Inlägg från 2016

Från 2016, inför riksdagsomröstningen om värdlandsavtalet med Nato.
newsvoice.se – Svenska folket luras in i NATO 25 maj 2016

”Den 25:e maj kommer Riksdagen att rösta om ett av Sveriges viktigaste avtal i fråga om våra relationer med omvärlden: Värdlandsavtalet* med NATO. Detta avtal håller på att smygas på det svenska folket utan att någon verklig debatt förs.

Ingen kan förneka att spänningen mellan NATO och Ryssland kontinuerligt ökar, det man skulle kunna diskutera är vems fel det är. Vår svenska press och politiska elit är dock helt överens om att felet är Rysslands. Detta trots att Ryssland sedan kalla krigets slut dragit sig tillbaka och NATO i motsvarande grad flyttat fram sina positioner i Öst-Europa.”

Tidningen Stoppa Aurora

Läs den unika tidningen från föreningen Nej till NATO – Stoppa Krigsövningen med Nato Stoppa Aurora –  som pdf (högerklicka på rubriken, Spara som… , eller bara klicka på den så att den öppnas i webbläsaren)
Den gavs ut inför den stora Aurora-övningen 2017.
Om du tycker om tidningen donera gärna 20 kr eller annat belopp till föreningen Nej till Nato och bidra till vår verksamhet. SWISH: 0707227622
Om du vill köpa den som papperstidning kan du beställa den för 20 kr + porto (26 kr)
från eva.e.jonson@gmail.com eller ekbom.staffan@gmail.com

Nato kräver miljarder till vapen och vägar

Sören Sommelius – Nato kräver miljarder till vapen och vägar

Nato kräver mångmiljardsatsningar av sina medlemsländer i EU som ska gå till vägar, järnvägar, flygplatser och hamnar. Inte för att underlätta människors kommunikation, inte för att tågen ska komma och gå i tid, inte för att miljövänliga snabbjärnvägar ska kunna konkurrera med flyget. Ack nej.
Nato vill att satsningarna på infrastruktur ska göras för att det ska bli lättare att förflytta transporter med trupper mellan länderna.
Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist säger till SR att ”EU och Nato ska inte vara konkurrerande organisationer”, alltså att EU ska bygga motorvägar för Natos trupptransporter.

Sven Hirdman-inlägg från januari

Från januari i år, Sven Hirdman: Krigshysterin om Ryssland är farlig och obegriplig

Krigsfaran för Sverige ligger inte i ett isolerat ryskt angrepp på Sverige utan fastmer i att den spända säkerhetspolitiska situationen i Nordeuropa mellan öst och väst urartar med katastrofala följder för oss och alla andra. Alltså bör vi på alla tänkbara sätt verka för att minska dessa stormaktsspänningar och inte bidra till att öka dem genom att gå i USA:s ledband.

Brev till riksdagsledamöter

Nej till Nato skickade ett öppet brev till Sveriges riksdagsledamöter.

Vi riksföreningen Nej Till Nato skickar till dig första numret av vår tidning ”Att sälja ett land utan att fråga folket”- med mer än 20 artiklar med viktig säkerhetspolitisk information, som inte står att läsa i dagspressen!
Vi är en partipolitisk och religiös obunden förening som bildats utifrån det motstånd som växer sig starkare ju mer Sverige kopplas till Nato. Närmandet till Nato har skett utan folklig debatt, och undertecknandet av Värdlandsavtalet i Maj 2016 gick klart emot svenska folkets vilja, enligt Sifo undersökning från februari 2016. (1 sida 12-13) (2).
Nu tvekar regeringen att underteckna FN:s konvention om ett kärnvapenförbud, trots att 89 % av svenskarna vill att Sverige ratificerar FN konvention om kärnvapenförbud, Olof Palme international center. (3)
Och detta för att USA:s försvarsminister James Mattis, i ett hemligt brev till försvarsminister Peter Hultqvist, hotat med uteblivet Nato-samarbete om Sveriges regering ratificerar FN konventionen mot kärnvapen. Både Värdlandsavtalet och ett Natomedlemskap innebär att kärnvapen kan komma att placeras i Sverige: Vi blir då både ett hot och ett kärnvapenmål!
Vill Du som ledamot i Sveriges Riksdag verkligen utsätta Sveriges befolkning för detta?

Läs hela brevet här > >

Inlägg av utrikesministrar

alliansfriheten.se, Anders Björnsson – Dåligt sällskap

Sveriges utrikesminister Margot Wallström har undertecknat en debattartikel om rysk utrikespolitik tillsammans med utrikesministrar från ett antal andra europeiska stater, av vilka flertalet har landgränser till Ryssland; Danmark har det ej. Företrädare för Finland och Norge, som också har landgränser till Ryssland, har inte undertecknat artikeln, inte heller Vitryssland. Sverige är det enda icke-Nato-landet på listan, förutom Ukraina som aspirerar på medlemskap. Samtliga representerade länder utom Ukraina är medlemmar i EU. De stora europeiska staterna finns dock inte med på listan.
Artikeln infördes i svensk press (Aftonbladet) samma dag som det ryska presidentvalet ägde rum.
Aktionen är något besynnerlig. Vilken intressegemenskap representerar de deltagande utrikesministrarna? Deras regeringar utgör de mest russofoba i dagens Europa. Artikelförfattarna anklagar Ryssland för ”repressiva åtgärder” och för ”omfattande kränkningar av de mänskliga rättigheterna”…

Vi vet att det finns stater, också inom EU, som vill ”normalisera” relationerna till Ryssland och dämpa konflikterna med detta land. Sveriges regering sällar sig istället till de mest oförsonliga Rysslandsbegabbarna. Detta är inte någon klok hållning vare sig på kort eller lång sikt i förhållandet till en stormakt.

Möte

Lördagen den 17 mars arrangerade Föreningen Nej till Nato, Helsingborg ett möte med Ulf Nilsson från Vilhelm Moberg-sällskapet på Café Birger på Stadsbiblioteket.
Han gav en personlig reflektion av Vilhelm Moberg och freden utifrån Mobergs författarskap. 30–40 personer deltog på mötet och i samtalet efteråt om Vilhelm Mobergs författarskap, Nato och svensk utrikes- och säkerhetspolitik.

Debattartikel

Pär Salander – Ryska hotet förblir ett påhitt

Vad är det ryska hotet mot Sverige? Det är hög tid för etablissemanget att konkret beskriva vad Ryssland ägnar sig åt som legitimerar anklagelsen om ”ökad rysk aggressivitet i närområdet”. Lyckas man inte återstår bara misstanken att retoriken är till för att kamouflera att Sverige själv är en centrala kreatör av ”det förändrade militärpolitiska läget i närområdet”.
Det skriver Pär Salander, Umeå. Han har tidigare medverkat med kritiska granskningar av den officiella säkerhetspolitiken, Rysslands agerande och Sveriges kontakter med Nato

Säkerhetspolitik lämpar sig inte för sannolikhetsbedömningar

Lars Ingelstam tekn dr i matematik, f d planeringsforskare vid FOA, chef för Sekretariatet för framtidsstudier och professor i Teknik och social förändring menar att säkerhetspolitiska beslut passar dåligt för sannolikhetsbedömningar. Försvarsplanering kräver långsiktighet.

svd.se – ”Sparkade generalen har rätt om försvaret”

”Försvarssektorn, från försvarsministern och nedåt, förpliktar sig att inte lägga sig i utrikespolitiken, särskilt gentemot Ryssland. Våra relationer dit är svåra nog ändå, och måste innefatta diplomati, handel, kultur, utbildning, turism, vänorter och mycket annat, plus i dagsläget EU:s sanktioner och hur vi ska förhålla oss till en bekymmersam utveckling av mänskliga rättigheter. Allt detta blir svårare om Försvarssektorn anser sig tvungen att i ett allt högre tonläge framställa Ryssland som allmänt opålitligt och en hotfull fiende. Bättre då göra som Finland: inte mucka gräl i onödan, tänka och handla beslutsamt, föra samtal och söka samarbete.”

Riksdagsmotion

riksdagen.se – Säg upp värdlandsavtal med Nato och lagstiftning mot kärnvapen, kräver fyra miljöpartister i en motion till Sveriges riksdag.

Uppsägning av värdlandsavtal med Nato och lagstiftning mot kärnvapen

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt skriva under FN:s konvention om globalt förbud mot kärnvapen och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stifta en lag som otvetydigt förbjuder kärnvapen i Sverige och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om inspektionsrätt av utländska marina enheter och flygstridskrafter och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säga upp värdlandsavtalet med Nato och tillkännager detta för regeringen.

Ökat Nato-motstånd

Motståndet mot Nato-medlemskap har ökat från 40 till 44% sedan motsvarande mätning för ett år sedan. Ja-sidan har minskat från 35 till 31%.
Mätningen har gjorts av Ipsos på uppdrag av Dagens Nyheter. Av någon anledning har Nato-trogna DN lagt till en fråga i årets undersökning.

Frågan lyder ”Om Sverige utsattes för ett akut militärt hot av främmande makt, tror du då att Nato skulle komma till Sveriges hjälp, eller tror du inte det?”.

Och undersökningen presenteras under rubriker som –
dn.se – Nato-motståndarna tror på hjälp från Nato om Sverige hotas
expressen.se – Nära hälften av svenskarna tror på försvar från Nato