Artiklar av Anders Björnsson

Några reflektioner av Anders Björnsson. Artikeln ursprungligen publicerad på alliansfriheten.se (23 dec 2017)
lindelof.nu – Att inte gå i krig för en god sak

När Sverige förköper sig på ett amerikanskt luftvärnssystem, kommer oundvikligen möjligheterna att bygga egna markstridskrafter till korta. Det handlar om pengar, men också om politik. Den svenska försvarsmaktens lojalitet måste gälla det egna folket i främsta rummet och dess ”samarbeten” med andra makter komma i andra hand. Vilka vi ska samarbeta med i en allvarlig situation går inte att avgöra på förhand. Konstellationerna i ett krig kan skifta från en dag till en annan.

I försvarsberedningens rapport som avlämnades före jul har man strukit ”militär alliansfrihet” som svensk huvudlinje i vår säkerhetspolitik och ersatt med ”solidariska säkerhetspolitiken”. Ingen av beredningens ledamöter, som representerar samtliga åtta riksdagspartier, har synbarligen haft några invändningar mot detta. Anders Björnsson kommenterar detta förhållande.
alliansfriheten.se – Solidaritetspolitiken och den goda viljan

Nej till kärnvapen

I år tilldelas Den internationella kampanjen mot kärnvapen, Ican, Nobels fredspris. Det är ett viktigt och glädjande beslut. Inte minst när USA och Nordkorea hotar varandra med kärnvapen. Detta sker samtidigt som FN antar en resolution om förbud mot kärnvapen. Sverige var en av de drivande länderna bakom resolutionen.

Priset ligger med andra ord rätt i tiden. Över 80 procent av svenska folket vill att regeringen och Sveriges riksdag ratificerar avtalet. Men vi har hamnat i en märklig situation där riksdagsmajoriteten (och inte minst vår försvarsminister Peter Hultkvist) tillsammans med de dominerande massmedia motsätter sig att Sverige ratificerar avtalet.
För bara några år sedan hade det varit en självklarhet att Sverige skulle ratificerat FN:s förbud mot kärnvapen. Nedrustning och avskaffandet av kärnvapen har varit en svensk paradgren i internationell politik. Orsaken heter Nato. USA har satt tummen i ögat på Sverige och hotar med att Sverige kan förlora sin särskild gynnade status om vi ratificerar avtalet.

Jag hoppas att den borgerliga oppositionen, regeringen och försvarsministern, ledarskribenter, journalister och opinionsbildare tänker om och tar sitt förnuft till fånga och inser det allvarliga i ett kärnvapenkrig. Eller är det så att minnet av de fruktansvärda konsekvenserna av USA sprängningar av atombomberna över Hiroshima och Nagasaki har förbleknat så pass mycket att de inte inser vad ett av ett kärnvapenkrig innebär?

Jan Fredriksson

Vykort för kärnvapenförbud

Kräv av statsminister Stefan Löfven och utrikesminister Margot Wallström att Sveriges regering skriver under FN:s konvention om förbud av kärnvapen NU!
Det kan du göra genom att beställa Harriet Otterloos förtryckta vykort av Marilyn Barden.
De kostar 1 krona styck.
30 vykort för 30 kronor plus 14 kr för porto.
100 vykort för 100 kronor och portofritt.
Beställ genom att skriva till Marilyn Barden marilyn.barden@gmail.com
Sätt samtidigt in pengarna på personkonto på Nordea clearingnummer 3300 370814-9509.
Om ni vill spara porto så samla de underskrivna vykorten och skicka dem till Cilla Svane, Statsrådsvägen 11, 128 38 Skarpnäck. Cilla levererar de underskriva korten till regeringen varje onsdag.

Man kan också ladda ner korten som pdf-fil och skriva ut själv (högerklicka – Spara länk som) –
http://www.nejtillnato.se/wp-content/uploads/2017/12/stefan-kort.pdf
http://www.nejtillnato.se/wp-content/uploads/2017/12/margot-kort.pdf

Sifo-undersökningen om värdlandsavtalet

Utdrag ur artikel om Sifo-undersökningen i februari 2016 om värdlandsavtalet med Nato som visade att 56-57% var mot avtalet. Hälften av de tillfrågade kände inte till det. Omröstningen i riksdagen hölls tre månader senare, i maj 2016.

Information om Sifos undersökningsresultat publicerades i: FiB Nr 4/2016, Svenskarna säger nej till NATO och i ETC 20160401 Kommer partieliterna köra över den folkliga opinionen? Men de dominerande svenska massmedia, TT, SvT, DN, SvD, Aftonbladet, Expressen negligerade information om Sifos undersökning av värdlandsavtalet.
Allmänheten fick därmed inte veta att värdlandsavtalet med NATO godkändes i Sveriges riksdag maj 2016, utan folkligt stöd – bara 26-27 % stödde avtalet!
Massmediernas underlåtenhet att publicera Sifos opinionsundersöknings resultat, misstänks ha påverkat omröstningsbeslutet i riksdagen till förmån för avtalets godkännande! Eftersom värdlandsavtalet blev godkänt i Sveriges Riksdag maj 2016 i strid med folkviljan, borde det återkallas.

Läs hela artikeln >>

”Guldkort”

svd.se – Efter Patriotaffär – Sveriges ”guldkort” förnyat med Nato

Nato har förnyat Sveriges nära partnerskap ­– guldkortet –­ i ytterligare tre år. Beskedet kom en dryg vecka efter miljardaffären med amerikanska Patriotrobotar. Samtidigt fortsätter Nato att kritisera kraven på en kärnvapenfri värld.

Militärt står Sverige högt i kurs efter Auroraövningen. Natoländerna behöver inte tvivla på att den militära delen av försvarssamarbetet fungerar. Nato har också tillträde till svenskt territorium enligt värdlandsavtalet som tillämpades för första gången.

Hur skarpt är läget?

Anders Björnsson, alliansfriheten.se – Hur skarpt är läget?

På självaste Gustav Adolf-dagen skrev Svenska Dagbladets försvars- och säkerhetspolitiske medarbetare Jonas Gummesson en artikel där han i förbigående hänvisade till ”det skärpta säkerhetsläget i vårt närområde” (6/11). Någon sakreferens åtföljde inte detta påstående. Ett faktum är ju att regeringen både i Finland och i Sverige förnekar att det skulle föreligga någon militär hotbild mot våra länder, men om säkerhetsläget faktiskt har skärpts, borde det ändå betyda att det finns någon form av aktuellt hot.

Hur skarpt vårt säkerhetsläge är blir aldrig klargjort med stöd i fakta, men själva tankefiguren har uppenbarligen krävts för att göra Nato-samverkan till huvudlinje i vårt lands säkerhetspolitik och inte en nödlösning, en reservutgång. Men som vi flera gånger har framhävt på alliansfriheten.se, tenderar den valda ”samarbetslinjen” att i sig höja spänningsnivån i ”vårt närområde”. Med andra ord: man vill det man varnar för, man får det man säger sig motarbeta. Sådan tanklöshet – eller är det fråga om önskedrömmar? – bygger under mediepropagandan. Och detta motiverar i sin tur existensen av vår sajt som fler och fler söker sig till.

Mer om Patriot-affären

8dagar.com – Tappert motstånd mot Hultqvist

Det görs tappert motstånd mot Hultqvist, närmare bestämt av Gustaf Tapper, journalist på Dagens industri.
Hans bevakning av Patriotaffären har till och med fått den egna ledarredaktionen att komma den amerikanska vapentillverkaren Raytheon till undsättning.
Av gårdagens Dagens industri (8/11) framgick att Hultqvist har komprometterat upphandlingen genom att odla personliga förbindelser med T Kennedy som representerar den amerikanska vapentillverkaren.
Luftvärnet i Halmstad förordar den franska lösningen, billigare och modernare. Han noterade också vagheten om kostnaden. 12 miljarder, på sikt det dubbla säger DN.
Idag följer Tapper upp med nya uppgifter som visar att FMV, som i princip ska vara de som sköter upphandlingen, togs på sängen av regeringens ORDER att köpa Patriot.

8dagar.com – Varför köpa gårdagens missiler, Hultqvist?

Sverige står nu i begrepp att bränna mellan 10 och 20 miljarder kronor (SvD) på att köpa ett föråldrat amerikanskt luftvärnssystem, Patriot.

Nytt luftvärn

aftonbladet.se – USA kan lita på Hultqvist, Olle Svenning om en luftförsvarsbeställning i strid mot expertisen

Försvarsminister Peter Hultqvist håller sig med en huvudprincip: vi gör allt som Nato begär bara vi, formellt, slipper undan medlemskap.
Hultqvist-doktrinen illustreras av den dagsaktuella mångmiljardbeställningen av ett svenskt luftförsvarssystem.
Valet stod mellan amerikanska Patriot-systemet och det europeiska(fransk/italienska) SAMP/T.

dn.se – Sverige kan köpa luftvärn från USA

Sverige ska köpa nytt luftvärn för miljardbelopp och det lutar åt att vinnaren blir Patriot från USA. Det fransk-italienska systemet SAMP/T är en hård konkurrent – men starka band till USA kan bli avgörande.

Inför valet 2018

Inlägg från Björn Backengård som inte är medlem i Nej till NATO, men som hoppas på en allians.

Tappa inte fokus! Ingenting är viktigare tio månader framåt än att inför valet 2018 arbeta för att partier som vill dra in Sverige i Nato inte får majoritet i riksdagen.
Vi som är emot samarbetet med Nato kan ta oss rätten att under våren, sommaren och början av hösten 2018, inför valet, bedriva en kampanj för att folk inte ska rösta på C, KD, L eller M, eftersom dessa partier hotar med att ansluta Sverige till Nato. Vi kan vara ute på gator och torg och sprida information om detta.

Den som hittills hade tänkt rösta på något av dessa partier kan i stället välja bland fyra andra alternativ som alla vill stå utanför Nato. Något av dem bör kunna duga som ersättning.
Det kan också gå att verka för att oppositionella inom C, KD, L och M ska komma in i riksdagen. Men där är det bråttom och i en del fall kanske för sent. Det kan gå att genom kontakter med oppositionella inom dessa partier tala om nomineringar och beslut om hur valsedeln ska se ut och möjligheten att där få in namn som är emot Nato-medlemskap. Om detta lyckas, så blir nästa steg att informera, genom Facebook och annat, om namn som Nato-motståndare kan kryssa på valsedeln.

Parti- och valstrategerna inom C, KD, L och M förbannar inte kärnvapnen, men de förbannar uppmärksamheten kring dem och att denna sätter käppar i hjulet.
Det är möjligt att minska inflytandet i riksdagen från Nato-vänner och de som accepterar kärnvapen. Det är det vi måste jobba på.

86% för kärnvapenförbud

gp.se – Sifo: Stort stöd för kärnvapenförbud

…86 procent av de tillfrågade i en Sifo-undersökning, anser att den svenska regeringen ska skriva under…

En utredning har tillsatts, men den blir klar först efter valet nästa höst.

palmecenter.se – Stort stöd för kärnvapenförbud

Att en överväldigande bred majoritet, oberoende av var i Sverige man bor eller vilket politiskt parti man röstar på, stödjer ett svenskt undertecknande måste väga tungt för alla våra folkvalda, säger Anna Sundström.

U-båts-affärer

Se en tysk video om u-båts-affärerna på 80-talet –

Nya vittnesmål presenteras om hur Reaganadministrationen och några till skickade in u-båtar i svenska vatten för att ge intryck av att det var ryska. Högt uppsatta svenska officerare var med på bedrägerierna.

17 minuter lång, på synapze.se eller på – www.youtube.com/watch?v=P4Vc8CcH8ZY – med svensk text

Mer om detta –
”Djupa staten” och ubåtsintrigerna

En hemlig fördjupning av samarbetet mellan flottorna i Förenta staterna, Förenade kungariket och Sverige ledde under 1980-talet till en uppsplittring av den svenska staten i en offentlig del och en hemlig del; en ”djupstat”. Det hävdar fredsforskaren Ola Tunander.

Brev till partier

Folkkampanjen mot Nato har skickat ”Öppna ögonen och överge planerna på Nato-anslutning!”  till mer än tusen lokala föreningar och organisationer inom C, KD, L och M.

——————————————————————————————

Till lokala föreningar och organisationer inom Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Moderaterna. Sprid.

Öppna ögonen och överge planerna på Nato-anslutning!

Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Moderaterna har högsta beslutande församlingar som kallas partistämma, riksting, landsmöte respektive kongress. Här nedan ger vi dem det gemensamma namnet kongress.

I partierna finns opinioner mot Nato-anslutning, och vi uppmanar dessa att samla mod och verka för att partilinjen ska ändras. De kan begära att

en extra kongress ska inkallas

eller begära att

partistyrelsen beslutar att partiet, fram till nästa ordinarie kongress, inte ska medverka i att söka medlemskap i Nato.

Läs mer…

Finland och kärnvapenförbud

demokraatti.fi – SDP: Finland bör underteckna FN:s kärnvapenförbud

I somras enades 122 länder om ett avtal om en FN-konvention om kärnvapenförbud. Länderna har kunnat underteckna konventionen sedan den 20 september. Men frågan har kantats av bland annat USA:s antydningar om att samarbetet med USA och Nato kan försvåras för de länder som undertecknar avtalet. Speciellt i Sverige har detta uppmärksammats.
SDP anser att sådant inte ska påverka och att Finland borde skriva under konventionen. Partistyrelsen inleder sitt utlåtande med att konstatera att kärnvapen hotar hela mänsklighetens existens.