig motarbeta. Sådan tanklöshet – eller är det fråga om önskedrömmar? – bygger under mediepropagandan. Och detta motiverar i sin tur existensen av vår sajt som fler och fler söker sig till.

Mer om Patriot-affären

8dagar.com – Tappert motstånd mot Hultqvist

Det görs tappert motstånd mot Hultqvist, närmare bestämt av Gustaf Tapper, journalist på Dagens industri.
Hans bevakning av Patriotaffären har till och med fått den egna ledarredaktionen att komma den amerikanska vapentillverkaren Raytheon till undsättning.
Av gårdagens Dagens industri (8/11) framgick att Hultqvist har komprometterat upphandlingen genom att odla personliga förbindelser med T Kennedy som representerar den amerikanska vapentillverkaren.
Luftvärnet i Halmstad förordar den franska lösningen, billigare och modernare. Han noterade också vagheten om kostnaden. 12 miljarder, på sikt det dubbla säger DN.
Idag följer Tapper upp med nya uppgifter som visar att FMV, som i princip ska vara de som sköter upphandlingen, togs på sängen av regeringens ORDER att köpa Patriot.

8dagar.com – Varför köpa gårdagens missiler, Hultqvist?

Sverige står nu i begrepp att bränna mellan 10 och 20 miljarder kronor (SvD) på att köpa ett föråldrat amerikanskt luftvärnssystem, Patriot.

Nytt luftvärn

aftonbladet.se – USA kan lita på Hultqvist, Olle Svenning om en luftförsvarsbeställning i strid mot expertisen

Försvarsminister Peter Hultqvist håller sig med en huvudprincip: vi gör allt som Nato begär bara vi, formellt, slipper undan medlemskap.
Hultqvist-doktrinen illustreras av den dagsaktuella mångmiljardbeställningen av ett svenskt luftförsvarssystem.
Valet stod mellan amerikanska Patriot-systemet och det europeiska(fransk/italienska) SAMP/T.

dn.se – Sverige kan köpa luftvärn från USA

Sverige ska köpa nytt luftvärn för miljardbelopp och det lutar åt att vinnaren blir Patriot från USA. Det fransk-italienska systemet SAMP/T är en hård konkurrent – men starka band till USA kan bli avgörande.