Sven Hirdman-inlägg från januari

Från januari i år, Sven Hirdman: Krigshysterin om Ryssland är farlig och obegriplig

Krigsfaran för Sverige ligger inte i ett isolerat ryskt angrepp på Sverige utan fastmer i att den spända säkerhetspolitiska situationen i Nordeuropa mellan öst och väst urartar med katastrofala följder för oss och alla andra. Alltså bör vi på alla tänkbara sätt verka för att minska dessa stormaktsspänningar och inte bidra till att öka dem genom att gå i USA:s ledband.

Brev till riksdagsledamöter

Nej till Nato skickade ett öppet brev till Sveriges riksdagsledamöter.

Vi riksföreningen Nej Till Nato skickar till dig första numret av vår tidning ”Att sälja ett land utan att fråga folket”- med mer än 20 artiklar med viktig säkerhetspolitisk information, som inte står att läsa i dagspressen!
Vi är en partipolitisk och religiös obunden förening som bildats utifrån det motstånd som växer sig starkare ju mer Sverige kopplas till Nato. Närmandet till Nato har skett utan folklig debatt, och undertecknandet av Värdlandsavtalet i Maj 2016 gick klart emot svenska folkets vilja, enligt Sifo undersökning från februari 2016. (1 sida 12-13) (2).
Nu tvekar regeringen att underteckna FN:s konvention om ett kärnvapenförbud, trots att 89 % av svenskarna vill att Sverige ratificerar FN konvention om kärnvapenförbud, Olof Palme international center. (3)
Och detta för att USA:s försvarsminister James Mattis, i ett hemligt brev till försvarsminister Peter Hultqvist, hotat med uteblivet Nato-samarbete om Sveriges regering ratificerar FN konventionen mot kärnvapen. Både Värdlandsavtalet och ett Natomedlemskap innebär att kärnvapen kan komma att placeras i Sverige: Vi blir då både ett hot och ett kärnvapenmål!
Vill Du som ledamot i Sveriges Riksdag verkligen utsätta Sveriges befolkning för detta?

Läs hela brevet här > >

Inlägg av utrikesministrar

alliansfriheten.se, Anders Björnsson – Dåligt sällskap

Sveriges utrikesminister Margot Wallström har undertecknat en debattartikel om rysk utrikespolitik tillsammans med utrikesministrar från ett antal andra europeiska stater, av vilka flertalet har landgränser till Ryssland; Danmark har det ej. Företrädare för Finland och Norge, som också har landgränser till Ryssland, har inte undertecknat artikeln, inte heller Vitryssland. Sverige är det enda icke-Nato-landet på listan, förutom Ukraina som aspirerar på medlemskap. Samtliga representerade länder utom Ukraina är medlemmar i EU. De stora europeiska staterna finns dock inte med på listan.
Artikeln infördes i svensk press (Aftonbladet) samma dag som det ryska presidentvalet ägde rum.
Aktionen är något besynnerlig. Vilken intressegemenskap representerar de deltagande utrikesministrarna? Deras regeringar utgör de mest russofoba i dagens Europa. Artikelförfattarna anklagar Ryssland för ”repressiva åtgärder” och för ”omfattande kränkningar av de mänskliga rättigheterna”…

Vi vet att det finns stater, också inom EU, som vill ”normalisera” relationerna till Ryssland och dämpa konflikterna med detta land. Sveriges regering sällar sig istället till de mest oförsonliga Rysslandsbegabbarna. Detta är inte någon klok hållning vare sig på kort eller lång sikt i förhållandet till en stormakt.

Möte

Lördagen den 17 mars arrangerade Föreningen Nej till Nato, Helsingborg ett möte med Ulf Nilsson från Vilhelm Moberg-sällskapet på Café Birger på Stadsbiblioteket.
Han gav en personlig reflektion av Vilhelm Moberg och freden utifrån Mobergs författarskap. 30–40 personer deltog på mötet och i samtalet efteråt om Vilhelm Mobergs författarskap, Nato och svensk utrikes- och säkerhetspolitik.

Debattartikel

Pär Salander – Ryska hotet förblir ett påhitt

Vad är det ryska hotet mot Sverige? Det är hög tid för etablissemanget att konkret beskriva vad Ryssland ägnar sig åt som legitimerar anklagelsen om ”ökad rysk aggressivitet i närområdet”. Lyckas man inte återstår bara misstanken att retoriken är till för att kamouflera att Sverige själv är en centrala kreatör av ”det förändrade militärpolitiska läget i närområdet”.
Det skriver Pär Salander, Umeå. Han har tidigare medverkat med kritiska granskningar av den officiella säkerhetspolitiken, Rysslands agerande och Sveriges kontakter med Nato

Säkerhetspolitik lämpar sig inte för sannolikhetsbedömningar

Lars Ingelstam tekn dr i matematik, f d planeringsforskare vid FOA, chef för Sekretariatet för framtidsstudier och professor i Teknik och social förändring menar att säkerhetspolitiska beslut passar dåligt för sannolikhetsbedömningar. Försvarsplanering kräver långsiktighet.

svd.se – ”Sparkade generalen har rätt om försvaret”

”Försvarssektorn, från försvarsministern och nedåt, förpliktar sig att inte lägga sig i utrikespolitiken, särskilt gentemot Ryssland. Våra relationer dit är svåra nog ändå, och måste innefatta diplomati, handel, kultur, utbildning, turism, vänorter och mycket annat, plus i dagsläget EU:s sanktioner och hur vi ska förhålla oss till en bekymmersam utveckling av mänskliga rättigheter. Allt detta blir svårare om Försvarssektorn anser sig tvungen att i ett allt högre tonläge framställa Ryssland som allmänt opålitligt och en hotfull fiende. Bättre då göra som Finland: inte mucka gräl i onödan, tänka och handla beslutsamt, föra samtal och söka samarbete.”

Riksdagsmotion

riksdagen.se – Säg upp värdlandsavtal med Nato och lagstiftning mot kärnvapen, kräver fyra miljöpartister i en motion till Sveriges riksdag.

Uppsägning av värdlandsavtal med Nato och lagstiftning mot kärnvapen

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt skriva under FN:s konvention om globalt förbud mot kärnvapen och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stifta en lag som otvetydigt förbjuder kärnvapen i Sverige och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om inspektionsrätt av utländska marina enheter och flygstridskrafter och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säga upp värdlandsavtalet med Nato och tillkännager detta för regeringen.

Ökat Nato-motstånd

Motståndet mot Nato-medlemskap har ökat från 40 till 44% sedan motsvarande mätning för ett år sedan. Ja-sidan har minskat från 35 till 31%.
Mätningen har gjorts av Ipsos på uppdrag av Dagens Nyheter. Av någon anledning har Nato-trogna DN lagt till en fråga i årets undersökning.

Frågan lyder ”Om Sverige utsattes för ett akut militärt hot av främmande makt, tror du då att Nato skulle komma till Sveriges hjälp, eller tror du inte det?”.

Och undersökningen presenteras under rubriker som –
dn.se – Nato-motståndarna tror på hjälp från Nato om Sverige hotas
expressen.se – Nära hälften av svenskarna tror på försvar från Nato

Tage Erlander

I maj 1951 höll statsminister Tage Erlander ett tal om Sveriges alliansfrihet mot bakgrund av Koreakriget.
Han argumenterade mot att Sverige i en allvarlig krigssituation måste inta samma ståndpunkt som västvärlden.
Det är ett tal som man önskar att vår statsminister, försvarsminister och utrikesminister lyssnar och lär sig av.

Video på lindelof.nu – ERLANDER OM ALLIANSFRIHETEN 1951

Artiklar av Anders Björnsson

Några reflektioner av Anders Björnsson. Artikeln ursprungligen publicerad på alliansfriheten.se (23 dec 2017)
lindelof.nu – Att inte gå i krig för en god sak

När Sverige förköper sig på ett amerikanskt luftvärnssystem, kommer oundvikligen möjligheterna att bygga egna markstridskrafter till korta. Det handlar om pengar, men också om politik. Den svenska försvarsmaktens lojalitet måste gälla det egna folket i främsta rummet och dess ”samarbeten” med andra makter komma i andra hand. Vilka vi ska samarbeta med i en allvarlig situation går inte att avgöra på förhand. Konstellationerna i ett krig kan skifta från en dag till en annan.

I försvarsberedningens rapport som avlämnades före jul har man strukit ”militär alliansfrihet” som svensk huvudlinje i vår säkerhetspolitik och ersatt med ”solidariska säkerhetspolitiken”. Ingen av beredningens ledamöter, som representerar samtliga åtta riksdagspartier, har synbarligen haft några invändningar mot detta. Anders Björnsson kommenterar detta förhållande.
alliansfriheten.se – Solidaritetspolitiken och den goda viljan

Nej till kärnvapen

I år tilldelas Den internationella kampanjen mot kärnvapen, Ican, Nobels fredspris. Det är ett viktigt och glädjande beslut. Inte minst när USA och Nordkorea hotar varandra med kärnvapen. Detta sker samtidigt som FN antar en resolution om förbud mot kärnvapen. Sverige var en av de drivande länderna bakom resolutionen.

Priset ligger med andra ord rätt i tiden. Över 80 procent av svenska folket vill att regeringen och Sveriges riksdag ratificerar avtalet. Men vi har hamnat i en märklig situation där riksdagsmajoriteten (och inte minst vår försvarsminister Peter Hultkvist) tillsammans med de dominerande massmedia motsätter sig att Sverige ratificerar avtalet.
För bara några år sedan hade det varit en självklarhet att Sverige skulle ratificerat FN:s förbud mot kärnvapen. Nedrustning och avskaffandet av kärnvapen har varit en svensk paradgren i internationell politik. Orsaken heter Nato. USA har satt tummen i ögat på Sverige och hotar med att Sverige kan förlora sin särskild gynnade status om vi ratificerar avtalet.

Jag hoppas att den borgerliga oppositionen, regeringen och försvarsministern, ledarskribenter, journalister och opinionsbildare tänker om och tar sitt förnuft till fånga och inser det allvarliga i ett kärnvapenkrig. Eller är det så att minnet av de fruktansvärda konsekvenserna av USA sprängningar av atombomberna över Hiroshima och Nagasaki har förbleknat så pass mycket att de inte inser vad ett av ett kärnvapenkrig innebär?

Jan Fredriksson