Okategoriserade

86% för kärnvapenförbud

gp.se – Sifo: Stort stöd för kärnvapenförbud …86 procent av de tillfrågade i en Sifo-undersökning, anser att den svenska regeringen ska skriva under… … En utredning har tillsatts, men den blir klar först efter valet nästa höst. palmecenter.se – Stort stöd för kärnvapenförbud Att en överväldigande bred majoritet, oberoende av var i Sverige man bor …

86% för kärnvapenförbud Läs mer »

Brev till partier

Folkkampanjen mot Nato har skickat ”Öppna ögonen och överge planerna på Nato-anslutning!”  till mer än tusen lokala föreningar och organisationer inom C, KD, L och M. —————————————————————————————— Till lokala föreningar och organisationer inom Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Moderaterna. Sprid. Öppna ögonen och överge planerna på Nato-anslutning! Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Moderaterna har högsta beslutande församlingar …

Brev till partier Läs mer »

Finland och kärnvapenförbud

demokraatti.fi – SDP: Finland bör underteckna FN:s kärnvapenförbud I somras enades 122 länder om ett avtal om en FN-konvention om kärnvapenförbud. Länderna har kunnat underteckna konventionen sedan den 20 september. Men frågan har kantats av bland annat USA:s antydningar om att samarbetet med USA och Nato kan försvåras för de länder som undertecknar avtalet. Speciellt …

Finland och kärnvapenförbud Läs mer »

Vykort till regeringen – Ratificera FN:s förbud av kärnvapen

Den 7 juli antog FN en resolution om förbud av kärnvapen. Sverige var ett av de drivande länder bakom att FN antog resolutionen. Resolutionen skall nu ratificeras av regeringen och slutligen riksdagen. Natoanhängarna säger att om Sverige ratificerar FN-resolutionen om förbud av kärnvapen kan Sverige inte vara med i Nato. Regeringen skall tillsätta en utredning …

Vykort till regeringen – Ratificera FN:s förbud av kärnvapen Läs mer »

Gillar Hultqvist kärnvapen på svenskt territorium?

Torbjörn Wikland, fib.se – Jag har med stort intresse läst vad USA:s försvarsminister James Mattis skrev till Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist den 25 augusti. Nato, säger han, kommer inte att förnya ”Enhanced Opportunities Program” (EOP) för Sveriges del om Sverige slutgiltigt skriver under (ratificerar) FN-konventionen om kärnvapenförbud. EOP kallas i etablerade media också för guldkortet …

Gillar Hultqvist kärnvapen på svenskt territorium? Läs mer »

Misstänkta krigsförbrytare var befäl i Aurora 17

Sigyn Meder, IrakSolidaritet – I krigsövningen Aurora 17, som nyligen avslutats, deltog 1000 militärer från USA, däribland minst två befäl som tjänstgjorde i det ockuperade Irak. Båda hade befälsroll i Sverige under krigsövningarna. USA:s nuvarande försvarsminister, general James Mattis har deltagit i krigsförbrytelser. Varför ställs inga frågor, varför görs inga undersökningar, om dessa och andra …

Misstänkta krigsförbrytare var befäl i Aurora 17 Läs mer »

Öppet brev till regeringarna i Sverige och Finland om FN’s kärnvapenförbud

Citat från brevet, som är undertecknat av 10 organisationer och föreningar – Vi som har undertecknat det här öppna brevet – och som utan tvekan representerar majoriteten av världens befolkning – hoppas innerligt att våra regeringar inom kort skall ratificera konventionen för ett globalt förbud mot atomvapen och sålunda agera enligt den första FN-resolutionen samt röstningen …

Öppet brev till regeringarna i Sverige och Finland om FN’s kärnvapenförbud Läs mer »