Inlägg av fredsaktivisten Ola Friholt

”Klipp banden med Nato och stoppa vapenexporten”

Sverige borde klippa banden med den västliga militäralliansen Nato. Dessutom ska vapenexporten till USA, Saudiarabien och andra krigförande länder stoppas, skriver fredsaktivisten Ola Friholt.

Vi 55 deltagare vid utdelningen av ”Folkets fredspris i enlighet med Nobels testamente” till Agneta Norberg yrkar härmed att Sveriges riksdag och regering snarast avvecklar sitt förstuckna engagemang och öppna samröre med Natostaternas upptrappade militära angrepp, bland annat i krigen mot Serbien, Afghanistan, Irak och Libyen, med flera miljoner direkta och indirekta dödsoffer.
Det är en skam för Sverige att olaglig vapenexport till krigförande länder ogenerat tillåts även i dag. Vi uppmanar regering och riksdag att omedelbart avbryta vapenexporten till USA, Saudiarabien och övriga inblandade.

Tal av Jan Myrdal

Jan Myrdal talar på möte i Oslo om motståndet mot NATO

Den norska organisationen ”Norge ut av NATO” bad Jan Myrdal komma och tala på ett möte i Oslo, mitt under den pågående NATO-övningen ”Trident Juncture”, där även svenska trupper ingår.
Temat för mötet den 31 oktober 2018 var: ”Hvordan reise motstanden mot NATO i Norden?” och för Myrdal var det självklart att ta sig till Oslo och hålla den inledning till mötet, som återges här nedan.

Kärnvapenförbudet

nyhetsbanken.se – När Sverige vände på en femöring

Vi riskerar nu att få en regering som uteslutande består av partier som vill böja sig för USA:s påtryckningar i kärnvapenfrågan.
Sveriges röstade i FN ja till kärnvapenförbud vid omröstningen 2017. Men på order från Washington har Sverige i praktiken vänt på en femöring.

Vad ska man då säga om de avgående regeringspartierna inkl. stödpartiet vänstern? Mp och V har gett kärnvapenkonventionen ett visst passivt stöd medan socialdemokraternas Peter Hultqvist reagerade blixtsnabbt med att tillsätta en utredning om Sveriges ståndpunkt som tidigare varit glasklar och icke ifrågasatt. Därmed underlättade han deras fanflykt, precis som han tidigare öppnat landets gränser för Nato:s arméer genom att driva igenom Carl Bildts värdlandsavtal som kan göra Sverige till ett brohuvud för aggression mot tredje land.

Åsa Linderborg om DN

Åsa Linderborg – Magplasket som saboterar för alla, Dagens Nyheter sprider lögner och propaganda

En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio, elva, tolv, tretton, fjorton, femton – femton – reportrar var inblandade i Dagens Nyheters senaste ubåtsknäck (25 okt). Och ändå sket det sig.
Det var ingen ubåt, ingen främmande farkost, som de tre tonåringarna såg den 28 juni på ett seglarläger på Bosön utanför Lidingö.
Exakt vad det var för bubblor i vattnet de hade observerat vill Försvarsmakten inte kommentera, men pressekreteraren Jesper Tengroth dementerade närmast muntert DN:s uppgifter: ”Försvarsmakten delar inte den slutsats som presenteras i DN om att det skulle vara en främmande ubåt.”
Innan denna förnedringsakt hade det hunnit hända grejer. Eftersom DN översatt artikeln till engelska blev nyheten snabbt internationell. I Studio ett fick Mikael Holmström, huvudarkitekten bakom det journalistiska magplasket, bre ut sig.
I riksdagen stampade Beatrice Ask (M) upprört med båda fötterna. Allan Widman (L) slog som vanligt på stora trumman: En främmande ubåt i Stockholms skärgård är en djupt allvarlig sak! Varför använde inte Försvarsmakten vapenmakt för att tvinga upp den?

Debattartikel

Västerbottens-Kuriren 21 okt – Svenskt hyckleri normaliseras

Vart tog utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiken vägen i valrörelsen? Ett tecken på hur det politiska hyckleriet har normaliserats – det finns ingen hejd på Nato-integreringen samtidigt som ansvariga ministrar fortsätter tala om svenskt oberoende. Om alliansfriheten i formell mening är en sanning med modifikation så är den i reell mening en lögn.
Det skriver Pär Salander, Umeå.

Nato-övning i Norge

I Norge pågår en omfattande Nato-krigsövning under namnet Trident Juncture som är den största Natoövningen i Norge sedan kalla kriget. Övningen genomförs mellan den 25 oktober och 7 november. Omkring 45000 soldater, 150 flygplan, 60 fartyg och 10000 fordon från 29 Natoländer deltar. Även Sverige och Finland deltar i övningen. Sverige deltar med 22000 soldater.

I Danmark genomförde Tid til Fred – aktiv mod krig utdelning av flygblad i Köpenhamn mot Trident Juncture.

Tal av journalisten Erling Borgen i Norge i samband med Trident Juncture.

Som NRK-korrespondent har jeg vært i noen land som elsker å vise frem våpen, stridsvogner, tanks og generaler med mørke solbriller.
Jeg har blant annet sett det på de militæres dag i Guatemala – og da general Pinochet ønsket å vise muskler i diktaturets Chile.
Men jeg hadde knapt trodd at denne ukulturen skulle komme til Norge.
Det synes nå som om det ikke lenger finnes noen grenser for militærvesenets krigstrusler og overdrivelser.

Läs hela talet – HÄR

 

 

Inlägg om kärnvapenförbudet

gp.se – Hotet från kärnvapen allt mer påtagligt

Kärnvapenhotet i världen ökar. I det läget blir det nyligen träffade FN-avtalet som förbjuder kärnvapen ännu viktigare, skriver Gunnar Westberg, Svenska Läkare mot Kärnvapen.

För Sveriges del förväntar vi oss naturligtvis att regeringen skriver under och att riksdagen ratificerar avtalet när detta blir möjligt den 20 september i år. Sverige bör verka pådrivande och samarbeta med andra kärnvapenfria stater.

gp.se – Kärnvapen är den glömda frågan i valrörelsen – lyft den!

Den viktigaste fredsfrågan av alla är förbud mot kärnvapen. Men frågan finns inte med i den svenska valrörelsen, trots att vi lever i en orolig tid där de båda stora kärnvapenmakterna USA och Ryssland är mitt uppe i en modernisering av sina kärnvapen, för att göra dem mer användbara i krig samtidigt som de trappat upp tonläget mot varandra. Både Ryssland och USA deltar på var sin sida i kriget i Syrien, för att bara ge ett exempel, skriver Ingela Mårtensson, Kvinnor för fred, Titti Wahlberg, IKFF och Tomas Magnusson, Svenska Freds.

Schori och Schlaug

Pierre Schori: Ödesfrågan i höstens val är kärnvapen

Valet för mig är som potentiell sistagångsväljare. Det blir främst ett ställningstagande för en kärnvapenfri värld. Om de borgerliga vinner valet innebär det ett säkerhetspolitiskt systemskifte. Synen på nedrustning och Nato skapar en helt ny ordning. Det skriver Pierre Schori, tidigare FN-ambassadör och socialdemokratisk politiker.

Birger Schlaug – Wallström hänger löst när Nato-falangen tar över

Peter Hultqvist vidhåller en närmast villkorslös lojalitet mot USA. En så ryggradslös hållning anstår inte en försvarsminister i en rödgrön regering i ett alltjämt alliansfritt land.

Debatt-artikel

Jens Stilhoff Sörensen – ”Det centrala glöms bort i hatet mot Trump och Putin”

Med helt nya kärnvapensystem, brutna nedrustningsavtal och diplomatiska förbindelser och två pågående proxykrig är säkerhetsläget mellan USA och Ryssland sämre än på mycket länge. Vi är nere på kallaste krigsnivå. Men det är som om politiker och massmedia i såväl USA som Europa inte förstår allvaret i detta eller de risker det medför. Hatet mot Trump och Putin i kombination med fokus på den egna prestigen tycks överträffa omsorgen om vår globala säkerhet.

Oavsett vad man tycker om Trump som person, om Putin eller Ryssland, så bör man höja blicken från ideologiska eller personliga prestigepositioner. Ett amerikanskt diplomatiskt närmande och en säkerhetspolitisk dialog med Ryssland utgör inget hot mot Europa eller Nato. Det ligger i vårt gemensamma säkerhetsintresse att ha en god relation till Ryssland.
Här kunde även Sverige ha spelat en utrikespolitisk roll ungefär som i gamla tider. Detta innebär inte att Sverige inte samtidigt ska hålla sig med ett fungerande försvar. Tyvärr har man valt brända broar i båda avseenden.

Inlägg från 2016

Från 2016, inför riksdagsomröstningen om värdlandsavtalet med Nato.
newsvoice.se – Svenska folket luras in i NATO 25 maj 2016

”Den 25:e maj kommer Riksdagen att rösta om ett av Sveriges viktigaste avtal i fråga om våra relationer med omvärlden: Värdlandsavtalet* med NATO. Detta avtal håller på att smygas på det svenska folket utan att någon verklig debatt förs.

Ingen kan förneka att spänningen mellan NATO och Ryssland kontinuerligt ökar, det man skulle kunna diskutera är vems fel det är. Vår svenska press och politiska elit är dock helt överens om att felet är Rysslands. Detta trots att Ryssland sedan kalla krigets slut dragit sig tillbaka och NATO i motsvarande grad flyttat fram sina positioner i Öst-Europa.”

Tidningen Stoppa Aurora

Läs den unika tidningen från föreningen Nej till NATO – Stoppa Krigsövningen med Nato Stoppa Aurora –  som pdf (högerklicka på rubriken, Spara som… , eller bara klicka på den så att den öppnas i webbläsaren)
Den gavs ut inför den stora Aurora-övningen 2017.
Om du tycker om tidningen donera gärna 20 kr eller annat belopp till föreningen Nej till Nato och bidra till vår verksamhet. SWISH: 0707227622
Om du vill köpa den som papperstidning kan du beställa den för 20 kr + porto (26 kr)
från eva.e.jonson@gmail.com eller ekbom.staffan@gmail.com

Nato kräver miljarder till vapen och vägar

Sören Sommelius – Nato kräver miljarder till vapen och vägar

Nato kräver mångmiljardsatsningar av sina medlemsländer i EU som ska gå till vägar, järnvägar, flygplatser och hamnar. Inte för att underlätta människors kommunikation, inte för att tågen ska komma och gå i tid, inte för att miljövänliga snabbjärnvägar ska kunna konkurrera med flyget. Ack nej.
Nato vill att satsningarna på infrastruktur ska göras för att det ska bli lättare att förflytta transporter med trupper mellan länderna.
Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist säger till SR att ”EU och Nato ska inte vara konkurrerande organisationer”, alltså att EU ska bygga motorvägar för Natos trupptransporter.

Sven Hirdman-inlägg från januari

Från januari i år, Sven Hirdman: Krigshysterin om Ryssland är farlig och obegriplig

Krigsfaran för Sverige ligger inte i ett isolerat ryskt angrepp på Sverige utan fastmer i att den spända säkerhetspolitiska situationen i Nordeuropa mellan öst och väst urartar med katastrofala följder för oss och alla andra. Alltså bör vi på alla tänkbara sätt verka för att minska dessa stormaktsspänningar och inte bidra till att öka dem genom att gå i USA:s ledband.